2. октобар, Операције аустриске и српске војске

407

Операције аустриске војске

Овог дана у јутру Срби су нападали на лево крило 13. брдске бригаде. Али капетан Турудија, враћајући се ка главнини, напао је са својим батаљоном лево српско крило и приморао Србе да обуставе свој напад на 13. брдску бригаду.
У рејону Сребрнице Срби су показали понова живост. Батаљон 66. пешад. пука, коме је била поверена одбрана овог рејона, морао се повући ка коси код Вијогора западно од Сребрнице.
8. брдска бригада, која је била код Милића, добила је наређење, да 2. октобра одмаршује ка Власеници на сједињење са одредом ппуковника Карпелуса, који је од Кладња и Олова наступао овог дана двема колонама са обе стране индустриске железничке пруге ка хану Пијесак. Предузета је дакле припрема једног концентричног напада на Србе у рејону Власенице. У овом циљу, командант 16. корпуса ставио је на расположење ппуковнику Хвостеку: 2 ландштурмска батаљона и 1 брдску батерију, који су били прикупљени 2. октобра код Помола и Међеде на путу Милићи – Сребрница.
3. брдска бригада напала је овог дана широким фронтом црногорску главнину у јачини око 2 бригаде. Овом нападу садејствовала је и посада утврђења Калиновика. После упорне борбе, која је местимично прелазила у гушање, Црногорци су били приморани да се повуку на ивицу шуме код карауле Братло. Њихов велики логор код Борја био је запаљен.

Операције српске – Ужичке војске

Дејство Ужичке бригаде

Командант ново формираног Сребрничког одреда наредио је покрет у двема колонама:
Десна колона: 2 батаљона 12. кадров. пука и 2 митраљеза (17 официра и 722 војника) добила је задатак, да се са Пашиног брда крене у 6 часова преко Брежанских висова и по могућству заузме Прибићевац и караулу, одржавајући везу са левом колоном, према којој и кретање подешавати, како би се на случај потребе обе колоне могле потпомагати. Колона је успела да у 8 часова избије до Брежанских ханова, где је са неколико пушчаних метака протерала слабо непријатељско одељење, не наишавши више на непријатеља све до Прибићевца и карауле, где је стигла у 15.30 часова. Колона је приступила поседању и утврђивању положаја.
Лева колона: добровољачка чета, 3. батаљон 4. пука III. позива; 2. батаљон 10. пука III. позива и 2 брдска топа (11 официра, 1726 војника и два топа), добила је задатак, да се са Столца крене у 6 часова преко Осмаче и Веље главе, те да по могућству заузме Биљеге и Виогор с тим, да се добровољачка чета креће од Црног врха преко Караџића брда ка западном делу Виогора. Десно одржавати везу са десном колоном, те у случају потребе, да се обе колоне помажу. У 9.45 часова, кад се колона налазила између Осмаче и Веље главе, појавио се непријатељ на Вучици у јачини једне чете и два брдска топа. Али како је добровољачка чета избила на Караџића брдо, непријатељ је опаливши три артилериска метка одступио, те је колона продужила кретање и око 18 часова је заузела Биљеге и источни део Виогора, где је и преноћила.
Резерва одреда од 1 батаљона 12. кадров. пука (7 официра и 356 војника) кретала се са Пашиног брда за десном колоном, и у 16.30 часова стигла на Ћатину раван. На Пашином брду остала је једна чета са 2 пољска Дебанжова топа, на случај прихвата, док се ситуација код Сребрнице не разјасни. Непријатељ се прикупио на западном делу Виогора и северно од Сребрнице.
Од стране команданта Ужичке бригаде учињена је представка Врховној команди, да ма и најмањи одред пређе Дрину код Љубовије и да се упути ка Сребрници.

Дејство Шумадиске дивизије II. позива

На фронту ове дивизије у току овог дана није било ничега значајног. Вођена је повремена артилериска борба. У току дана стигао је 3. батаљон 12. пука, а доцкан у вече стигли су и допунски батаљони 10. и 11. пука и сви су задржати код хана Пијесак у дивизиској резерви. 2. батаљон 11. пука, који је био према Помолу, прикупљао се на положају овог пука, формирајући две чете, јер је имао велике губитке.
На фронту Лимског одреда у току овог дана није било ничега значајног.

 

Ситуација

У току овог дана стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта Ужичке војске

ОБр. 963
(1. октобра у 22.40 часова)

„У току данашњег дана на левом крилу Шумадиске дивизије II. позива а на фронту: Игриште – Плоча била је јака артилериска ватра; пешадиски извиђачки делови допрли су до механе Тугов. На фронту и десном крилу Шумадиске дивизије II. позива данас није било борбе. Изгледа, да непријатељ креће извесне делове северозападно од Власенице ка Кладњу; ово још није проверено. На фронту испред Плоче нађено је 160 и испред Игришта 50 погинулих непријатељских војника; приликом ноћњег напада 30. септембра и 1. октобра код мртвих у торбама нађени су клипови кукуруза, а код ни једног хлеба. Одред код Бајине Баште пребачен је на леву обалу Дрине“.

ОБр. 972

„Увиђајући и осећајући незгодан положај трупа ове војске према Власеници, комуникацију: Вишеград – Рогатица – Соколац – Власеница, изузетно и само предњи делови користе. За Шумадиску дивизију II. позива прилично је успостављена за саобраћај возова комуникација: Жљебови – Соколовић – Думанић – Бранковић – Пешурићи – друм Вишеград – Рогатица, као краћа и безбеднија“.

Од команданта Ужичке бригаде

ОБр. 358

„Према извештају команданта пребаченог одреда у току данашњег дана, после омање борбе наше су трупе заузеле и задржале се на положајима караула Прибићевац и Вијогор над Сребрницом. Непријатељ у јачини 1 батаљона налази се северно од Сребрнице. Извештена команда Ужичке војске“.

Од делегата ђенерала Јанковића са Цетиња

ОБр. 98

„Командант Дринског одреда