20. јун, Извештаји и наређења Врховне команде

556

Извештаји

Врховна команда примила је у току 20. јуна ове важније извештаје:

Од владиног комесара

„У овдашњим германофилским круговима, као што ме извештава један повереник, круже гласови: да ће Бугари данас са јаким снагама извршити нападе на Кавалу и на Корчу и да ће држање Грчке бити исто, као и приликом заузимања Рупела“.

Од војног изасланика у Румунији

Депешу Бр. 516 од 19. јуна

„5. јуна 18. и 20. корпус напредују лагано. Одбијени непријатељски напади на фронту 14. корпуса код М. Лемерле и на фронту 24. корпуса код М. Мањабоски. Изгледа, да непријатељ врши овде делимичне нападе ради заштите својих радњи иза прве линије, јер има извештаја, да се непријатељ јако утврђује на заузетом положају. На осталим деловима фронта артилериска борба. Талијани припремају енергичну офанзиву на целом фронту Трентина. Непријатељска снага непромењена“.

Од војног изасланика у Румунији

Депешу Пов. Бр. …

„Румунски извор: немачки 21. пешад. пук из Варне отпутовао Софија – Ниш; мисли се за Аустро – Угарску. Из 1. бугарске дивизије 2. пешад. пука североисточно од Каспичана. По једном непровереном извештају ово су 1. и 6. пешад. пукови. Сем тога 3 пука 4. дивизије около Варне, а остатак код I. армије. Немачки хидроплани, који су ономад нападали савезну флоту налазе се у заливу Буру код Лагоса“.

Од делегата пуковника Марјановића

Пов. Бр. 8 од 16. маја

„Подноси извештај о намерама Бугара, да спреме чете за упад; да поробе, потуку или бар разјуре наше слабе посаде дуж фронта између Преспанског и Охридског језера, као и да су Бугари на више места прешли преко границе и заузели положаје на грчкој територији“.

Од г. Министра Војног

Ф. Ђ. ОБр. 678

„Овде се дознало, да наши четници, добровољци и официри на граничном фронту намеравају, да одлазе у Атину и да се тамо као и на другим местима мешају у политичке расправе грчких странака, владе и владаоца. Молим одмах наредите потребно и апсолутно забраните тумарање четника, добровољаца и официра дубље у унутрашњост Грчке; нарочито наредите, да се официри по цену живота у те распре не мешају и да спречавају сваки покушај наших четника, да у означеном правцу ма шта раде и покушавају“.

Од Врховног Команданта Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра

Депешу од 19. јуна

„Наређење, не давати обећања за употребу трупа, не сматрати за замерку. Напротив, задовољан сам вашим радом и радите и даље по својој иницијативи. Само у питањима већег значаја, нарочито политичког карактера, не дајте обећања, која би нас могла ангажовати без предходног мог одобрења“.

Наређења (извештаји) Врховне команде

ОБр. 1663
Ђенералу Сарају,
ђенералу Милну и
ђенералу Артаманову

„Српски официр из Корче јавља 16. јуна:
1. Да су бугарске трупе код села Братомира, Халорупа и Лешнице заузели извесне положаје на грчкој територији и да их утврђују. Грци се нису томе противили.
2. Грчки подофицири и војници са грчког фронта причали су, да су добили наређење, да не дају отпора Бугарима, ако би се кренули напред.
3. Грчки командант места из Корче саопштио му је, да Бугари спремају чете за упад у предео Корча – Лерина, који ће се ускоро предузети.
4. Арнаути из околине Корче задовољни су, што савезници блокирају грчке обале, јер мрзе Грке.
5. По причању путника Бугари су проширили свој фронт на запад и заузели Дочатор кота 1728. Аустријанци продужују скупљање Арнаута добровољаца.
6. Један Арнаутин, који је дошао из Албаније прича, да су се у Елбасану и Тирани побунили Арнаути, Есадове присталице и да Аустријанци евакуишу Елбасан и Драч одвлачећи артилерију ка Скадру. Ово је потврдио и један други Арнаутин“.

ОБр. 1679
Његовом Краљ. Височанству Престолонаследнику Александру – Крф

„Одговорио сам Министру Војном, да би у сваком погледу веома штетно и незгодно било узимати официре из оперативне војске за чешку дивизију у Русији. Налазим да је најцелисходније за то узети оне официре из Бизерте, пошто ће рекрути скоро доћи овамо. Молим да се ово моје мишљење усвоји. Командант добровољачких трупа мајор Вуловић из Лерине и пуковник Марјановић из Корче јављају, да Бугари без отпора од стране Грка заузимају поједине важније тачке на грчком земљишту и утврђују их. Војницима издата поверљива наредба, да пуцају у ветар, па да одступе и кажу, да су побегли и ранили много Бугара. Грчки владика из Лерина купи сав новац из цркава по околним пограничним местима. Пуковник Марјановић сазнао, да грчке власти у Корчи тајно купе потписе од мештана као да моле владу да уступи Корчу са околином Бугарима. Сви су изгледи, да ће Бугари у најкраћем времену заузети Корчу и Кавалу. Ђенерал Сарај послао јуче у Кавалу два батаљона Зуава. Свесрдно благодарим на депеши којом ми Ваше Краљевско Височанство јавља, да је задовољно са мојим радом. То ми даје нове снаге да у раду истрајем“.

ОБр. 1681
Војном изасланику Букурешт

„Јавите депешом састав бугарске 12. дивизије и о војној и политичкој ситуацији Румуније“.

ОБр. 1685
Шефу Француске мисије

„Пошто на Париској конференцији није утврђено, да ли ће се и кад извршити реорганизација Коњичке дивизије, част ми је умолити вас за обавештење, да ли се може рачунати, да ће се у скором времену добити потребан број коња и материјала за попуну ове јединице и да ли би нам бар приближно могли одредити границу тога времена“.

ОБр. 1683
Команданту I., II. и III. армије

„Држање званичне Грчке према нама и нашим савезницима врло је сумњиво. Има доста знакова да између ње и наших непријатеља постоји споразум.
Пошто правац Битољ – Солун није довољно обезбеђен трупама наших савезника, потребно је да наша једна дивизија заузме и држи утврђени положај Дармутли (Дрмица) – Топчи са мостобраном на Вардару на путу Солун – Битољ.
Нека изволи командант II. армије наредити да се Шумадиска дивизија спреми тако, да се може кренути сутра 21. овог мес. у 18 часова и стићи следећега дана из јутра у Арапли. Ту остати преко дана и одморити се, па предвече продужити марш, отићи и заузети напред означени положај.
Командант Шумадиске дивизије са дивизијом до даљега наређења излази из састава II. армије и стајаће непосредно под Врховном командом, одакле ће добијати сва даља потребна упутства и наређења.
Исхрана из солунских магацина, о чему ће главни интендант наредити шта треба.
Сву сувишну спрему оставити у магацину у садањем логору, са најпотребнијим људством за чување“.