27. септембар, Операције аустриске и српске војске

605

Операције аустриске војске

Овог дана командант 8. брдске бригаде ђенерал Андријани, и ако му је снага била смањена деташовањем једног батаљона из Сребрнице ка Милићу, успео је до подне, да одбаци српске трупе – 4 батаљона са артилеријом – које су се биле утврдиле на висовима код Брезанског хана и на Несмотору северозападно од Осмаче, узевши им један топ. 150 погинулих Срба остало је на бојном пољу. Код једног погинулог српског мајора, нађена је једна диспозиција, према којој је одред III. позива који је наступао од Б. Баште, имао задатак, да нападом преко Сребрнице у правцу Милића, потпомогне офанзиву Шумадиске дивизије II. позива правцем хан Пијесак – Власеница, у позадину VI. аустриске армије.
Опасност за Власеницу била је дакле велика, али при свем том 8. брдска бригада била је везана за рејон код Сребрнице, јер су према исказу заробљеника, још два пука у наступању преко Б. Баште за појачање III. позива. Ради парирања ове опасности, командант VI. армије наређује, да се са десне обале Дрине упути 13. брдска бригада, која је била у армиској резерви, под командом пуковника грофа Берхтолда, а до његовог доласка имао је одред ппуковника Хвостека, појачан са једним ландштурмским батаљоном, једном допунском четом и два топа, да држи Власеницу. Одред капетана Највирта (батаљон 24. пешад. пука и ½ брдске батерије) послат је од стране команданта 8. брдске бригаде из Сребрнице у Милиће, са задатком да потпомогне одред ппуковника Хвостека једним нападом у позадину Срба у правцу Краљевог поља.

Операције српске – Ужичке војске

Дејство Сребрничког одреда

Око 5 часова обе колоне овог одреда предузеле су наступање. Око 7 часова одбегли Босанци извештавају, да се од Сребрнице путем за Факовић креће један батаљон аустриске војске. Командант одреда одређује једну чегу 1. батаљона 4. пука III. поз. из своје резерве да поседне Пашино брдо код касарне, а један вод да спусти према Факовићу.
Десна колона избивши пред Брежанске ханове дочекана је у 9.45 часова јаком пешадиском и митраљеском ватром. Развила се жестока борба. Наша пољска артилерија дејствовала је на једну непријатељску брдску батерију пласирану на Брежанском положају.
У 11.30 часова долазе оба команданта батаљона 15. прекобројног пука III. позива и ађутант пука код команданта одреда и јављају, да се пук разбегао у шуми и да команданта пука нема. Командант одреда наређује, да се оба команданта батаљона врате на своје место и пук прикупе. Добивши извештај о малом броју прикупљених војника командант одреда закључује, да се даљи покрет у напред не може извести, те наређује, да се прикупљени војници овога пука одведу код касарне на Пашином брду и ту утврде.
Око 10.15 часова отпочела је борба и код леве колоне на положајима: Веља глава – Шор – Вучице, које је непријатељ држао. Јака пушчана, митраљеска и артилериска борба трајала је скоро до 11 часова. У овом времену непријатељ је ударио у леви бок ове колоне и тиме целу колону растројио. Овом приликом погинуо је и командант колоне мајор Тодоровић. Остатци колоне повукли су се ка Дервенти.
Да непријатељ не би загрозио одступници, наступајући према Осмачи, командант одреда упућује једну чету из резерве на Црни врх, а чету са Пашиног брда и вод од Факовића прикупља у резерву. Према оваквој ситуацији командант Сребрничког одреда одлучује се на повлачење натраг преко Дрине, те у том циљу и издаје наређења. Непријатељ се зауставио на положајима око Осмаче, Црног врха и Столца и на греди код Пашиног брда. Даље ка Дрини није вршио гоњење. Пребацивање трупа Сребрничког одреда са леве на десну обалу Дрине извршено је у току ноћи 27./28. септембра код Б. Баште и Дервенте.
У 22 часа, командант Ужичке војске наређује команданту Ужичке бригаде, да се пребачени делови Сребрничког одреда прикупе, уреде и снабду храном и муницијом и потпомогнути артилеријом од Б. Баште, понова пребаце на леву обалу Дрине и отпочну наступање ка Пашином брду. Батаљони најмање ангажовани, као и батаљони који су у близини Б. Баште били као посада, да се први пребаце преко Дрине, а на њихово место задржати као посаду батаљоне који су и сувише били ангажовани. Извршење овога задатка има да отпочне сутра 28. септембра, без обзира на тешкоће, и има се по сваку цену извршити, пошто то ситуација захтева. Ради олакшања ситуације Сребрничког одреда у наступању ка Пашином брду наређено је и команданту Шумадиске дивизије II. позива, да одред од Радове упути ка Џилу у позадину непријатеља.
Ради заштите десног бока Шумадиске дивизије II. позива у току сутрашњег рада, формираће се пук од 3 батаљона (2 батаљона 2. пука III. позива и допунски батаљон 10. пука II. позива) код Бабјака. О овоме је извештена и Врховна команда, која је умољена, да се са Дебелог брда упути у Б. Башту 12. кадровски пук са 2 митраљеза и пребаци на леву обалу Дрине, како би се олакшао задатак Сребрничког одреда, који је формиран од трупа III. позива и према томе слабе способности за извршење датог му задатка.

