Knjiga šesta 1914. godina

Treći period operacija – Kolubarska bitka, III. faza – napadna

Kolubarska bitka, Treća faza – napadna

Treći period operacija u ratu 1914. godine Kolubarska bitka Treća faza - napadna Situacija austriske vojske Padom Beograda u austriske ruke, komandant V. armije dobija zadatak da osigura zauzeće Beograda. U ovom cilju komandant armije preduzima 3. decembra...

3. decembar, Operacije austriske vojske i srpske II armije

Operacije austriske vojske Po podatcima, koje je dobila Vrhovna komanda „Balkanske vojske“, srpska vojska prešla je ovog dana u kontra ofanzivu protiv VI. armije i to: Šumadiska i Timočka divizija I. poziva i Konjička divizija...

3. decembar, Operacije srpske III armije

Pošto se nije mogao postići sa II. armijom koristan sporazum, a u 10 časova već je bilo i suviše dockan za početak napada II. armije, to je rešeno da i III. armija počne napad...

3. decembar, Operacije srpske I armije

Situacija na bojištu i raspored snaga pred početak ofanzive Trupe I. armije prikupljene ispred G. Milanovca, na položajima leve i desne obale Dičine, u oči dana početka operacija, zauzele su ovakav raspored: Drinska divizija I. poziva:...

3. decembar, Operacije Užičke vojske, Obrenovačkog odreda i Odbrane Beograda

Operacije Užičke vojske Prema direktivi Vrhovne komande OBr. 7510, plan rada komandanta Užičke vojske za predstojeću ofanzivu bio je ovakav: Na desnoj obali Morave sa Užičkom brigadom držati se defanzive, a na levoj obali sa...

3. decembar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

Situacija U toku 3. decembra stigli su u Vrhovnu komandu ovi važniji izveštaji: Od komandanta II. armije OBr. 4296 (u 24 časa) „Šumadiska divizija I. poziva: Leva kolona zauzela je liniju: Turija - Zmijan - Baroševac, odbaciv neprijatelja, koji...

4. decembar, Operacije austriske vojske i srpske II armije

Operacije austriske vojske Operacije VI. armije U jutru ovog dana produžene su borbe na frontu ove armije još sa većom žestinom. Dejstvo 13. korpusa Srbi su preduzeli rano u jutru napad duž r. Peštan preko s. Baroševca na...