Knjiga sedma 1914. godina

Treći period operacija – Kolubarska bitka, IV. faza – eksploatacija pobede

8. decembar, Eksploatacija pobede, Operacije austriske vojske i srpske II armije

Operacije austriske vojske Operacije VI. armije U toku ovog dana već je bila izgubljena nada, da će se Srbi zaustaviti na Kolubari. Bilo je već jasno, da Srbi ne nameravaju zaustaviti svoju ofanzivu prema VI. armiji....

8. decembar, Operacije srpske III armije

8. decembra u 3 časa Drinska divizija II. poziva sa OBr. 1820 šalje ovaj izveštaj: „Nisam mogao uspeti da saznam situaciju Moravske divizije I poziva, što je neophodno za izvršenje zadatka određenog armiskom zapovešću...

8. decembar, Operacije srpske I armije

Promena fronta na zapad. - Grupisanje trupa na pravcu ka Valjevu Prema zapovesti komandanta I. armije OBr. 3457 od 7. decembra u cilju daljeg prodiranja ka Valjevu, pojedine divizije u toku 8. decembra imale su...

8. decembar, Operacije Užičke vojske, Obrenovačkog odreda i Odbrane Beograda

Operacije Užičke vojske Komandant trupa Novih Oblasti dostavlja izveštaj: „Na frontu Limske divizije nije se desilo ništa značajnije. 6. decembra u veče, na frontu prema našem Limskom odredu, neprijatelj se zaustavio jednim delom snage u...

8. decembar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

Situacija U toku 8. decembra u Vrhovnu komandu stigli su ovi važniji izveštaji: Od komandanta II. armije OBr. 4429 (u 9 čas.) „Moravska divizija I. poziva zauzela je noćas Kremenicu i Stubički vis. Naređeno joj je, da produži gonjenje...

9. decembar, Operacije austriske vojske i srpske II armije

Operacije austriske vojske Operacije VI. armije Na frontu ove armije razvila se borba ovog dana rano u jutru naročito prema 50. diviziji 16. korpusa, koja je bila na visovima sz. od Valjeva, preko kojih su Srbi...

9. decembar, Operacije srpske III armije

9. decembra u 1.35 čas. komandant III. armije izdaje zapovest OBr. 3386 u ovome: „Situacija na ratištu uvek je stalno povoljna. Naša vojska na celom frontu napreduje. Neprijateljski napadi u okolini Kosmaja odbiveni su....