Дејство Шумадиске дивизије II. позива

Борба на фронту ове дивизије продужавала се и у току ноћи 26./27. септембра са малим прекидима. У току дана заузет је хан Пијесак. Непријатељ је одступио у правцу Власенице. Трупе Шумадиске дивизије II. позива поселе су одмах линију: Алајбеговина (1082) – с. Јапаге – Јаворник (1184 – 1219), а за непријатељем су упућени гонећи одреди.
Командант Ужичке војске наређује, да дивизија сутра 28. септембра избије на Краљеву гору и појединим одредима да изврши насилно извиђање у правцу Милића и Помола и да овлада овим тачкама. Командант Ужичке војске даље наређује, да одред од 2 батаљона и 4 топа сутра (28. септембра) предузме наступање од Кусаче и Игришника ка Радови (1434) и источно од Поџепља и даље ка Џили у позадину непријатеља, те да олакша поновно наступање Сребрничког одреда од Б. Баште ка Пашином брду и Сребрници.
Трупе Лимског одреда остале су на истим положајима у циљу заштите левог бока Шумадиске дивизије II. позива и за везу са Црногорцима.

Дејство Црногорске војске

Извиђачке патроле Дринског одреда црногорске војске дошле су на планину Јахорину (1910) и Игриште (1451) не наишавши на непријатеља. Према одреду код Калиновика непријатељ је посео Градину и Градић (1189). Извиђачке патроле Санџачке војске заузеле су: Мокро – Велики вис – Челопек.

Наређење команданта Ужичке војске команданту Шумадиске дивизије II. позива

У 21 час, командант Шумадиске дивизије II. позива примио је ово наређење: „Да би се учинио јачи притисак на позадину непријатеља на главном војишту и пребаченим деловима Ужичке бригаде омогућило наступање и заузеће Сребрнице, који су данас нападнути јачом снагом са фронта Осмача – Бањац, наређујем:
1. Да коњички дивизион продужи енергично наступање и извиђање правцем с. Бабине – Рубинићи – Гурдичи – Срњ – Ћуле. Рејон извиђања, десно: Рашедово брдо – Јаворово брдо – Дебело брдо – Кладањ; а лево: Бијела стена – Хрпа – Берисалић. Задатак, да нађе додир с непријатељем, ако га на овом фронту има и да мост на железничкој прузи код Срња безусловно поруши. Једна јача самостална официрска патрола да се упути преко Власенице у правцу Спречког поља.
2. Са осталом снагом дивизија ће 28. рано изјутра предузети даље наступање са задатком, да главнином заузме на Краљевој гори фронт: Мажијевица – Врањи камен и овај одмах утврђује, а упути јаке гонеће одреде са задатком да 28. тек. месеца изврше насилно рекогносцирање ка Власеници – Милићима и Помолу и овим тачкама овлада.
3. Леви бок обезбедити поседањем Игришта к. 1406 с потребном снагом, која ће извиђати у правцу Јовановог брда и Козје равни, а десни бок поседањем Радова са деловима од Буковца и Игришника фронтом према Џилу и Подравну, у коме ће правцу извршити и насилно рекогносцирање.
4. Један батаљон са 1 топом и митраљезом Лимског одреда биће упућен од Црног врха ка Палежу да омогући рушење моста коњици код Срња, а пребаченим деловима Ужичке бригаде наређено је, да предузму наступање у правцу Сребрнице и потискују непријатељске делове, који су се истакли на линији Жбањац – Осмача.
5. Материјал који је нађен у хан Пијеску да се одмах евакуише у позадину у колико није потребан трупама“.

