3. децембар, Ситуација и наређења Врховне команде

561

Ситуација

У току 3. децембра стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта II. армије

ОБр. 4296
(у 24 часа)

„Шумадиска дивизија I. позива: Лева колона заузела је линију: Турија – Змијан – Барошевац, одбацив непријатеља, који је дао слаб отпор. Јачина непријатеља на Змијану 1 батаљон са 2 митраљеза из 16. пука заједничке војске, а иза Барошевца је 1 батаљон из 78. пука заједничке војске. Непријатељ се повукао ка с. Јунковцу. Десна колона наишла је на три непријатељска батаљона на линији: „к. 200 код Араповца – Вел. Рт“; кад је колона дошла на линију: „Пушка – Окресак – Којиловица“, дочекана је ватром од непријатеља са горње линије и са к. 180. Како у ово време (16 часова) лева колона није заузела Змијан, то је се десна колона зауставила на положају: „Којиловица – Окресак“. Шумадиски коњички пук између обе колоне заузео је камени мост на Турији, дочекан пешадиском ватром. У своме продирању задржао се пук код каменог моста са главнином код безимене коте на Капару. Резерва дивизије је на Главици.
Тимочка дивизија I. позива: Десна колона заузела је до мрака Ивковачу, а лева Бистрички вис (к. 295). Даље кретање обустављено је, док Моравска дивизија I. позива не заузме Кременицу, а потом ће лева колона нападати Дрен, где су 2 непријатељска батаљона, а десна колона на: к. 278 – Зеоке. Дивизија је испред себе имала слабије пешадиске делове.
Моравска дивизија I. позива: У нападу својим левим крилом заузела је Балин гроб. На фронту подилази положају Кременица. Напад се продужава са тежњом, да се овлада Кременицом и Стубичким висом. Противник брани положаје са слабијим снагама. Према исказу заробљеника: према дивизији је 28. домобранска регимента.
Коњичка дивизија. Задржала се на линији: „Чамске њиве – и. ивица с. Слатине“ одржавајући лево везу са Шумадиском дивизијом I. позива на Којиловици а десно са Обреновачким одредом на Зорољину. Непријатељ држи линију: к. 238 – Слатина са слабијим деловима, који су се укопали.
Армија 4. децембра продужава напад у тежњи, да непријатеља пребаци преко Колубаре. Оперативно одељење армиског штаба вечерас 3./4. децембра и сутра 4. децембра биће у Даросави“.

Од команданта III. армије

ОБр. 3204
(у 2.20 часова)

„Напад према наређењу ОБр. 7510 отпочеће данас у 10 часова“.

ОБр. 3227
(у 22 часа)

„По исказу заробљеника његов 4. пук пошао је јуче 2. ов. мес. у Брајковац, али је данас изненађен нападом наше војске. Десно од овог пука је 27. пук, а лево су трупе 13. корпуса. Штаб дивизије је у Дудовици“.

ОБр. 3228
(у 22.40 часова)

„Трупе армије овладале су до мрака линијом: „Дудово брдо (Кречанац) – Крстата липа – Камаљ – Врлаја“. На појединим местима непријатељ је давао доста јаког отпора. Сад се напада линија: „Округло поље – Парлог – Чикер – Кик“. Тимочка дивизија II. позива била је доста нападнута на њеном главном положају, али је тај напад уз припомоћ артилерије Дринске дивизије I. позива одбивен и укочен. Пред вече је дивизија прешла у напад, и по телефонском извештају она сада избија на Липет“.

Од команданта I. армије

ОБр. 3346
(у 18.30 часова)

