23. новембар, Операције српске војске

401

Операције I. армије

Дејство Дунавске дивизије II. позива

Ужички одред ушао је у састав Дунавске дивизије II. позива.
Око 8 часова 23. новембра, штаб Ужичког одреда био је на вису јужно од села Г. Жабаре, западно од пута Митровица – Г. Клина, где је остао до мрака. Трупе које су овде пристизале упућиване су на одређене им положаје.
Командант Дунавске дивизије II. позива издао је у 10.50 часова следећу заповест:
„Командант армије заповедио је, да Дунавска дивизија II. позива са придатим Ужичким одредом остане са потребном снагом на положајима: Љубовац – Љушта – Жабаре – Брабанићи, све дотле, док не буду сасвим све трупе ове дивизије и Ужичког одреда пребачене на десну обалу Ибра и леву обалу Ситнице, и док возови наши не одмакну на потребну даљину.
Кад ово буде извршено постепено ће наша главнина одмаршовати на линију главног положаја: Горња Клина – Илиница – Чечева планина (1350).
Десно од нас, данас је у покрету Шумадиска дивизија I. позива, ради заузимања положаја на планини Чичавци.
Наређујем:
1. – Командант 9. пука II. позива, по прикупљању свога пука и одмору по подне, одмаршоваће по подне најпогоднијим правцем до села Г. Клине у крај пута иза планинског превоја.
2. – Командант 4. пука III. позива држаће прикупљено свој пук на досадањем месту, код села Љуште, како би на случај потребе, у близини пута могао заузети најпогоднији положај за одбрану правца који води друмом, или прихватити 7. пук код Митровице.
Да командант 7. пука I. позива, са придатим коњичким митраљеским одељењем, остане до мрака на положајима десне обале Ситнице са задатком, да одбраном ових положаја омогући данас пребацивање трупа Ужичког одреда преко Ибра на мосту на Ибру и понтонском мосту код села Винарца. За доцнији рад добиће накнадну заповест.
3. – Да командант артилерије на садањим положајима остави на погодним местима један мањи део топова, а остатак да се одмах повуче на линију главног положаја, коју ће командант артилерије одмах извидети у погледу распореда артилерије.
Батерија мајора Атанацковића потпомаже данас одржање 7. пука на положајима десне обале Ситнице.
4. – Да командант Ужичког одреда пожури свој покрет тако, да се данас пребаци са свима трупама преко Ибра, и нареди да се, чим му више не буде требао, одмах дигне понтонски мост код села Винарци и мостовни трен упути за село Рудник.
Дрвени мост на Ибру по пребацивању трупа на десну обалу Ибра порушити или запалити.
5. – Коњички дивизион остаје са досадањим задатком на простору између Митровице и Вучитрна на десној обали Ситнице, па ће доцније добити заповест за свој рад.
Даљње патроле покупити.
Штаб дивизије остаће данас по подне у Митровици, а потом ће вероватно отићи у село Трнавце или Клину.
Потребна је најсигурнија телефонска веза са штабом“.
Трупе Ужичког одреда у току ноћи 22./23. новембра и преко дана 23. новембра, пребацивале су се преко Ибра већим делом на понтонском мосту код села Винарца, а мањи део пребацивао се на мосту у Митровици. По пребацивању, трупе су заузимале и поседале одређене положаје.
Најдоцније је стигао 2. прекобројни пук III. позива. Његов 2., 3. и 4. батаљон; 1 брдска Данглисова батерија и митраљеско одељење, пребацили су се на десну обалу Ибра код села Винарца и то: 4. батаљон у 7 часова, а 2. и 3. батаљон, 1 брдска Данглисова батерија и митраљеско одељење у 13.40 часова.
На положај су стигли и то: 4. батаљон у 14 часова а остали у 17 часова, сем 1. батаљона који овога дана није стигао.
Положај код села Брабанића посео је 4. батаљон у 15.30 часова. Брдска Дебанжова батерија (3 топа) пласирана је на положају северозападно од села Брабанића. Услед јаке заморености војника, 2 батаљона овога пука нису упућена у побочницу одреда код Варага. Остављено је да се то изврши сутра (24. новембра) зором. Командант пука дао је одмор војницима и време потребно да се прикупе.
Непријатељ на левој обали Ибра није надирао.
1. батаљон 2. прекобројног пука III. позива није имао везе са својим пуком, кад је стигао и посео положај код села Заграђе. Командант овога батаљона сазнао је од мештана и патрола, да се наше трупе у току 22. новембра пребацују на десну обалу Ибра и да је непријатељ ушао у Бањску и пресекао једину везу са пуком.
Око 9 часова 23. новембра, непријатељски предњи делови дошли су у додир са предстражном четом код Заграђа. У оваквој ситуацији командант 1. батаљона предузео је покрет најпогоднијим правцем ка Ибру у циљу пребацивања на његову десну обалу.
У 10 часова батаљон се кренуо, образујући заштитницу са четом, која је била на предстражи. Батаљон се кретао Заграђским брегом преко села Бурлат и изашао на пут који води левом обалом Ибра. Изашавши овде на Ибар, батаљон се није могао да пребаци на десну обалу реке, јер је Ибар био надошао.
Од мештана се сазнало да код Хана „Барањска река“ има сталан мост.
Обезбеђујући се јачом претходницом и десном побочницом, батаљон се кретао у том правцу уз Ибар ка поменутом мосту и на мост стигао без сметње у 15 часова и одмах отпочео прелаз.
У самом почетку прелаза, претходнички делови приметили су мања непријатељска одељења, која су се кретала низводно, левом обалом Ибра у сусрет батаљону. Одмах се предходница развила и отворила ватру на непријатеља који се зауставио и отпочео дејствовати на ове заштитничке делове батаљона, као и на далове који су се већ пребацили на десну обалу Ибра и кретали преко једне косе. Исто тако отворили су ватру и Арнаути који су посели један кршевити вис на десној обали западно од места прелаза. Услед овога један мали простор морао се прелазити претрчавањем. Даљи прелаз вршио се под унакрсном ватром непријатеља.
Батаљон је извршио прелаз у 16 часова.
По прелазу на десну обалу Ибра, батаљон се прикупио код села Оклаци, а потом продужио марш до села Чечева, где је стигао у 20 час. на преноћиште.
Непријатељ се задржао на левој обали Ибра.
8. пук II. позива стигао је 23. новембра око 10 часова и стављен је у одредску резерву код засеока Махле. За заштиту понтонског моста код села Винарца одређена је једна чета овог пука.
Пошто је из штаба