Заповест команданта Шумадиске дивиз. II. позива

На основи горњег наређења, командант дивизије издаје у 21.30 часова своју заповест у овоме:
1. Коњички дивизион да извиђа правцем Бабине – Рубнићи – Гурдић – Срњ – Ћуле, да нађе додир с непријатељем, да безусловно поруши железнички мост код Срња, да упути једну самосталну официрску патролу у правцу Спречког поља; рејон извиђања десно Рашедово брдо – Јаворово брдо – Дебело брдо – Кладањ, а лево Бијела стена – Житна хрпа – Берисалићи.
2. Лева колона (3 батаљ. 10. пука, 6 брд. топова и 3 митраљеза) полази у 5 часова, наступа и заузима фронт Игриште – к. 1406 – механа Видовић (з. од друма) и упућује један батаљон са 2 топа ради овлађивања Власеницом.
3. Средња колона (2 батаљ. са 2 брд. Дебанжова топа и 2 митраљеза) полази у 5 часова, наступа и заузима положај механа Видовић (ист. од друма) – Мажијевица и упућује један батаљон за овлађивање раскрсницом код Милића.
4. Десна колона (3 батаљ. 11. пука са 4 брд. брзомет. топа и 2 митраљеза) полази у 4 часа преко Мироње – Црне реке – заузима положај Краљева гора и упућује један батаљон са једним топом да овлада положајем Међеђа – Помол.
5. Општа резерва (по 1 батаљон 10., 11. и 12. пука) са по једним митраљезом и дивизион пољске артилерије прикупља се на Буковој глави 28. септембра до 7 часова и очекује даље наређење.
6. Одред од Буковца половином снаге на Жеп а половином на Радове (к. 1493) где упућује једну чету команданту одреда са Игришника. Остатак одреда на Игришнику остаје и извиђа у правцу Џиле и Подравно“.

Наређење команданта Ужичке војске команданту Шумадиске дивизије II. позива

У 23.50 часова, командант дивизије добија ово наређење: „Непријатељ наступајући од Сребрнице потиснуо је наше делове код Пашиног брда; наређено им је да се прикупе и понова предузму наступање. Потребно је, да им се потпомогне енергичним дејством одреда од Игришника и Буковца тј. од Радове у правцу Џила у позадину непријатеља, у вези издатог наређења за рад 28. септембра. Рад овог одреда има да буде енергичан и треба га ојачати бар још са једним батаљоном. Наређено је: да командант 2. прекоброј. пука са 2 батаљона одмаршује 28. на Бабјак, где ће доћи 29. још и допунски батаљон 10. пука II. позива“.

 

Ситуација

У току овог дана стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта Ужичке војске – ОБр. 890
(у 8.30 часова)

„Лимски одред је на линији: Палеж – Кнежина – Црни врх – раскрсница путева ради заштите правца од Олова из долине Криваје реке.
Шумадиска дивизија II. позива у наступању ка Власеници под борбом, овладала је линијом: Височник – Мекоте – Мироња. У 11 часова непријатељ је предузео контра напад у правцу Височника и Мекоте. Борба је трајала до 19 часова. Напад је одбивен“.

Од команданта Ужичке бригаде – ОБр. 317
(у 17 часова)

„После неуспешне борбе пуковник Јанкура предузео је под заштитом чета на Пашином брду, повлачење на ову страну Дрине. До овога часа он није могао добити извештај са левога крила, али по казивању рањеног резервног капетана Штуловића из 10. пука и других, лево крило је разбивено. Извештен је и командант Ужичке војске“.