„Крајњи циљ данашњих и сутрашњих почетних операција је избијање армије на фронт: „Лалинци – Проструга – Рајац к. 881 с. од Шиљкове косе – Сувобор – Мујов гроб – Бабина глава“. Према овоме фронтове дивизија опредељујем овако:
Дринска дивизија I. позива са десним крилом наслања се на Голубац к. 496 и простире се на запад до к. 675 на Простругу западно од к. 600.
Моравска дивизија II. позива од левог крила Дринске дивизије I. позива па венцем закључно са поседањем Рајца.
Дунавска дивизија I. позива од левог крила Моравске дивизије II. позива са Добрим пољем а закључно са Безименим висом сз. од Шиљкове косе.
Дунавска дивизија II. позива наслањајући се на лево крило Дунавске дивизије I. позива излази на оба Сувобора, Мујов гроб и Бабину главу.
4. пук I. позива „Стевана Немање“ као армиска резерва маршује друмом преко Г. Бранетића право ка саставцима на Прострузи.
7. пук I. позива такође као армиска резерва кретаће се по пристизању главним друмом преко Срезојевице, Теочина и Коштунића ка Сувобору.
Дивизије ће се служити овим комуникацијама: Дринска дивизија I. позива друмом Г. Милановац – Бољковци – Лалинци; Моравска дивизија II. позива: Г. Милановац – Мрамор – Д. Бранетић и Г. Бранетић, употребљавајући и косу (пут) из Д. Бранетића, пошто избија на Честе букве; Дунавска дивизија I. позива: Г. Милановац – Таково – Лозањ – Бањани – Полом, користећи и део пута преко Теочина за Полом; Дунавска дивизија II. позива: Чачак – Срезојевица – Теочин – Брајићи – Сувобор.
На поменутој греди прикупити дивизије пошто се пошаљу гонећи одреди испред фронтова, привући ближе артилерију и очекивати даље моје наређење.
Вечерас опрезно се осигурати предстражама, учинити јаку везу са суседним дивизијама и изашиљати патроле на што већу даљину. Почетак сутрашњег рада опет у 7 час. јутра. Корекције овог по потреби и предлозима чиниће се телефоном. О пријему заповести одговорити“.

ОБр. 3355
(у 24 часа)

„Напад на непријатеља је успешан. Стање армије вечерас 3. децембра је овакво: Дунавска дивизија II. позива: лева колона подишла је Кремену (к. 648) сз. од Леушића; средња колона заузела је Овчицу и Шукунђед, одакле је непријатељ пред мрак одступио у највећем нереду, а десна колона упућена преко Кремена на Хрт и Хаџића брдо није успела да заузме Кремен, где се непријатељ утврдио; Дунавска дивизија I. позива: десним крилом избила је на седло између Љеваје и Д. Бранетића и до испод с. Озрем; левом колоном је избила на Трешњицу и коту источно. Ова лева колона упућена је у напад на Макљиш; Моравска дивизија II. позива: десном колоном допрла је до седла између к. 483 и Врановице, а левом колоном до изворног дела р. Браничице. Обе колоне су наишле на јак отпор код с. Г. Бранетића, и непријатељ је према обема колонама покушавао контра напад, али је оба пута био одбивен; Дринска дивизија I. позива успела је, да овлада Мрамором (код Криве р.), и да избије на фронт: с. Ручић – с. Крива р. Један батаљон из Рељинског одреда заноћио је на левој обали Угриновачке р. на к. 427, код с. Угриновца. Изненадно са левог бока подухваћен непријатељ при одступању са Мрамора оставио је 4 брдска топа, око 1.000 топовских метака, доста пешад. муниције, велики број пушака итд.“.

Од команданта Ужичке војске

ОБр. 1815
(у 11.40 часова)

„Сазнало се, да у с. Табановићу и Гугљу има јачих непријатељских делова. 13. бригада је око Лорета и Табановића (исказ заробљеника), а с. од ове је 5. бригада. Непријатељски напад требао је бити данас (по исказу заробљеника). 13. бригада има 7 батаљона и 2 пољске батерије од по 6 топова 8 см. Напад трупа Шумадиске дивизије II. позива и Лимског одреда отпочео је данас у 7 час.“.

ОБр. 1816
(у 11 часова)

„Данас у 10 час. делови Лимског одреда избили су на Годун к. 711 и потисли непријатељске делове ка Брезаку. Делови слабије леве колоне под борбом подилазе Оштрици брду к. 814 на Гојној Гори. Средња нападна колона избила је на Рујевицу к. 583. Од десне нападне колоне, правцем с. Прањани, нема извештаја. Борба се продужава“.

ОБр. 1817
(у 12.30 часова)

„Сазнало се, да је према Годуну око Шиљковице једна непријатељска бригада, састављена од по 1 батаљона из 1., 51., 63. и 102. пешад. пука (по исказу заробљеника)“.

ОБр. 1830
(у 21.30 часова)

„На целом фронту борба је од 7 час. јутра. Шумадиска дивизија у току данашњег напада допрла је: десна колона овладала је линијом „Прањанска црква – к. 570; средња колона овладала је Рујевицом и косом до п. Плане. Непријатељ се ојачао убрзо пешадијом и хаубицама, те је прешао у напад и приближио се десном крилу средње колоне на 500 м.; лева колона овладала је к. 787. Непријатељ се задржао на Оштрици, јачине око 3 – 4 батаљона. На овим тачкама заноћиће трупе Шумадиске дивизије II. позива, ако не буду одбивене непријатељским контра нападом. По исказу заробљеника на фронту ове војске – Шумадиске дивизије – је 5., 13. и 15. бригада. Одред, који је прешао преко с. Врнчане ка Добрињу, од 1 батаљона 11. пука II. позива и 3 батаљона прекобројних пукова II. позива успео је да овлада Годуном, али је непријатељ према овим трупама прикупио једну своју бригаду и са Брезака предузео контра напад. Са 2 чете II. позива заузета је Рујевица, са 1 – 2 чете непријатељ држи положаје на десној обали Папраштичке р. до Мораве, а снагом до 3 батаљона прешао је Мораву код Гугољског моста, и сад је на левој обали р. Белице (9.30 час.). Непријатељу је могуће, с обзиром на квалитет и јачину наших и његових трупа као и на дугачак фронт за одбрану, извршити пробој“.

