21. јун, Дејство Шумадиске дивизије, извештаји и наређења Врховне команде

347

Дејство Шумадиске дивизије

На основу наређења Врховне команде ОБр. 1683 од 20. јуна, које је командант II. армије под ОБр. 439 од 20. јуна доставио команданту Шумадиске дивизије издата је ова заповест:

Штаб Шумадиске дивизије
ОБр. 344
10 часова
8. јуна 1916. године
Лутра

Заповест

Дивизија ће данас по подне отпочети покрет за село Арапли: Покрет ће се извршити по ешелонима на овај начин:
1. I. ешелон образује: ескадрон дивизиске коњице; 1. пешад. бригада; телеграфско одељење и дивизски штаб са комором.
Командант ешелона командант 1. пешад. бригаде.
Полазак из бивака данас у 18 часова правцем: Солун – Арапли. По доласку у Арапли распоредити трупе за одмор и заклон од жеге северно од пута Солун – Битољ не прелазећи р. Галико.
2. II. ешелон образују: пољски дивизион и брдски дивизион.
Командант ешелона биће командант пољског дивизиона.
Полазак у 19.30 часова од дивизиског штаба.
Правац кретања за првим ешелоном.
По доласку у Арапли распоредити трупе за одмор и заклон од жеге код с. Дудулара.
3. III. ешелон образују: 2. пешад. бригада; пионирски полубатаљон и људство мостовног трена.
Командант ешелона командант 2. пешад. бригаде.
Полазак у 20.30 часова из свога бивака. Правац кретања за другим ешелоном.
По доласку у Арапли трупе распоредити за одмор и заклон од жеге код с. Арапли јужно од пута Солун – Битољ не прелазећи р. Галико.
4. IV. ешелон образује: колонска комора под командом свога команданта. Са овим ешелоном ићи ће и болничарска чета.
Полазак у 22 часа челом са 14. километра.
Правац кретања за III. ешелоном.
По доласку код војне железничке станице, западно од с. Харманкеј, зауставиће се десно од пута и на погодном месту упарковати комору.
Људство и стоку распоредити за одмор и заклон од жеге.
5. У вече 22. ов. мес. дивизија ће наставити покрет даље, правцем Солун – Битољ, с тога не постројавати бивак.
6. Пешад. пук III. позива и батаљон последње одбране остају на досадањем месту до даљег наређења и биће под командом II. армије.
7. Материјал и спрему која се не може понети собом оставити у досадањим логорима под командом једног официра и најнужнијег броја војника за чување материјала и спреме.
Ово људство биће на храни код Шумад. пука III. позива, коме нека команде пошаљу одмах спискове војника који остају. За људство које остаје оставити потребно кухињско посуђе.
Из кога ће се магацина снабдевати храном Шумад. пук III. позива известиће начелник интендантуре накнадно.
8. Марвена болница са болесном стоком остаће на истом месту до даљег наређења.
9. Болесно људство упућивати на преглед у Шумад. пук III. позива.
10. Командант Шумад. пука III. позива смениће одмах стражу коју даје 12. пук код дивиз. слагалишта а по потреби и тражењу управника слагалишта даваће и људе за рад.
Дивизиско ручно слагалиште за сада остаје где је, до ликвидације целокупне заостале хране, па чим ово заврши доћи ће у састав дивизије. За ово ће се издати накнадно наређење.
11. Ако се не добије запрежни материјал за хаубички дивизион, рововску батерију као и штаб брдског пука са 1. брдским дивизионом сада ће они остати где су, па чим се попуне материјалом из Микре одмах доћи у састав дивизије код железничке станице Топчи. – Полазак јавити.
12. Издати трупама текући оброк хране за 22. ов. мес. и резервну храну: за људе два дана, а за стоку за један дан.
13. Команде које су до сада давале страже код пумпи и бунара за воду исте ће одмах сменити и људство повести собом.
14. Ја ћу са помоћником, начелником штаба и ађутантима кренути се раније и сачекати трупе у Солуну, остатак особља дивизиског штаба маршоваће са I. ешелоном.

Командант пуковник,
Ж. Г. Павловић с. р.

Дужина пута за овај дан око 30 километара. Чело I. ешелона стигло је код с. Арапли 22. јуна у 4.25 часова. Ред и дисциплина за време марша није била добра. Изостајање војника било је у већем броју, јер је за време овога марша изостало око 800 људи.
Узрок овоме великом изостајању војника је, оптерећење ранчевима, дугачак марш, немање обојака и чарапа, оскудица у води и слаб надзор од потчињених старешина.

Извештаји

Врховна команда примила је у току 21. јуна ове важније извештаје:

Од Команданта места у Солуну

Пов. Бр. 66 од 18. јуна

„Имам извештај, да је јуче прочитан указ о демобилизацији Грчке војске. Указ је прочитан у касарни код Марсовог Поља. Овај указ важи само за војнике из старих граница а за ново ослобођене не важи, те због тога влада велико незадовољство код последњих. У саставу овдашњег корпуса грчког већа је половина војника из нових крајева грчких“.

Од Команданта Источне војске ђенерала Сараја

Пов. Бр. 2804 од 24. јуна

„У одговор на ваше писмо 1596, част ми је известити вас, да сам већ наредио, да се смени заштитни грчки батаљон и да је та наредба извршена; осим тога поновио сам упуте мајору Фрумантроу, у Флорини и ппуковнику Поповићу, како би пресекли све телеграфске везе са Србијом и задржали свако лице, које би их хтело понова успоставити“.

Од војног изасланика у Италији

Депешу Бр. 528 од 20. јуна

„19. јун. Услед непријатељског против – напада десној обали Бренте заустављена је офанзива 18. и 20. корпуса, сем левог крила 20. корпуса (25. дивизија), која продужује напад на Монте Фјор. Корпус „3“ лагано напредује уз долину Френцела. На фронтовима: 14., 24. и 5. корпуса одбијени непријатељски напади; 10. корпус извршио је без успеха напад на Монте Ченџио. Једна бригада из 46. дивизије (V. армија) отишла у Примолано (Брента), где је на расположељу Врховне команде“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 1712
Ко