Početna Ličnosti

Ličnosti

Vukadinović Radomir

Vukadinović Radomir

U Prvom svetskom ratu bio redov 14. pešadijskog puka Timočke divizije. Nosilac je Albanske spomenice.
Prvulović Tanasije

Prvulović Tanasije

Simpatični šeret koji se snalazi u svakoj situaciji, biće Tanasije Prvulović iz sela Potrkanja kod Knjaževca

Radenković Borivoje

Vrhovna komanda ga je angažovala da ispred vojske koja se kretala popravlja puteve i gradi mostove, ako je to potrebno.
Ćirović Stanimir

Ćirović M. Stanimir

Borio se u Velikom ratu i preživeo ga. Sudbina mu nije nažalost bila do kraja naklonjena.
Ćirović Ljubomir

Ćirović M. Ljubomir

Učestvovao je u Velikom ratu kao redov, pripadnik mitraljeskog odeljenja 15. pešadijskog puka "Stevan Sinđelić".
Ramadanović LJ. Veljko

Ramadanović LJ. Veljko

Među ranjenicima bilo je i oslepljenih vojnika, pa je Vrhovna komanda dozvolila Ramadanoviću da otvori školu za slepe.

Stefanović Stanojlo

Uzalud smo ga opominjali, molili, plašili ga da će mu se rana inficirati, nagovarali ga da pričeka samo malo dok ne izvadimo šrapnelsku košuljicu, ništa nije pomoglo.

Nešić Ilija Grošan

O njegovom putovanju postojale su samo priče i anegdote. Bio je to čovek naizgled prost, ali je uspeo da prevali tolike hiljade kilometra nepoznatim prostorima i da se vrati kući „najkraćim putem.“
Colović S. Nikola

Colović S. Nikola

Činove je dobijao na bojnom polju, unapređenja su dolazila posle bitaka na Kumanovu, Bitolju, Bregalnici, Ceru, Kolubari, Kajmakčalanu...
Mihailović J. Mihailo

Mihailović J. Mihailo

Ratnik sa kamerom čiji su filmovi i fotografije, ono što je sačuvano, ostali kao dokument o tragediji, ali i slavi srpskog naroda.