24. јун, Извештаји и наређења Врховне команде

485

Извештаји

Врховна команда примила је у току 24. јуна ове важније извештаје:

Од г. Министра Војног

Депешу Пов. Ф. Ђ. ОБр. од 24. јуна

„Предузете су мере, да се што пре врате заробљеници из Италије за образовање радничке команде. У вези Пов. Ф. Ђ. ОБр. 305, одобравам, да се тамошњи заробљеници задрже и не упућују на Крф. Св. ОБр. 1192“.

Од војног изасланика у Италији

Депешу Бр. 539 од 23. јуна

„22. јуна без промене. У будуће слаћу извештаје о операцијама на овоме фронту само кад буде важнијих промена или промена у дислокацији непријатељских и талијанских трупа“.

Од војног изасланика у Русији

Бр. 166 депешом од 22. јуна

„На руском југозападном фронту непријатељ доводи знатне снаге: са француског фронта до сада доведено 4 дивизије и по извештају на путу су још 6 – 7 дивизија; са талијанског фронта довучено око 3 дивизије и очекује се још 4 – 5 дивизија. Такође има извештаја, да су на путу са Балкана 101. и 105. дивизија.
Руска Врховна команда предузела потребне мере. Овде се сматра, да је офанзива Немаца против Вердена и Аустријанаца против Италијана напуштена. Овде држе, да ће скоро отпочети француска и талијанска офанзива а доцније и на Солунском фронту. На фронту ђенерала Брусилова продужују се упорни бојеви, нарочито на реци Стрипи северозападно од вароши Бучаш и на реци Стири западно од места Сокула. На крајњем левом крилу Руси продужују гоњење и заузели варош Радауц. Јуче заробљено око 2.000 војника. На северном фронту на више места јака артилериска борба са почасним мањим пешад. борбама“.

Од команданта Шумадиске дивизије

ОБр. 259 депешом од 23. јуна

„Са дивизијом сам стигао у Топчи, изрекогносцирао положај који има дивизија да поседне и брани. Сутра 24. овог месеца извршиће се дефинитиван распоред трупа за одбрану. Извештај о извршеном маршу као и заповест за поседање и одбрану додељеног ми фронта са скицом послаћу накнадно. За сада ничег новог нема“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 1830
Командантима I., II., III. армије и
Коњичне дивизије

„Пошто се нови митраљези, које је наша војска добила од Француза по својој конструкцији и начину тактичке употребе знатно разликују од митраљеза, које смо раније имали, то за гађање митраљезима и њихову тактичку употребу наређујем: да се гађања са новим митраљезима, док се не добије нов програм, врше по упутствима француских официра упућених као инструктори за гађање код наших трупа“.