Књига шеста 1914. година

Трећи период операција – Колубарска битка, III. фаза – нападна

Колубарска битка, Трећа фаза – нападна

Трећи период операција у рату 1914. године Колубарска битка Трећа фаза - нападна Ситуација аустриске војске Падом Београда у аустриске руке, командант V. армије добија задатак да осигура заузеће Београда. У овом циљу командант армије предузима 3. децембра...

3. децембар, Операције аустриске војске и српске II армије

Операције аустриске војске По податцима, које је добила Врховна команда „Балканске војске“, српска војска прешла је овог дана у контра офанзиву против VI. армије и то: Шумадиска и Тимочка дивизија I. позива и Коњичка дивизија...

3. децембар, Операције српске III армије

Пошто се није могао постићи са II. армијом користан споразум, а у 10 часова већ је било и сувише доцкан за почетак напада II. армије, то је решено да и III. армија почне напад...

3. децембар, Операције српске I армије

Ситуација на бојишту и распоред снага пред почетак офанзиве Трупе I. армије прикупљене испред Г. Милановца, на положајима леве и десне обале Дичине, у очи дана почетка операција, заузеле су овакав распоред: Дринска дивизија I. позива:...

3. децембар, Операције Ужичке војске, Обреновачког одреда и Одбране Београда

Операције Ужичке војске Према директиви Врховне команде ОБр. 7510, план рада команданта Ужичке војске за предстојећу офанзиву био је овакав: На десној обали Мораве са Ужичком бригадом држати се дефанзиве, а на левој обали са...