25. новембар, Операције српске војске

458

Операције I. армије

У току 25. новембра:
Дунавска дивизија II. позива није имала борбе. Од мештана с. Врбнице сазнало се, да је једно непријатељско одељење долазило од Митровице да тражи храну и да су војници, говорили, како је маса њихове војске отишла из Митровице некуда преко Косова.
Код Јаворског одреда ничега значајнијег, додира са непријатељем нема.
Дринска дивизија II. позива има наређење да од Пећи маршује у Рожај. Она је овог дана са коњицом у с. Радовце, са пешадијом код с. Бресника, а са артилеријом код Пећи.
Штаб I. армије стигао је 25. новембра по подне у Пећ.

Операције трупа Одбране Београда

На фронту трупа Одбране Београда у току 25. новембра није било ничега значајнијег. Непријатељска слабија одељења од 10 – 20 војника кретала су се испред фронта скривајући се по шумарцима.
У 15.15 часова, командант трупа Одбране Београда издао је наређење ОБр. 5242 ове садржине:
„За даљи рад добићу кроз два дана директиву из Врховне команде. Према телефонском саопштењу та директива састоји се у следећем:
1) I. армија, Одбрана Београда, II. и III. армија повлачиће се постепено ка Пећи, а затим ће под заштитом трупа I. армије, све остале армије одмаршовати преко: Рожаја – Берана – Андријевице – Подгорице за Скадар.
2) Што од артилерије и коморе не буде могло да се одвуче има да се уништи у духу постојећих наређења.
Стока да се поведе, а нарочито стока за клање.
3) Да трупе понесу са собом што више хране и фуражи, јер ће тек у Андријевици наићи на магацин хране и фуражи.
Према томе, док ту директиву не добијем, за сада наређујем следеће:
1) Да се, у случају јачег надирања непријатељског трупе Одбране Београда повлачење са положаја на положај ради добитка у времену, које ће бити потребно за припрему марша кроз Црну Гору и то:
Шумадиска дивизија I. позива правцем преко Туришевца и Крнина ка Ђураковцу, а Тимочка дивизија II. позива правцем преко Девича и Дреновића ка Злокућанима.
Приликом повлачења обе дивизије одржаће исту висину, а тако исто одржаће везу Шумадиска са Дунавском дивиз. II. поз. а Тимочка са левим крилом III. армије.
2) Да се одма прорачуна, шта би требало и могло понети, како би се одмах могло приступити уништавању свега непотребног, чим се зато буде добило наређење.
3) Да се набави што више хране и фуражи и организује њихово ношење.
4) Штаб Одбране Београда полази сутра за Пећ ради регулисања даљега рада, у споразуму са осталим командантима армија.
5) 7. пук повућиће се ка Ђураковцу онда, када Шумадиска дивизија I. позива и Тимочка дивизија II. позива буду отпочеле повлачење са садањих својих положаја“.

Операције III. армије

У току 25. новембра на фронту ове армије није било ничега значајног. Примећено је кретање мањих непријатељских колона ка Ситници, а нарочито ка железничком мосту код Прилужја, где је око 12.40 часова дошла и једна батерија, која је у 16 часова отворила ватру у правцу железничког моста на положаје леве обале Ситнице.
Од јачих колона примећена је једна на путу Вучитрн – Приштина, која је прешла Лаб на Бабином месту и убиваковала се код села Дреновца.
Командант III. армије у 11.15 часова издао је наређење ОБр. 8575 следеће садржине:
„У случају принудног одступања са садањих положаја поступаће се овако:
1) Са Чичавице армија ће се повући на Обиље (Девић) планину.
Дунавска дивизија I. позива заузима одсек од коте 1250, па до средокраће између слова „Д“ у речи Девић и слова „е“ у речи Обиље. Десно се везати са трупама II. армије на к. 1050. Дринска дивизија I. позива заузима одсек од левог крила Дунавске дивизије, па гребеном Обиља док се не веже са трупама Одбране Београда, која ће држати коту 1100 (код с. Душевца), а вероватно и даље јужно за везу са трупама ове армије.
2) Са Обиља (Девић) армија ће се повући на десну обалу реке Клине и то:
Дунавска дивизија заузеће коту 750 (северно од села Јаблановац) па јужно до реке, везујући се са трупама II. армије које ће држати коту 900.
Дринска дивизија заузима положај на платоу северно од села Лесковчић и даље на север док се не веже са трупама Одбране Београда.
3) У колико се нађе да карта не одговара терену, команданти ће споразумно чинити потребне исправке, и мене о томе известити.
4) На свима положајима да се организује најупорнија одбрана, па стога благовремено да се рекогносцирају путеви и да се благовремено извлаче батерије које на Чичевцу нису могле бити извучене, а за које није предвиђено да се одмах евакуишу (свеза ОБр. 8574).
5) Кад армија напусти Чичавицу, штаб армије отићи ће у Ђурђевик“.
Сем овога, командант III. армије издао је и наређење ОБр. 8586 ове садржине:
„Врховна команда са ОБр. 24823 наредила је, да се евакуација коморских возова продужи на територији Црне Горе.
Возови III. армије настављају покрет, правцем Пећ – Ругово – Андријевица.
Могућност кретања возова овим правцем утврдиће се рекогносцирањем.
Ако превлачење целих возова буде немогућно, на сваки начин користити двоколице узимањем појединих колских трапова. У крајњим случајевима, претворити возну комору у товарну, а све возове склонити, закопати или уништити.
За преформирање возне коморе у товарну одмах предузети потребне припреме.
За организацију овога посла, дивизије да одреде своје делегате од окретних и енергичних људи, који да у Пећи ступе у споразум са делегатима армије, ппуковником Ђорђем Лазићем и мајором Ротовићем. Ови делегати да буду у Пећи најдаље 27. новембра у вече.
Командама артилериских делова, који су упућени у позадину, наредити да делегатима армије ставе на расположење официре за рекогносцирање, кад они то затраже.
Команданти дивизија најенергичније да настану да из коморе изчезне апсолутно све оно што није неопходно, а тако исто да се одмах и сав пртљаг до крајњих граница редуцира“.

Операције II. армије

На фронту Тимочке дивизије I. поз. примећено је 25. новембра пре подне наступање једне непријатељске колоне јачине око 2 пешад. п