Од делегата ђенерала Јанковића са Цетиња – ОБр. 83

„Командант Санџачке војске јавља, да је са 1 бригадом заузео Пуховац без борбе. Извиђа у правцу Велике Стене, Великог врха и Шукурице. Једно извиђачко одељење налази се на Царевој води и јавља, да непријатеља на овоме правцу нема до близу Требевића. Иначе ново нема ништа на осталом фронту“.

Од команданта I. армије – ОБр. 1461

„На фронту ове армије нема ничега новог. Ноћ је прошла на миру“.

Од команданта III. армије – ОБр. 1591
(у 16 часова)

„Наређење ОБр. 3745 (изнето ниже у наређењима Врховне команде) примљено је и издате су потребне заповести.
Положај Дринске дивиз. I. поз. са десним крилом Моравске дивиз. II. позива најосетљивије је место у целокупном борбеном распореду и I. и III. армије. Па како се баш ту сад обе армије сучељавају потребно је предузети нарочите мере за сигурност ових одсека. У овој цељи, неопходно је потребно, да Моравска II. и Дринска дивизија I. позива остану и даље у истој вези у каквој су и до сад биле, и да Моравска дивизија II. позива указује исту помоћ Дринској дивизији I. позива као и до сад.
Моравска дивизија II. позива држи као главни положај Велики Вис – Биљевик – Орлујак, са једним батаљоном према Ципу. Овај се положај и у будуће апсолутно мора одржати, јер би се његовим напуштањем довело у питање држање положаја Дринске дивиз. I. поз. А да би се Моравска дивиз. II. позива на овим положајима са сигурношћу могла одржати, то Дунавска дивиз. II. позива треба да сматра Гробнице и Мартиновачу не као свој предстражарски, већ као свој главни положај и да га у тој цељи и припреми за одбрану. У овом смислу чинио сам представку и команданту I. армије“.

ОБр. 1597

„Због тога што се код Дринске дивиз. I. позива и Комбиноване дивизије борбе воде без престанка и дању и ноћу, код њих стално има губитака, те им се бројно стање све више и више смањује, тако да се даље не сме остати без попуне. Стога молим, да се за ову цељ упуте ма какве допунске трупе, или да ми се дозволи, да Крушевачки комбиновани пук употребим за попуну ових дивизија. Крушевачки пук налази се сада код Моравске дивизије II. позива. Ако се са попуном у људству не пожури за најкраће време, бројно стање појединих пукова спашће испод 1000 људи“.

Од команданта II. армије – ОБр. 1781

„Стање код армије ноћас и јутрос овако је:
1. Тимочка дивиз. II. позива. Сем изложенога у извештају ОБр. 1772 нема ништа ново; рањено је 5 редова.
2. Моравска дивиз. I. позива. Код Равањског одреда непријатељ није нападао. Непријатељ је синоћ у 21 час нападао десно крило и центар Парашничког положаја, но одбивен је. На осталим деловима фронта повремена пешадиска ватра и судећи по јачини ватре и по оцени команданта одсека, непријатељ из Равња па уз Саву и уз Дрину до Беговца, није ослабио своје делове. Од Беговца па до Софића воденице изгледа да су непријатељски делови на самој Дрини нешто слабији; да ли позади има јачих резерава, није се могло дознати. После 1 сата по поноћи чула се лупа возова, који су ишли уз Дрину. Лупа је трајала око 1 часа.
3. Северни одред. Непријатељ је повремено отварао слабу пешадиску и митраљеску ватру на Глушце и Раденковић. Губитци су: 1 редов погинуо; рањених: 3 редова и 2 коња. Непријатељ се утврђује.
4. Тимочка дивизија I. позива. Непријатељ је повремено отварао јаку пешадиску и слабу артилериску ватру и покушавао два пута напад са омањим одељењима, ну одбивен је. Према десном крилу средње колоне, примећене су трупе у црним шињелима, а прена њеном левом крилу у сурим шињелима, а према центру где је јегерски батаљон – није примећено ништа. Губитци: погинуо 1; рањених 7; контузованих 4.
5. Шумадиска дивизија I. позива. Синоћ у 19.50 часова непријатељ је отворио јаку пешадиску и артилериску ватру против центра и упутио одељења на напад, која су одбивена. Непријатељ је рефлектором осветљавао фронт. Наша градска артилерија гађала је непријатеља од 22 – 24 часа и од 3 – 5 јутра.
6. Шабачки одред. Нема ништа ново. Сава је надошла јуче и ноћас за 30 см.“.

