Распоред непријатељске војске 22. новембра у вече

548

Трећи период 1915. године

Опште одступање српске војске

Трећа фаза
Одступање на Јадранско приморје

Распоред обостраних снага 22. новембра у вече

I. Распоред непријатељске војске

а) Распоред III. аустро – немачке армије

1. – На крајњем десном крилу под командом ђенерала фон Калзера команданта 62. пешадиске дивизије

62. пешадиска дивизија: 9. ландштурмска етапна бригада (6 батаљона, 2 брдске батерије) и мобилна тврђавска бригада (5 батаљона, вод коњице, 2 брдске батерије), на Лиму од Руда до Прибоја. Преко Лима пребачене су слабије снаге само код Увца и Прибоја.
Трупе ђенералмајора фон Рајнела: 205. ландштурмска бригада (6 батаљона, ¼ ескадрона, 4 батерије); одред пуковника Хаузера (3 батаљона, ¼ ескадрона, 1 батерија); одред пуковника Франца (2 батаљона, 1 батерија), на линији: Нова Варош – Бистрица. Један батаљон са једном батеријом упућен је ка Пријепољу у циљу притиска на десни бок Црногораца.
Одред пуковника Зубера: 4 батаљона и 3 батерије код Велог брда, јужно од Вардишта; 1 батаљон на Доњем Лиму код Сетилова.
Напомена: Наређено је да трупе ђенерала фон Калзера продуже наступање до линије: превој Метаљка – Бољанић – Плевље – Пријепоље, у циљу поузданог обезбеђења крајњег десног бока и железничке пруге Међеђа – Увац.
У овој операцији имају да учествују и делови снага, које припадају команданту трупа у Босни и Херцеговини, од Међеђе и од Горажде ка Чајничу и превоју Металке и то:
а) Од Међеђе, одред ђенералмајора Блехингера (3 ½ батаљона и 2 ½ батерије).
б) Од Горажде, одред пуковника Вучетића (2 батаљона и 2 батерије).
Одред Блехингера форсирао је Дрину код Међеђе 20. новембра; стигао је 21. новембра до Каоштице а 22. новембра продужио је наступање ка југу.
Предњи делови одреда Вучетића заузели су 22. новембра Самари брдо, јужно од Горажде.

2. – На главном фронту III. аустро – немачке армије

19. аустро – угарски корпус

Бригада ђенерала Шварца (6 батаљона, ¼ ескадрона и 2 батерије) у Сјеници.

53. пешадиска дивизија

17. брдска бригада (6 батаљона, ¼ ескадрона и 2 батерије) на простору источни део Сјенице -Бањица – Вапа;
21. брдска бригада (5 батаљона, ¼ ескадрона и 2 батерије) на простору: Дуга пољана – Лажина.
20. брдска бригада (5 батаљона, ¼ ескадрона и 2 батерије) дивизиска резерва код Кладнице, северно од Сјенице.

Трупе ђенерала Сорсића

Бригада Штрајт (5 батаљона, ¼ ескадрона и 2 батерије), и бригада Шис (5 батаљона, ¼ ескадрона и 2 батерије), услед оскудице у исхрани, враћене су у Чачак.

22. Немачки резервни корпус

Штаб корпуса са 44. резервном дивизијом у Краљеву. Трупе на фронту стављене су под команду команданта Алписког корпуса и то: 10. аустро – угарска брдска бригада у Новом Пазару. Један њен батаљон упућен Рибарићу стигао је 3 км. јужно од Турјака, где је констатовао да је вис 1350 поседнут јачом снагом.
Алписки немачки корпус: 2. јегерска бригада код хана Брђана; 1. јегерска бригада на Дебељаку; штаб корпуса и један пук (Лајбрегимент) у Новом Пазару.
План команданта Алписког корпуса за гоњење ка Митровици у току 23. новембра био је овакав:
10. брдска бригада наступа преко Јабланице ка Рибарићу;
2. јегерска бригада од Брђана преко Војмислиће;
1. јегерска бригада од Дебељака преко Хана Рогозне и Каменице, а лајбрегимент и штаб корпуса остају у Новом Пазару.

8. аустро – угарски корпус

59. пешадиска дивизија продужила је 22. новембра гоњење Ибарском долином ка Митровици и то:
18. брдска бригада (5 батаљона, ¼ ескадрона, 2 брдске батерије) достигла је главнином Кошутово; одред, који је наступао пред бригадом, избио је до с. Бусорађе;
9. брдска бригада (5 батаљона, ¼ ескадрона, 2 брдске батерије) стигла је у 14 часова на преноћиште у с. Лепосавић.
57. дивизија услед немогућности дотурања потреба није могла да продужи гоњење преко Топличке долине и остала је у другој линији и то:
6. брдска бригада у долини код села Трећака.
2. брдска бригада повучена је ка селу Мечкару.
Ландштурмска бригада упућена је у Моравску долину и налази се на простору код Трстеника.

