Књига тринаеста 1915. година

Одступање на Јадранско приморје

Распоред непријатељске војске 22. новембра у вече

Трећи период 1915. године Опште одступање српске војске Трећа фаза Одступање на Јадранско приморје Распоред обостраних снага 22. новембра у вече I. Распоред непријатељске војске а) Распоред III. аустро - немачке армије 1. - На крајњем десном крилу под командом...

Распоред српске војске 22. новембра у вече

Врховна команда у Призрену I. армија (ШТАБ у Митровици) 1. - Дунавска дивизија II. позива на десној обали Ибра. Главнина на положају испред Митровице у висини села Мајдана; заштитница на линији: Витушићи - Кошутово. 2. - Трупе под...

23. новембар, Операције непријатељске војске

Операције III. аустро - немачке армије Дејство самосталне 62. аустро - угарске дивизије У току 23. новембра слабије трупе 9. ландштурмске етапне бригаде прешле су Лим код Прибоја. Код Руда и Устибара морало се 23. новембра...

23. новембар, Операције српске војске

Операције I. армије Дејство Дунавске дивизије II. позива Ужички одред ушао је у састав Дунавске дивизије II. позива. Око 8 часова 23. новембра, штаб Ужичког одреда био је на вису јужно од села Г. Жабаре, западно од...

24. новембар, Операције непријатељске војске

Операције III. аустро - немачке армије Дејство 62. самосталне дивизије Предлог команданта трупа Босне и Херцеговине, ђенерала Саркотића, односно даљег дејства 62. самосталне дивизије примала је III. армиска команда 24. новембра. Било је незгодно, што управљање операцијама...

24. новембар, Операције српске војске

Операције I. армије Дејство Дунавске дивизије II. позива Командант ове дивизије издао је 23. новембра око 23 часа следећу заповест: „Наша дивизија добила је задатак, да заједно са Ужичким одредом брани положај од к. 1100, коју ће...