17. јун, Извештаји и наређења Врховне команде

634

Извештаји

Врховна команда примила је у току 16. јуна ове важније извештаје:

Делегат ђенерал Рашић

Депешом Бр. 102 од 16. јуна 1916. год. јавља

„Енглези почели експедицију камиона и болница за Солун; 4.000 мазги купиће од Грка за наше митраљеске и возарске чете“.

Од војног изасланика у Русији

Депешом Бр. 135 од 14. јуна

„Ваш телеграм ОБр. 1377 примљен и чудим се, што вам Министарство није доставило мој извештај о томе, који сам послао пре две недеље а који гласи: „Бригада која је одређена за Солун формира се у Москви и око 14. јуна биће укрцана у Архангелску. Искрцавање ће бити у француском пристаништу Брест а одатле железницом за Марсељ, одавде морем до Солуна. Јачина бригаде: два пешадиска пука; сваки од 4 батаљона и једног допунског батаљона. Свега 9.000 људи. Бригада биће наоружана са француском пушком. Сада вам могу додати, да ће бригада почети укрцавање 18. јуна у Архангелску. Ако не буде никакве препреке и задржавања на путу, онда бригада може стићи у Солун око 14. јула. Молим јавите ми, да ли вам Министарство шаље моје свакодневне извештаје о току операција на Руском фронту“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 1561
Командантима армија

„Пошто је у главном утврђена вероватна зона, на којој се могу развијати будуће операције наше војске, потребно је да се прикупе податци који су неопходни за извршење припреме, како за операције, тако и за уређење позадине. У тој цељи

Наређујем:

1. Армиске зоне
I. армија: Северно до линије Ветерник, Љумница (гранични фронт); источно до линије Љумница – поток Коџа Дере – Вардар; западно до линије Ветерник, Суботско, лева обала Могленице, рачунајући и ову линију; јужно до Солунског друма за Јениџе, Вардар и Водену.
II. армија: Северно до линије Ветерник (искључно) – Кајмакчалан (гранични фронт); источно до линије Ветерник, Суботско, Могленица; западно Кајмакчалан, Чарико, Бачило, Ослеп, Дрошка до железничке пруге, рачунајући и означену линију са гребеном; јужно до железничке пруге.
III. армија: Северно до линије Кајмакчалан, Рахманли, Раково, Герман (гранични фронт); источно до линије Кајмакчалан, Чарико, Бачило, Ослеп, Дрошка, Граматик, Катраница, Моралар; јужно до линије Моралар, Ајтос, Елево (Елехова), Трнова, Дреново; западно до М. и В. Пресоба.
2. На овим зонама извршити следеће послове: проучити пролазност терена (путеви, мостови) у правцу граничног фронта и по унутрашњости; природу и карактер терена; нападне и одбранбене положаје према непријатељу, који би се налазио на граничном фронту; насељеност; услови за логоровање; пијаћа вода; гориво; сточна и људска храна; услови и места за образовање магацина.
3. За овај посао употребити помоћнике начелника армиских штабова, начелнике дивизиских штабова, топографе, по једног артилериског и инжињерског официра за сваку групу и по једног интенданта за сваку армиску зону.
4. У цељи брзине рада, где су зоне велике, могу се делити у пододсеке (нпр. на дивизије) и сваком доделити засебну групу официра одређених по тачки 3. овог наређења.
5. Где потреба захте, у току рекогносцирања, поједине групе могу залазити и у суседне зоне, нарочито ако то диктује створ земљишта, односно природнија граница између појединих овде означених зона.
6. У току рада постојеће карте попуњавати, а важнија места засебно искрокирати.
7. За пренос ствари дати потребан број товарних коња, а и по једног јахаћег онима, који своје коње немају. Потребан број сеиза и посилних такође се може повести и сво ово људство да буде наоружано.
За путовање може се користити и железница где то буде корисно.
8. На име путних трошкова виши официри и чиновници имаће 12, а нижи 10 драхми, где се има рачунати и новчана храна.
За војнике и коње издати новчану храну.
9. Француске војне власти, наше и француске трупе које се налазе на поменутим зонама, извештене су о овоме и оне ће указивати потребну помоћ.
10. Овај посао предузети одмах, и завршити га тако, да све трупе буду у својим командама 4. јула а 7. да буду извештаји у штабу ове команде.
11. Остале детаље наредиће команданти армија, а поједине групе при пролазу кроз Солун јавиће се у Оперативном одељењу Врховне команде“.

ОБр. 1553
Делегату у штабу Источне савезничке војске

„Војвода (резервни пешад. ппоручник) Јован Бабунски са својим четничким одредом налази се под командом Француза према Ђевђелији. О његовом одреду, распореду као и о задатку одреда ова команда нема тачних података. С тога част ми је молити делегата, да се прибаве следећи податци:
1. Како је организован овај одред и какав му је званичан назив;
2. Бројно стање одреда по јединицама и чиновима;
3. Рапорт и задатак одреда;
4. У саставу које је француске јединице и
5. Где се штаб овог одреда налази“.

ОБр. 1561
Господину Министру Војном

„Ради прикупљања потребних података и проучавања терена, на којима се имају изводити будуће операције, одредио сам командантима армија зоне и наредио, да на исте упуте: помоћнике начелника армиских штабова, начелнике дивиз. штабова са потребним бројем официра и чиновника да ово изврше“.

ОБр. 1568
Војном изасланику у Русији

„Ваш извештај Бр. 135 примљен. Министарство доставља ваше депеше али доцкан. Депеше оперативне природе шаљите непосредно Врховној команди. Јавите руске намере и снагу на Кавкаском фронту“.

ОБр. 1574
Његовом Кр. Височанству Престолонаследнику Александру – Крф

„Ради благовременог рекогносцирања граничне просторије на правцу Солун – Битољ поделио сам ту просторију на све три армије и наредио, да команданти армија одмах пошаљу помоћнике начелника армиских штабова а са начелницима дивизиских штабова и по једним артилериским и инжињериским официром и интендантом са задатком, да одређену просторију извиде и оцене у сваком погледу и да поднесу извешће до 7. јула. До сада је стигло топова разног калибра 138. Иначе је стање трупа у сваком погледу повољно. Руским победама су трупе јако одушевљене“.