Распоред савезничких француско – енглеских трупа код Солуна на дан 17. јуна 1916. године

567

Десно крило: од Тахиског језера (на доњој Струми) до Ложишта (код језера Буткова) држи Енглеска војска.
Центар: од с. Соколова (југоисточно од Дова Тепе) до Вардара комбинован је од француских и енглеских трупа.
Лево крило: од Вардара до Ливадије (југоисточно од с. Лескова) држе француске трупе и одред српских добровољаца војводе Бабунског.
Даље на западу налазе се само одељења за извиђање и осигуравање железничке пруге Солун -Битољ.

А. Енглески сектор – десно крило

Десни одсек од с. Фитоки до с. Орљака држи 10. дивизија 16. корпуса; леви одсек од с. Гурице до с. Ложишта држи 28. дивизија 12. корпуса.
Граница између 16. и 12. корпуса иде од с. Ајватли (северно од Солуна) па преко с. Ликована -Лахана ка Орљаку. На фронту се налазе само 29. бригада 10. дивизије и 85. бригада 28. дивизије; остале трупе ешелониране су у позадину и то:
Од 10. дивизије: 30. бригада оправља друм Солун – Серез у реону Ликован – Лахана; 31. бригада држи одбрамбену линију Солунског утврђеног положаја између Лангаза језера и с. Ајватли.
27. дивизија 16. корпуса на положају Рендина (између Орфанског залива и Бешик језера) и 82. бригада на положају Хартакој (источно од с. Ролуна).
Штаб 16. корпуса је у Киреркоју (близу Солуна); Штабови: 10. дивизије у с. Лахана; 27. дивизија на положају Рендина.
Штаб 12. корпуса у с. Лембета 28. дивизија: (штаб Хаџи Бајрамли); 85. бригада на фронту од с. Гурице до с. Ложишта; 84. бригада у покрету преко с. Папрата ка с. Гурлемели; 83. бригада у резерви између с. Лахана и Мирова.
26. дивизија (штаб код Ламбета): 77. бригада северно од с. Амбаркој, 78. бригада на положају код с. Балџа, 79. бригада у логору код Ламбета.
22. дивизија (65., 66., 67. бригада) држи фронт између Килиндира и Исмаили (југоисточно од Дојранског језера) између 57. и 156. француске дивизије. Штаб дивизије у Кукушу.
7. коњичка бригада има један пук код Ложишта, један пук у кретању ка Коприви и један пук јужно од Мекеша (код Тахинског језера). Штаб бригаде креће се од Серменли за Баштавук Мах.

Б. Комбиновани француско – енглески сектор (центар)

а) Источно од Вардара:
На фронту Соколово – Дова Тепе – Радова држи 57. француска дивизија; предњи делови истурени су на линију Св. Петка – Судово – Порој. Штаб дивизије у Алексији.
На фронту Исмаили – Килиндир налази се 22. енглеска дивизија са деловима 7. коњичке бригаде.
Фронт Килиндир – Чепели – Селимли држи 156. француска дивизија. Штаб дивизије у Киречеву.
Фронт Селимли – Вардар држе делови 122. француске дивизије. Штаб дивизије у Карасули.

В. Лево крило западно од Вардара

Фронт од Вардара до Ливадије на линији Слоп – Мајадаг – Либади (јужно од Лумнице и Купе) држи остатак 122. француске дивизије са одредом српских добровољаца војводе Бабунског код Либадије.
Позади 112. француске дивизије на десној обали Вардара, југоисточно од Гуменице налази се 1. бригада 17. француске колонијалне дивизије. 2. бригада поменуте дивизије концентрисана је код Солуна и спрема се за укрцавање у лађе за Пиреј због догађаја у Иини.
Француски сектор Солунског утврђеног положаја држе етапне трупе (Индо – Хинеске и Малхашке).
Одред ђенерала Фаурнијеа (2. бис зуавски пешадиски пук и један ловачки Афрички коњички пук) осигурава железничку пругу за Битољ у реону Водена, Острво, Баница, врши извиђање у реону Слатина – Суботско и држи везу десно са 122. француском дивизијом а лево са српским Добровољачким одредом у реону Флорина – Биклишта – Грава – Дренаво.