Распоред српске војске 17. јуна 1916. године и продужење њене реорганизације на полуострву Халкидику

551

Распоред српске војске 17. јуна 1916. године на полуострву Халкидику

Врховни Командант Њ. В. Престолонаследник Александар

Штаб Врховне команде у Солуну

Начелник штаба ђенерал Петар Бојовић.
Помоћник начелника штаба ђенералштабни пуковник Петар Пешић.
Начелник оперативног одељења ђенералштабни пуковник Милан Ж. Миловановић.
Шеф обавештајног одељења ђенералштабни потпуковник Данило Калафатовић.
Шеф за израду наређења у оперативном одељењу Врховне команде ђенералштабни потпуковник Љубомир Марић.

I. армија (Штаб у с. Јеникеју)

Командант ђенералштабни пуковник Милош Васић.
Начелник штаба ђенералштабни пуковник Миливој Зечевић.
а) Моравска дивизија у логору код с. Сурукли. Командант пешадиски пуковник Стеван Миловановић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Пантелије Јуришић.
б) Вардарска дивизија у логору код с. Захарџи. Командант ђенералштабни пуковник Милан Туцаковић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Душан Трифуновић.

II. армија (Штаб у с. Лутри)

Командант војвода Степан Степановић.
Начелник штаба ђенералштабни пуковник Војислав Живановић.
а) Тимочка дивизија у логору код с. Зумбата. Командант ђенерал Љубомир Милић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Петар Косић.
б) Шумадиска дивизија у логору код с. Лутре. Командант ђенералштабни пуковник Живко Павловић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Милан Ускоковић.

III. армија (Штаб у с. Василици)

Командант ђенерал Павле Јуришић – Штурм.
Начелник штаба ђенералштабни пуковник Никола Стефановић.
а) Дунавска дивизија у логору код с. Галатиста. Командант ђенералштабни пуковник Миливој Анђелковић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Душан Симовић.
б) Дринска дивизија у логору код с. Галатиста. Командант ђенералштабни пуковник Крста Смиљанић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Милан Завађил.

Коњичка дивизија (У логору код с. Седеса)

Командант коњички пуковник Бранко Јовановић. Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Богољуб Илић.

Добровољачки одред

Под командом потпуковника Војина Поповића осигурава са два батаљона фронт Петорак -Преспанско језеро; са једним батаљоном осматра простор јужно од Велике и Мале Преспе од к. 841 до с. Остима на путу Корча – Флорина.

Батаљон Срба добровољаца

Под командом пуковника Алимпије Марјановића осигурава правце који од Охрида и Ресне изводе ка Корчи, као и правац од Москопоља.

Летећи жандармериски одред војводе Јована Бабунског

Око 150 људи у саставу 122. француске дивизије налази се код с. Ливада.

Продужење реорганизације српске војске на Халкидику

1) Пријем материјала

Ред одашиљања материјала из Француске био је утврђен од француског Министарства Војног овако:
1. Снабдети потребном комором и телеграфским одељењима Врховну команду и армиске штабове.
2. За дивизије послати: возове за штаб; материјал за марвену болницу, војну пошту, телеграфска одељења, за пукове у пешадији, инжињериски полубатаљон и инжињериске алатне колоне, пешадиске пукове III. позива, санитетске установе, за дивизиску артилерију, мунициону колону и дивизиску команду;
3. Најзад послати потребан материјал за армиске делове: мостовни трен колонијалног типа, рефлекторска одељења, ескадрилу авиона и напослетку бежичну телеграфију.
За пријем целокупног огромног материјала подигнути су у Микри разноврсни магацини по гранама: артилериској, инжињериској и санитетској, из којих је наша мисија на Халкидику раздавала потребан материјал јединицама, а према установљеној формацији.
Сем ових магацина на основици, из којих се вршило снабдевање наших трупа, подигнути су били у Микри и транзитни магацини убојне, инжињериске, санитетске и интендантске спреме, кроз које је пролазила сва спрема намењена трупама.
Целокупно транспортовање стоке и материјала из Француске било је подешено тако, да је вршено паралелно са укрцавањем трупа на Крфу, те се попуна приспелих дивизија са материјалом могла вршити брзо и правилно. Прегледи о укрцавању људства на Крфу апсолутно су се слагали са прегледима о преносу стоке из Француске.
Материјал је био примљен овако:
а) Пешадија је добила целокупну спрему као француска пешадија. Наоружање пушкомитраљезима и Азен топовима извршено је доцније, када је наша војска већ изашла на Солунски фронт.
б) Питање о реорганизацији Коњичке дивизије имало је да се третира напослетку, када се буде видело са колико се коњичког материјала у опште располаже. Главно је било снабдети пешадиске пукове, штабове и ескадроне дивизиске коњице јахаћим коњима.
Дивизиски ескадрони без митраљеза, али имају своју трупну комору за ношење хране за један дан, марвену амбуланту и ковачницу. За наоружање свих ескадрона примљено је 9.000 карабина. Наоружање сабљама извршено је нашим, које су биле на оправци у Француској.
Французи су се носили мишљу, да образују једну мешовиту француско – српску коњичку бригаду, узимајући 6 ескадрона Алжирских коњаника и 2 српска ескадрона тако, да у сваком од 8 ескадрона буде по 3 вода француске и један вод српске коњице. Од овога се одустало на наш захтев. Убрз