Распоред српске војске 22. новембра у вече

718

Врховна команда у Призрену

I. армија

(ШТАБ у Митровици)

1. – Дунавска дивизија II. позива на десној обали Ибра. Главнина на положају испред Митровице у висини села Мајдана; заштитница на линији: Витушићи – Кошутово.
2. – Трупе под командом команданта Ужичког одреда на левој обали Ибра на линији: Сеочко брдо – с. Борова – Кијевачко брдо и то:
а) Студенички одред на одсеку од Бањске р. до Ибра;
б) 2. прекобројни пук III поз. од Бањске реке до с. Заграђе;
в) 8. пук у општој резерви код села Бањске.
3. – Доњо Васојевићска бригада повукла се ка Рибарићу за одбрану правца: Нови Пазар – Рибарић – Рожај.
4. – Дринска дивизија II. позива на маршу од Митровице ка Пећи.

Одбрана Београда

(ШТАБ У Вучитрну)

1. – Лева побочница, 7, пук III. позива на десној обали Качандолске реке и то:
1 батаљон на положају код села Корблова;
3 батаљона на положају испред села Слаковца.
2. – Тимочка дивизија II. позива на десној обали Качандолске реке на положају: с. Пирова – Грдеч – с. Г. Дубице; заштитница на Тенеждолском положају.
3. – Шумадиска дивизија I. позива на преноћишту код с. Свињаре (северозападно од Вучитрна).

III. армија

(Штаб у Приштини)

1. – Дунавска дивизија I. позива заузима Салову Гору.
2. – Дринска дивизија I. позива западно од Дунавске дивизије I. позива до Лаба на линији: с. Раматиште – Бесиње

II. армија

(Штаб у Приштини)

1. – Власински одред држи положај Бутовац.
2. – Тимочка дивизија I. позива држи Прапаштицу планину.
3. – Шумадиска дивизија II. позива на положају: Столов даг – Качакол.

Трупе Нових области

(Штаб у Грачаници)

1. – Моравска дивизија II. позива на положају Козница од с. Луковице до безимене коте источно од с. Сливова (закључно).
2. – Вардарска дивизија I. позива на Козници од коте источно с. Сливова до пута Гиљане – Приштина (закључно).
3. – Моравска дивизија I. позива држи Хорму од с. Лабљана до западно с. Понеша.
4. – Комбиновани одред у армиској резерви код коте 1250 западно од с. Драговца.

Тимочка војска

(Штаб у Урошевцу)

1. – Брегалничка дивизија I. позива држи линију: Слатинска коса – караула Калдерн – Врбански висови – к. 505 на Биначкој Морави.
2. – Комбинована дивизија I. позива држи линију: Садовпна – к. 583 – Миросаље – ћувике источно од с. Раховице – ћувик југозападно од Кишног поља.
3. – Коњичка дивизија: 1. бригада (2. и 3. коњички пук) код с. Црнила, предстраже у вези са левим крилом Комбиноване дивизије I. позива па левом обалом Гадимке реке до села Гадимља; 1. коњички пук на правцу Добротин – с. Жеговац под командом Крајинског одреда.
4. – Крајински одред, наступао је у току дана у правцу с. Жеговца и подишао коти 1250; 1. коњички пук извиђа простор 1190 на планини Жеговцу – с. Жеговце.

Трупе под командом команданта Битољске дивизиске области
1. – Вардарски одред штити правац ка Битољу на положају југозападно од Прилепа на линији: Марково гумно – Калабак – Алинце – Чепик – Бакарно гумно – Дрвеник; одред од 3 чете, 1 брдског топа и 1 митраљеза упућен је за одбрану Крушева и везу са трупама код Брода.
2. – Тетовски одред има код Брода: 2 батаљона, 2 топа и 1 митраљез на линији: Белутин – Ложани – Ропотово – Маргарит.
За заштиту правца Гостивар – Кичево на Ђоновачком положају: 1 батаљон и 2 топа.

Албански одред

(Штаб у Дебру)

Одред од 5 чета, 2 брдска топа и 4 пољска Дебанжова топа на Влајиници источно од Мавровских ханова држи везу са тетовским одредом на Ђоновачком положају.

Призренски одред

(Штаб у Призрену)

Ново формиран из 3 батаљона последње одбране стараца, 1 батаљона 12. пука III. позива, 3 чете граничне трупе, 1 комбинована чета, 1 брдска батерија од 4 топа, 1 позициска пољска батерија од 6 топова и вод митраљеза, штите правце, који од Тетова изводе ка Призрену и Враништу.

Црногорска Санџачка војска

Услед појаве непријатеља на правцу: Нови Пазар – Рожај, Санџачка војска отпочела је 20. новембра повлачење са Дрине и Лима ка Тари и то:
Одбрана Дрине са одсека: Фоча – Међеђа за одбрану правца преко Хума и Невертара на р. Тари.
1. Санџачка дивизија за одбрану правца преко Мојковца на реци Тари.
Косовски одред за одбрану правца: Пећ – Андријевица и Беране – Андријевица на линији: Чакор – Беласица.
Једна бригада посела је 22. новембра Суходол на правцу: Сјеница – Рожај.
Јаворски одред упућен је из састава I. армије Санџачкој војсци, са наређењем да поседне положај код Рожаја за одбрану правца: Нови Пазар – Рожај – Пећ и Беране.
Напомена. Непријатељ је прешао Дрину код Међеђе и Горажде.
Према Косовском одреду, на правцу: Прибој – Пријепоље, непријатељ показује велику активност и 22. новембра освојио је Пријепоље.
На правцу: Сјеница – Рожај појава непријатељских патрола и једне турске чете код Ђурђева. На правцу: Нови Пазар – Рожај непријатељ се није појавио.

Француско – енглеске трупе

122. француска дивизија повукла се 21. новембра на десну обалу Црне реке.
57. и 156. француска дивизија према бугарским положајима Градско – Кара Хоџали – Патрик -Градец планина.
10. енглеска дивизија затвара правац који води од Струмице ка Валандову и Дојрану.