Од делегата ђенерала Јанковића са Цетиња

ОБр. 349
(у 11 часова)

„Лимска дивизија отпочела је ноћас 2./3. децембра повлачење ка Прибоју, због бројне надмоћности непријатеља, чија је јачина до 2 здружене бригаде, и што је командант Дечанске бригаде наредио повлачење и поред наређења команданта Лимске дивизије, да упорно брани своје положаје. У нападу је учествовао 19. хонведски пук 40. дивизије, јачине 5.000 људи, 3 брдске брз. батерије и 1 брдска брзометна хаубичка батерија са више митраљеза“.

ОБр. 350

„Санџачка војска се групише на Метаљци ради одбране, а на Дрини од Фоче до утока Лима су слабији одреди за одбрану прелаза преко ове р. Ово је урађено због јачег надирања непријатеља према Руду и Прибоју, а нарочито због одступања Лимске дивизије“.

Од команданта Одбране Београда

ОБр. 723
(у 9 часова)

„Са левокрилних положаја – Обреновачког одреда – кренута су 2 батаљона и 1 брзометна батерија са Заједнице у правцу к. 260 ка Чамским њивама. Батерија је дејствовала али пошто напад на Чамске њиве од стране Коњичке дивизије није вршен, оба батаљона су остала на положају. Издато је наређење, да сутра потпомогну напад коњице. Непријатељ је јуче ушао у Београд, са 2 ескадрона, 1 митраљеским одељењем и 2 аутомобила, а јутрос су се почеле пребацивати пеш. трупе код Чукарице. Непријатељске извиђачке коњичке патроле појављују се почев од с. Слатине, Стојника, Бабе, Сопота, Ђуринаца и Сенаје и спуштају се ка Неменикућама. Пешадиска одељења појавила су се правцем ка Петловцу, с. од села Дучине и од Сопота ка Рогачком брду. Јачина обе колоне је до 1 батаљона. То су предњи делови 38. угарског пука I. позива. Примећена је једна чета од с. Губеревца ка Стојнику. По исказу заробљеника она је из 94. пешад. пука, који припада 9. корпусу“.

Од команданта трупа Нове Области

ОБр. 2745
(у 23.50 часова)

„Непријатељ је, по извештају команданта Ибарске дивизиске области, дочекао јаком ватром наше извиђачке делове из Лимског одреда (2. ов. мес.) а потом је прешао у напад, али је овај одбивен. По извештају командантовом: непријатељске патроле су долазиле близу Рибнице, а потом се повукле Краљевим водама; командант Лимске црногорске дивизије наредио је, да 5. кадровски пук одступи на Црни врх код Прибоја, а са 2 бригаде и његова 2 батаљона одступио је на леву обалу Лима. Командант Лимског одреда наредио је, да посада са Торника одступи ка Доброселици за заштиту правца Ужице – Чајетина – Доброселица. 3. ов. мес. стиже на преноћиште: Косовски батаљон у Сјеницу; Кумановски батаљон на Дуго поље; Прилепски батаљон у Н. Пазар“.

Од команданта Браничевског одреда

ОБр. 1776
(у 18 часова)

„Једна чета пешадије и један вод коњице дошли су у Гроцку око 16 час. и ту су се задржали. Примећене су коњичке патроле, у јачини око 30 људи, код с. Заклопаче, Мале Иванче, и и. од М. Пожаревца. Непријатељ је слабом артилериском ватром дејствовао на Годомин, ну без резултата. Коњица је на линији: „Орашачка механа – Немачке ливаде – Умчари“ са везом на Варовници. Пешадија, поред досадањег, држи и фронт: „Мађарска раван – Мало Орашје“, где је 1 чета“.

 

Наређења Врховне команде

Наређење ОБр. 7564
у 13.45 часова

Команданту Одбране Београда

„4. батаљон 10. пука III. позива да одмаршује одмах најкраћим путом у Пожаревац у састав Браничевског одреда“.