4. октобар, Операције аустриске и српске војске

484

Операције аустриске војске

Извиђањем у пределу Сребрница – Братунац у току 4. октобра показало се, да тамо крстаре још само поједине српске патроле.
3. брдска бригада продужила је слабим одељењима од Калиновика гоњење Црногораца ка Фочи, али у току 4. октобра није могла наићи на црногорске трупе.

Ситуација на Сави код Земуна

„Једно српско одељење задржало се на левој обали Саве код железничког моста, те су аустриске трупе у току 4. октобра предузеле све могуће мере, да се и ово одељење пребаци преко Саве. Због овога развила се жестока артилериска ватра са српске стране, од које је Земун много страдао, али су се зато и аустриске топџије добро осветиле Београду, бомбардујући га“.

Операције српске – Ужичке војске

Дејство Ужичке бригаде

Распоред Сребрничког одреда ноћу 3./4. октобра био је овакав:
Десно крило: 2 батаљона 12. кадровског пука и 2 брдска топа;
Десни одсек: 3. батаљон (1 чета на караули Прибићевац, а 3 чете позади карауле);
Леви одсек: 2. батаљон (2 чете код Куле а 2 чете на левој обали Црвене реке);
Лево крило: 2 батаљона III. позива, чета добровољаца и 2 брдска топа. После борбе јучерањег дана код Виогора повукло се на положај Турија – Брежани где је заноћило.
Резерва одреда: 1. батаљон 12. кадровског пука са 2 пољска топа, на Ћатиној равни.
Због одступања левог крила на горе поменути положај, доведено је десно крило у врло незгодан положај. Па, како је према задатку командант Сребрничког одреда требао да заузме Сребрницу и да се креће ка Милићу и Новој касаби, то је требало што пре заузети Виогор, који командује Сребрницом и штити правац ка Милићу и Новој касаби. Непријатељ је једино држао Виогор а на другим местима није примећен. У току овог дана, ухваћена је веза са Љубовиђским одредом, тако да је пут Љубовија – Братунац – до Сребрнице био у нашим рукама.
Командант одреда, дошав код левог крила на Брежанске висове, наређује покрет ка Виогору тако, да је ово крило успело да у 10 часова заузме без борбе оне положаје са којих је јучерашњег дана одступило. Распоред левог крила у овом моменту био је овакав:
2. батаљон 10. пука III. позива са 2 брдска топа на Биљегу; 3. батаљон 4. пука III. позива у лево на Боровцу; 2. батаљон 15. прекобројног пука III. позива у резерви позади Биљега. На положају код с. Турије пласирана су 4 пољска Дебанжова топа за дејство против Виогора, на коме је по сазнању било 2 непријатељска батаљона са митраљезима.
Командант Сребрничког одреда пуковник Петар Мишић наређује команданту левог крила ппуковнику Манојловићу, да предузме напад на Виогор и да га заузме. Командант левог крила извештава у 10.45 часова да је слаб за напад на Виогор, тражи појачање од још једног батаљона и моли, да се напад одложи за сутра дан (5. октобра). Командант одреда усваја ове разлоге и наређује, да се батаљон из опште резерве крене сутра (5. октобра) у 4 часа ка Биљегу и да се стави под команду ппуковника Манојловића, а овоме наређује, да чим стигне појачање предузме напад на Виогор и да га заузме.
У циљу потпомагања овог напада наређено је, да се два Дебанжова пољска топа крену 3. октобра у 3 часа и пласирају код 12. кадровског пука на караули Прибићевац са задатком, да одатле туку Виогор за време напада. Команданту 12. кадровског пука пак наређује, да са једним делом своје снаге такође потпомогне овај напад левог крила.
Овог дана Сребрнички одред је дошао у везу са четницима Шумадиске дивиз. II. позива на положају Брачан источно од Џиле.

Дејство Шумадиске дивиз. II. позива

Ноћ је прошла на миру. Непријатељ је превлачио трупе возовима и вршио груписање снаге код Олова и Кладња.
Од 8 часова, непријатељ је почео да дејствује артилериском ватром са положаја око Власенице на наше положаје на Плочи и Игришнику. По извештају патрола, непријатељ је од Кладња и Олова наступао јаким колонама у правцу хана Пијесак, и око подне избио је на линију : Палеж (1183) – Рубнићи – Жеравице.
Иначе на фронту ове дивизије, као и на фронту Лимског одреда у току овог дана није било ничега значајнога.

 

Ситуација

У току овог дана стигли су у штаб Врховне команде ови важнији извештаји:

Од команданта Ужичке војске

ОБр. 1018

„Око Власенице било је омање чарке и слаба артилериска ватра. Делови Ужичке бригаде водили су борбу око Вијогора, исход је непознат. Непријатељ се и даље утврђује око Власенице. Од правца Кладња и Олова, данас је непријатељ пошао јаким колонама обема обалама р. Ступчанице. По извештају коњичке официрске патроле избио је око подне на фронт: Палеж – Рубнићи – Жеравица. 79. пук од 3 батаљона преко Винковца и Брода дошао је у Тузлу (како вели 1 заробљени Србин подофицир). Одатле 2 батаљона иду за Кладањ; исто тако од Тузле Кладњу иду 2 батаљона ландштурма тиролских и крањских трупа. У Тузли има око 2 пука са рекрутима. Из досадањих извештаја види се, да је у току ових неколико дана непријатељ привукао знатно појачање од Тузле и Дрине према фронту ове војске, чиме из дана у дан и ситуација постаје све тежа и тежа за трупе ове војске, које су знатно истурене и заузимају велики фронт, и због крајње неподесног терена за одбрану, јер је сав под шумом“.

ОБр. 1019

„Очекивао сам развој догађаја у току данашњег дана, и пошто је ситуација озбиљна, то се не може упутити бригада. Она ми је сада једина резерва“.

Од команданта Ужичке бригаде

ОБр. 379

„У јучерањој борби одред је био овако распоређен: На десном крилу од Прибићевца (к. 956 и Ћатина раван) 12. пук са 1 четом у Сребрници. На левом крилу 2 батаљона, добровољачка чета, 2 брдска топ