Књига тринаеста 1915. година

Одступање на Јадранско приморје

31. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Командант I. армије, доставио је 31. децембра својим трупама директиву Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра и наредио је са ОБр. 10103, да команданти дивизија предузму нужне припреме, очекујући даље наређење...

30. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Трупе Дунавске и Дринске дивизије II. позива, остале су 30. децембра непромењено у кантонманима, јужно и југоисточно од Подгорице: Комбиновани одред I. армије држи положаје источно од Андријевице; 9. пук II. позива...

29. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Код армије у току 29. децембра није било промене у распореду. Трупе Дунавске и Дринске дивизије II. позива налазе се у кантонманима јужно и југоисточно од Подгорице. Комбиновани одред I. армије, држи...

28. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Трупе Дунавске и Дринске дивизије II. позива остале су 28. децембра на досадањој кантонманској просторији јужно и југоисточно од Подгорице; Комбиновани одред I. армије држи положаје источно од Андријевице; 9. пук II....

27. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Распоред I. армије 27. децембра: Дунавска дивизија II. позива у кантонманима дуж пута Мојановићи - Плавница. Дринска дивизија II. позива у кантонманима дуж пута Тузи - Рожај. Комбиновани одред I. армије на положају источно од...

26. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Комбиновани одред I. армије (8. пук II. позива са 4 митраљеза, 2 Дебанжова топа из Дунавске дивизије II позива и Комбиновани пук из Дринске дивизије II. позива са 2 митраљеза и 2...

25. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Командант I. армије стигао је 25. децембра по подне са армијским штабом у Подгорицу. Трупе Дунавске дивизије II. позива и Дринске дивизије II. позива, сем делова остављених у Комбинованом одреду, стигле су такође...

24. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Комбиновани одред I. армије под командом пуковника Плазине стављен је под команду Санџачке војске у Црној Гори код Андријевице. Све остале трупе I. армије налазе се од 22. децембра на маршу ка простору:...

23. децембар, Операције српске војске

НЕДОСТАЈУ СТРАНЕ: 370 и 371.По пријему дужности, известите одмах команданта Санџачке војске и тако исто и ову команду. Обзиром на несавладљиве тешкоће исхране, командант одмах по пријему дужности, настаће, да код трупа остане само најнужнији...

22. децембар, Операције српске војске

Операције I. армије Трупе ове армије предузеле су у јутру 22. децембра покрет ка Подгорици. На досадањим положајима, остао је само Комбиновани одред пуковника Ђорђа Ђорђевића. У току 22. децембра командант I. армије издао је под...