Početna Ličnosti

Ličnosti

Nešić Ilija Grošan

O njegovom putovanju postojale su samo priče i anegdote. Bio je to čovek naizgled prost, ali je uspeo da prevali tolike hiljade kilometra nepoznatim prostorima i da se vrati kući „najkraćim putem.“
Colović S. Nikola

Colović S. Nikola

Činove je dobijao na bojnom polju, unapređenja su dolazila posle bitaka na Kumanovu, Bitolju, Bregalnici, Ceru, Kolubari, Kajmakčalanu...