3. децембар, Ситуација и наређења Врховне команде

418

Ситуација

У току 3. децембра стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта II. армије

ОБр. 4296
(у 24 часа)

„Шумадиска дивизија I. позива: Лева колона заузела је линију: Турија – Змијан – Барошевац, одбацив непријатеља, који је дао слаб отпор. Јачина непријатеља на Змијану 1 батаљон са 2 митраљеза из 16. пука заједничке војске, а иза Барошевца је 1 батаљон из 78. пука заједничке војске. Непријатељ се повукао ка с. Јунковцу. Десна колона наишла је на три непријатељска батаљона на линији: „к. 200 код Араповца – Вел. Рт“; кад је колона дошла на линију: „Пушка – Окресак – Којиловица“, дочекана је ватром од непријатеља са горње линије и са к. 180. Како у ово време (16 часова) лева колона није заузела Змијан, то је се десна колона зауставила на положају: „Којиловица – Окресак“. Шумадиски коњички пук између обе колоне заузео је камени мост на Турији, дочекан пешадиском ватром. У своме продирању задржао се пук код каменог моста са главнином код безимене коте на Капару. Резерва дивизије је на Главици.
Тимочка дивизија I. позива: Десна колона заузела је до мрака Ивковачу, а лева Бистрички вис (к. 295). Даље кретање обустављено је, док Моравска дивизија I. позива не заузме Кременицу, а потом ће лева колона нападати Дрен, где су 2 непријатељска батаљона, а десна колона на: к. 278 – Зеоке. Дивизија је испред себе имала слабије пешадиске делове.
Моравска дивизија I. позива: У нападу својим левим крилом заузела је Балин гроб. На фронту подилази положају Кременица. Напад се продужава са тежњом, да се овлада Кременицом и Стубичким висом. Противник брани положаје са слабијим снагама. Према исказу заробљеника: према дивизији је 28. домобранска регимента.
Коњичка дивизија. Задржала се на линији: „Чамске њиве – и. ивица с. Слатине“ одржавајући лево везу са Шумадиском дивизијом I. позива на Којиловици а десно са Обреновачким одредом на Зорољину. Непријатељ држи линију: к. 238 – Слатина са слабијим деловима, који су се укопали.
Армија 4. децембра продужава напад у тежњи, да непријатеља пребаци преко Колубаре. Оперативно одељење армиског штаба вечерас 3./4. децембра и сутра 4. децембра биће у Даросави“.

Од команданта III. армије

ОБр. 3204
(у 2.20 часова)

„Напад према наређењу ОБр. 7510 отпочеће данас у 10 часова“.

ОБр. 3227
(у 22 часа)

„По исказу заробљеника његов 4. пук пошао је јуче 2. ов. мес. у Брајковац, али је данас изненађен нападом наше војске. Десно од овог пука је 27. пук, а лево су трупе 13. корпуса. Штаб дивизије је у Дудовици“.

ОБр. 3228
(у 22.40 часова)

„Трупе армије овладале су до мрака линијом: „Дудово брдо (Кречанац) – Крстата липа – Камаљ – Врлаја“. На појединим местима непријатељ је давао доста јаког отпора. Сад се напада линија: „Округло поље – Парлог – Чикер – Кик“. Тимочка дивизија II. позива била је доста нападнута на њеном главном положају, али је тај напад уз припомоћ артилерије Дринске дивизије I. позива одбивен и укочен. Пред вече је дивизија прешла у напад, и по телефонском извештају она сада избија на Липет“.

Од команданта I. армије

ОБр. 3346
(у 18.30 часова)

„Крајњи циљ данашњих и сутрашњих почетних операција је избијање армије на фронт: „Лалинци – Проструга – Рајац к. 881 с. од Шиљкове косе – Сувобор – Мујов гроб – Бабина глава“. Према овоме фронтове дивизија опредељујем овако:
Дринска дивизија I. позива са десним крилом наслања се на Голубац к. 496 и простире се на запад до к. 675 на Простругу западно од к. 600.
Моравска дивизија II. позива од левог крила Дринске дивизије I. позива па венцем закључно са поседањем Рајца.
Дунавска дивизија I. позива од левог крила Моравске дивизије II. позива са Добрим пољем а закључно са Безименим висом сз. од Шиљкове косе.
Дунавска дивизија II. позива наслањајући се на лево крило Дунавске дивизије I. позива излази на оба Сувобора, Мујов гроб и Бабину главу.
4. пук I. позива „Стевана Немање“ као армиска резерва маршује друмом преко Г. Бранетића право ка саставцима на Прострузи.
7. пук I. позива такође као армиска резерва кретаће се по пристизању главним друмом преко Срезојевице, Теочина и Коштунића ка Сувобору.
Дивизије ће се служити овим комуникацијама: Дринска дивизија I. позива друмом Г. Милановац – Бољковци – Лалинци; Моравска дивизија II. позива: Г. Милановац – Мрамор – Д. Бранетић и Г. Бранетић, употребљавајући и косу (пут) из Д. Бранетића, пошто избија на Честе букве; Дунавска дивизија I. позива: Г. Милановац – Таково – Лозањ – Бањани – Полом, користећи и део пута преко Теочина за Полом; Дунавска дивизија II. позива: Чачак – Срезојевица – Теочин – Брајићи – Сувобор.
На поменутој греди прикупити дивизије пошто се пошаљу гонећи одреди испред фронтова, привући ближе артилерију и очекивати даље моје наређење.
Вечерас опрезно се осигурати предстражама, учинити јаку везу са суседним дивизијама и изашиљати патроле на што већу даљину. Почетак сутрашњег рада опет у 7 час. јутра. Корекције овог по потреби и предлозима чиниће се телефоном. О пријему заповести одговорити“.

ОБр. 3355
(у 24 часа)

„Напад на непријатеља је успешан. Стање армије вечерас 3. децембра је овакво: Дунавска дивизија II. позива: лева колона подишла је Кремену (к. 648) сз. од Леушића; средња колона заузела је Овчицу и Шукунђед, одакле је непријатељ пред мрак одступио у највећем нереду, а десна колона упућена преко Кремена на Хрт и Хаџића брдо није успела да заузме Кремен, где се непријатељ утврдио; Дунавска дивизија I. позива: десним крилом избила је на седло између Љеваје и Д. Бранетића и до испод с. Озрем; левом колоном је