XI. немачка армија

4. Немачки резервни корпус: Продужује гоњење ка Приштини и то:
103. дивизија преко Тенеж дола.
101. дивизија преко Брвеничке реке.

I. бугарска армија

9. дивизија у наступању ка Приштини избила на линију: Хајкобила – Брајина – Сурдул и то:
3. бригада код с. Сурдула.
2. бригада код Сикираче.
1. бригада код Лисице.
1. дивизија избила је у долину реке Лесковице (Криве реке) и то:
2. бригада на линију: Лештар – Стрезовци.
1. бригада кота 900 (Јелаче) и гребен између река Кремените и Сите.
3. бригада код с. Ајневце.
6. дивизија стављена је са 1. и 2. бригадом 21. новембра на расположење II. армији и креће се 22. новембра из долине Медвеђе ка Лесковцу, одакле се има упутити преко Врања и Куманова ка II. армији.
1. бригада стигла је 22. новембра у с. Бошњак, а 2. бригада у Лесковац.
3. бригада (52. пешад. пук) налази се на путу за Ниш, где има остати као посада.

II. бугарска армија

1) Делови II. армије према Косову пољу, под командом ђенерала Рибарова и то:
1. бригада 8. дивизије: с. Клокоч – Ново Брдо.
2. бригада 5. дивизије и 1. бригада 7. дивизије на линији: западно од Новог Брда – Извор – Големе Ливаде – Лабљане – Драговац.
1. бригада 3. дивизије, после неуспешних покушаја да наступа ка Старом Качанику, понова се брани.
2. бригада 3. дивизије држи се на положајима код с. Миросаља и Трстеника.
3. бригада 8. дивизије и 46. пешад. пук пребацују се са десног на лево крило (Жеговац пл.) и достигли су село Церница и Пртеш (западно од Гиљана).
2. бригада 8. дивизије у Скопљу.
Напомена: Врховна команда Бугарске војске наредила је 22. новембра: Пошто ка Приштини наступа наша 9. дивизија и 4. немачки корпус, то повећање трупа у овом правцу није потребно. Важније је да се пресече пут Приштина – Призрен. Према томе: 1. бригада 7. дивизије да се упути право на запад у правцу Добротина; 3. бригада 1. дивизије, ако буде потребно, да заузме место 1. бригаде 7. дивизије, а ако нема ове потребе да се прикупи код Гиљана.
У циљу поделе командовања наређено је команданту 8. дивизије да иде из Скопља у Качаник и прими команду левог крила трупа ђенерала Рибарова (1. и 2. бригада 3. дивизије и 1. бригада 7. дивизије).
2. бригади 8. дивизије наређено је да од Скопља маршује преко Тетова за Гостивар.

2) Делови II. армије према Гостивару:
50. пешад. пук у Тетову. Наређено је: да пук заузме прелазе на планини Буковику (јужно од Гостивара), да се заштити према југу, а главнином да наступа ка Дебру преко Жировнице и Галичника.

3) Делови II. армије на десној обали Вардара под командом 5. дивизије ђенерала Брнева и то:
Коњичка дивизија код Прилепа.
2. бригада 7. дивизије (пуковник Писимов) на линији: с. Мрзен – Дреново, чува прелазе преко Радобиљске планине.
Одред пуковника Богданова (3., 49. и 53. пешад. пук) на фронту Градско – Сирково, заузео је 21. новембра леву обалу Црне реке.

4) Делови II. армије на левој обали Вардара под командом команданта 7. дивизије пуковника Васиљева и то:
Одред пуковника Бурмова од ушћа Брегалнице до линије: Патрик – Пепелиште (45., 2. и 5. пука).
Одред пуковника Колева од Патрика до Липа; 1. бригада 2. дивизије на Градец планини (кота 650 – 750); 3. бригада 11. дивизије са 6. пешадиским пуком у резерви.
54. пук у армиској резерви у Велесу.
У реону Струмице:
Под командом команданта 2. дивизије: 14., 44., 28. пук. 2 батаљона 9. пука, 1 батаљон 43. пука, 4 граничне чете; 16 пољска, 4 брдска и 4 хаубичка оруђа; 18 спорометних пољских топова, 1 вод коњице – на фронту од села Риша до Кастурина, затварају операциски правац: Дојран – Валандово – Струмица.