27. септембар, Операције аустриске и српске војске

467

Операције аустриске војске

Овог дана командант 8. брдске бригаде ђенерал Андријани, и ако му је снага била смањена деташовањем једног батаљона из Сребрнице ка Милићу, успео је до подне, да одбаци српске трупе – 4 батаљона са артилеријом – које су се биле утврдиле на висовима код Брезанског хана и на Несмотору северозападно од Осмаче, узевши им један топ. 150 погинулих Срба остало је на бојном пољу. Код једног погинулог српског мајора, нађена је једна диспозиција, према којој је одред III. позива који је наступао од Б. Баште, имао задатак, да нападом преко Сребрнице у правцу Милића, потпомогне офанзиву Шумадиске дивизије II. позива правцем хан Пијесак – Власеница, у позадину VI. аустриске армије.
Опасност за Власеницу била је дакле велика, али при свем том 8. брдска бригада била је везана за рејон код Сребрнице, јер су према исказу заробљеника, још два пука у наступању преко Б. Баште за појачање III. позива. Ради парирања ове опасности, командант VI. армије наређује, да се са десне обале Дрине упути 13. брдска бригада, која је била у армиској резерви, под командом пуковника грофа Берхтолда, а до његовог доласка имао је одред ппуковника Хвостека, појачан са једним ландштурмским батаљоном, једном допунском четом и два топа, да држи Власеницу. Одред капетана Највирта (батаљон 24. пешад. пука и ½ брдске батерије) послат је од стране команданта 8. брдске бригаде из Сребрнице у Милиће, са задатком да потпомогне одред ппуковника Хвостека једним нападом у позадину Срба у правцу Краљевог поља.

Операције српске – Ужичке војске

Дејство Сребрничког одреда

Око 5 часова обе колоне овог одреда предузеле су наступање. Око 7 часова одбегли Босанци извештавају, да се од Сребрнице путем за Факовић креће један батаљон аустриске војске. Командант одреда одређује једну чегу 1. батаљона 4. пука III. поз. из своје резерве да поседне Пашино брдо код касарне, а један вод да спусти према Факовићу.
Десна колона избивши пред Брежанске ханове дочекана је у 9.45 часова јаком пешадиском и митраљеском ватром. Развила се жестока борба. Наша пољска артилерија дејствовала је на једну непријатељску брдску батерију пласирану на Брежанском положају.
У 11.30 часова долазе оба команданта батаљона 15. прекобројног пука III. позива и ађутант пука код команданта одреда и јављају, да се пук разбегао у шуми и да команданта пука нема. Командант одреда наређује, да се оба команданта батаљона врате на своје место и пук прикупе. Добивши извештај о малом броју прикупљених војника командант одреда закључује, да се даљи покрет у напред не може извести, те наређује, да се прикупљени војници овога пука одведу код касарне на Пашином брду и ту утврде.
Око 10.15 часова отпочела је борба и код леве колоне на положајима: Веља глава – Шор – Вучице, које је непријатељ држао. Јака пушчана, митраљеска и артилериска борба трајала је скоро до 11 часова. У овом времену непријатељ је ударио у леви бок ове колоне и тиме целу колону растројио. Овом приликом погинуо је и командант колоне мајор Тодоровић. Остатци колоне повукли су се ка Дервенти.
Да непријатељ не би загрозио одступници, наступајући према Осмачи, командант одреда упућује једну чету из резерве на Црни врх, а чету са Пашиног брда и вод од Факовића прикупља у резерву. Према оваквој ситуацији командант Сребрничког одреда одлучује се на повлачење натраг преко Дрине, те у том циљу и издаје наређења. Непријатељ се зауставио на положајима око Осмаче, Црног врха и Столца и на греди код Пашиног брда. Даље ка Дрини није вршио гоњење. Пребацивање трупа Сребрничког одреда са леве на десну обалу Дрине извршено је у току ноћи 27./28. септембра код Б. Баште и Дервенте.
У 22 часа, командант Ужичке војске наређује команданту Ужичке бригаде, да се пребачени делови Сребрничког одреда прикупе, уреде и снабду храном и муницијом и потпомогнути артилеријом од Б. Баште, понова пребаце на леву обалу Дрине и отпочну наступање ка Пашином брду. Батаљони најмање ангажовани, као и батаљони који су у близини Б. Баште били као посада, да се први пребаце преко Дрине, а на њихово место задржати као посаду батаљоне који су и сувише били ангажовани. Извршење овога задатка има да отпочне сутра 28. септембра, без обзира на тешкоће, и има се по сваку цену извршити, пошто то ситуација захтева. Ради олакшања ситуације Сребрничког одреда у наступању ка Пашином брду наређено је и команданту Шумадиске дивизије II. позива, да одред од Радове упути ка Џилу у позадину непријатеља.
Ради заштите десног бока Шумадиске дивизије II. позива у току сутрашњег рада, формираће се пук од 3 батаљона (2 батаљона 2. пука III. позива и допунски батаљон 10. пука II. позива) код Бабјака. О овоме је извештена и Врховна команда, која је умољена, да се са Дебелог брда упути у Б. Башту 12. кадровски пук са 2 митраљеза и пребаци на леву обалу Дрине, како би се олакшао задатак Сребрничког одреда, који је формиран од трупа III. позива и према томе слабе способности за извршење датог му задатка.

Дејство Шумадиске дивизије II. позива

Борба на фронту ове дивизије продужавала се и у току ноћи 26./27. септембра са малим прекидима. У току дана заузет је хан Пијесак. Непријатељ је одступио у правцу Власенице. Трупе Шумадиске дивизије II. позива поселе су одмах линију: Алајбеговина (1082) – с. Јапаге – Јаворник (1184 – 1219), а за непријатељем су упућени гонећи одреди.
Командант Ужичке војске наређује, да дивизија сутра 28. септембра избије на Краљеву гору и појединим одредима да изврши насилно извиђање у правцу Милића и Помола и да овлада овим тачкама. Командант Ужичке војске даље наређује, да одред од 2 батаљона и 4 топа сутра (28. септембр