26. септембар, Офанзива српске – Ужичке војске ка Власеници и Сребрници

459

Операције аустриске војске

Овог дана по подне стиже претходница српске Шумадиске дивизије II. позива испред хана Пијесак, где се била утврдила аустриска снага од 1 ландштурмског батаљона и 3 допунске чете, под командом ппуковника Хвостека. После борбе, која је трајала до саме ноћи, ова слаба аустриска снага била је приморана, да напусти ову важну тачку и да се повуче ка Власеници. Овог дана командант 8. брдске бригаде, ђенерал Андријани вратио је из Сребрнице натраг у с. Милићи 9. ландштурмску етапну бригаду у циљу поседања етапне линије VI. армије: Власеница – Милићи – Дрињача, а са својом 8. брдском бригадом кренуо се од Сребрнице у јужном правцу у циљу заштићења граничног рејона од српских трупа. Овог дана по подне, ђенерал Андријани добија наређење команданта VI. армије, да упути из своје бригаде један батаљон са неколико брдских топова натраг у Милиће, у циљу појачања трупа код хана Пијесак.

Операције српске – Ужичке војске

Дејство Сребрничког одреда

Борба која је отпочета 25. септембра око Лесковика и Црног врха продужена је и 26. септембра. Јутрос зором кренут је са Пашиног брда 1 батаљон 15. прекобројног пука III. позива са два пољска Дебанжова топа, ради уласка у састав Сребрничког одреда. Командант Сребрничког одреда пуковник Јанкура примио је команду над овим одредом, у који су ушле и трупе, које су биле под утиском скорашњег повлачења од Сребрнице. Непријатељ се налазио на положајима од Брежанских висова преко Веље главе до Дрине. Јачина није била позната. У циљу наступања ка Сребрници, командант Сребрничког одреда наредио је формирање две колоне:
Лева колона: 1 ½ батаљон 4. пука III. позива; добровољачка чета и 2 брд. топа, под командом мајора Косте Тодоровића, кренута је са Црног врха и Столца правцем Подравно и Џиле у циљу протеривања непријатеља на томе правцу, с тим да дође у везу лево са Шумадиском дивизијом II. позива;
Десна колона: 2 батаљона 15. прекобројног пешад. пука III. позива са два пољска Дебанжова топа имала је бити формирана на Пашином брду са задатком да наступа ка Сребрници, али ова колона није могла бити формирана, јер је одређени командант ппуковник Нешић дошао на Пашино брдо 26. септембра у 19 часова само са 2 чете, а 2 чете и 2 пољска Дебанжова топа стигла су тек у току ноћи;
Резерва одреда: 1 батаљон 4. пука III. позива и 2 пољска Дебанжова топа, под командом пуковника Јанкуре имала је бити у прво време на к. 957, а затим је имала наступати за десном колоном.
Покрет одреда имао је отпочети 27. септембра у 5 часова.

Дејство Шумадиске дивизије II. позива

Овога дана у јутру, Шумадиска дивизија II. позива предузела је енергично наступање са фронта: Кути – Чапори – Мркаље – Кусача преко хана Пијесак на фронт: планина Јавор – Краљева гора, одакле је имала да изврши насилно рекогносцирање ка Власеници и с. Милићи. Образован је одред, који ће од Џиле и Поџепља предузети наступање ка Дервенти у циљу пресецања везе између Власенице и Сребрнице. Коњички дивизион имао је одржавати везу између своје дивизије и Лимског одреда. У току овог дана дивизија је успела да заузме линију: Височник – Мекоте – Мироња. Борба је трајала целог дана до 19 часова.

Дејство Лимског одреда

Овај одред имао је остати на линији: Палеж – Црни врх у циљу одржавања везе са црногорском Ђаковичком бригадом, која је требала од Пуховца да избије на фронт Вихра – Челопек.

Дејство црногорске војске

Црногорска војска заузела је овог дана са једном бригадом Пуховац без борбе, и наставила извиђања у правцу Велике Стене, Великог Врха и Чукурице. Једно извиђачко одељење јавило је са Цареве воде, да непријатеља нема на овом правцу до близу Требевића.

Ситуација

У току овог дана стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта Ужичке војске – ОБр. 881

(у 9.35 часова)

„Одред са Пашиног брда, који ће се појачати са остатком 15. пука и 2 пољска топа, предузима наступање ка Сребрници и Џилу. Шумадиска дивизија II. позива јутрос предузела је енергично наступање са фронта: Кути – Чапори – Мркаље – Кусача преко Пијеска, на фронт Јавор – Краљева гора, одакле ће се извршити данас насилно рекогносцирање ка Власеници и с. Милићи. Образован је одред, који ће од Џила и Поџепља предузети наступање ка с. Милићи ради пресецања везе Власеница – Сребрница. Лимски одред остаје у дефанзиви на овладаној линији Палеж – Црни врх, одржавајући везу са црногорском Ђаковичком бригадом, која треба од Пуховца да избије ка фронт: Вихра – Челопек; коњички дивизион има да одржава везу између Лимског одреда и Шумадиске дивизије II. позива и извиђа у правцу Власенице“.

Од команданта I. армије – ОБр. 1457

„На фронту ове армије нема ничега новог; утврђивање се продужује и даље, а са патролама се одржава додир са непријатељем. Непријатељ се такође јако утврђује на заузетим положајима и подиже препречна средства од засеке и жице.
Предузето рекогносцирање просторије ка североисточној страни Дуге њиве – Кошутње стопе и Мачковог камена, ради добијања потребних података и правилне оцене са каквим би се изгледом на успех могло рачунати, ако би се са те стране предузео изненадни напад на непријатеља, још није дефинитивно завршено, јер ми је о томе до сад поднео извештај само командант Дунавске дивиз. II. пози