Од команданта Обреновачког одреда – ОБр. 827
(у 19.45 часова)

„Наређење ОБр. 3749 (изнето ниже у наређењима Врховне команде) примљено је. Наредио сам, да се код карауле Бреске и на утоку Звечице пребаце омања одељења пешадије; да се на утоку Колубаре и на Скели врши демонстрација“.

Од команданта Одбране Београда – ОБр. 237

„Издао сам наређење за прелаз мојих трупа на леву обалу Саве. Почетак прелаза у 1 час после пола ноћи 27. и 28. овог месеца“.

Од команданта Трупа нових области – ОБр. 1594

„Достављам извештај начелника округа Охридског да је Есад Паша са 6000 Арнаута јутрос (26.) отишао из Пишкопеје у Мат. Маћани су изјавили, да су са њиме, сем Ахмет – Муктара, са врло малим бројем, који изјављују да су неутрални“.

 

Наређења Врховне команде

На основи овакве ситуације, Врховна команда је у току овог дана издала ова наређења:

Наређење ОБр. 3741

Команданту 9. кадровског пешад. пука – Ваљево

„Са пуком одмаршујте данас у подне на преноћиште у с. Ставе, а сутра 28. ов. месеца продужите марш за Пецку. По пристизању у Пецку ставићете се са пуком под команду команданта I. армије, чији је штаб у Пецкој, с тим, да ће пук остати и даље као целина у саставу Дунавске дивизије I. позива са својим називом“.

Наређење ОБр. 3745

а) Команданту I. армије – Пецка
б) Команданту III. армије – Завлака

„Због положаја на коме се сада налази Комбинована дивизија I. позива, врло је незгодно, да она и даље остане у саставу I. армије. Стога наређење ОБр. 3074 мењам у томе, што ће Комбинована дивизија I. позива доћи под команду команданта III. армије, а Моравска дивизија II. позива под команду команданта I. армије, но с тим, да Моравска дивизија II. позива остане на садањем свом положају све докле траје садања ситуација“.

Наређење ОБр. 3747

Команданту Тимочке дивизиске области – Зајечар

„Према добивеним извештајима, непријатељ прикупља извесне своје трупе код Оршаве у циљу пребацивања на нашу територију. У циљу појачања одбране прелаза наредите, да се цео Текиски одред прикупи на најугоднијем положају за одбрану прелаза од стране Оршаве; положај утврди и упорно брани. За појачање одреда код Текије наредите одмах, да се чета из Кладова, једна чета из Брзе Паланке и једна чета са ушћа Тимока прикупе код Текије и ставе под команду команданта 13. пешадиског пука III. позива“.

Наређење ОБр. 3749

Команданту Обреновачког одреда

„Ноћас у 1 час по поноћи командант Одбране Београда наредио је пребацивање својих трупа на л. обалу Саве ради заузимања Земуна. Ову операцију потпомогните демонстрацијом са ваше стране. У име тога покушајте на чамцима, да пребаците код с. Уроваца једно слабо одељење на леву обалу Саве и ово пребацивање потпомогните ватром“.

Наређење ОБр. 3762

Команданту III. армије – Завлака

„Телефонски у 19.45 часова наређено је команданту I. армије, да ступи у споразум са командантом III. армије односно одржавања везе и узајамног потпомагања, и да распоред Моравске дивизије остане исти; 9. кадровски пук да упути Моравској дивизији II. позива, јер је најслабија“.

Наређење ОБр. 3763

Команданту Ужичке бригаде – Бајина Башта

„Прихватите повлачење трупа пуковника Јанкуре преко Дрине осигуравајући му прелазак. Са вашим трупама морате спречити пошто пото прелазак непријатеља на нашу страну“.

Наређење ОБр. 3777

Команданту III. армије – Завлака

„Издато је наређење, да комбиновани пук Крушевачких резервних трупа престане дејствовати. Све људство овог пука употребити за попуну пешадиских пукова Комбиноване дивизије, а командант пука са својим штабом, по расформиравању пука да се стави на расположење Врховној команди“.