8. децембар, Ситуација и наређења Врховне команде

405

Ситуација

У току 8. децембра у Врховну команду стигли су ови важнији извештаји:

Од команданта II. армије

ОБр. 4429
(у 9 час.)

„Моравска дивизија I. позива заузела је ноћас Кременицу и Стубички вис. Наређено јој је, да продужи гоњење у правцу ка Лазаревцу, одржавајући везу лево са Дринском дивизијом II. позива. Шумадиској дивизији I. позива наређено је, да својим левим крилом продужи гоњење непријатеља у правцу Лазаревца, а са десним да врши притисак на противника, који се налази на Волујаку, који је јак и добро утврђен. Команданту Коњичке дивизије наређено је, да 1. бригаду прикупи код с. Миросаљци, која да буде спремна, да се брзо пребаци у долину Пештана, да продужи гоњење противника у Колубару, ако то ситуација захте“.

ОБр. 4427
(у 9 час.)

„Моравска дивизија I. позива: По исказу заробљеника на фронту Стубички вис – Кременица су 16., 53. и 52. регимента и батаљон 96. регименте са 2 пољске батерије и 2 хаубице. На левом крилу Кременице био је 5. пук из Трста, који припада 8. корпусу. Одатле почиње рејон 8. корпуса. За време нашег напада на Кременицу 5. ов. мес. све је уведено у борбу па чак и резерва, која је дотле чувала корпусни штаб. Непријатељ на Кременици је имао огромних губитака, како од артилериске тако и од пешадиске ватре. Нашу артилерију непријатељ хвали, а и пешадију. Нашим наступањем јако су се збунили и уплашили. Код непријатеља се мисли, да смо добили помоћ од Руса и да смо их намерно повукли у планинске пределе. Деморал у војсци јако је развијен. Исхрана је врло неуредна. На фронту Коњичке дивизије у току ноћи није било ништа значајнијег“.

ОБр. 4431
(у 19.25 час.)

„По извештају команданта Шумадиске дивизије I. позива: „У току прошле ноћи на фронту ове дивизије било је слабије пушкарање, ничег значајнијег. Патроле слате са главног положаја ка непријатељу, као и долином Пештана, наилазиле су на јачи непријатељски отпор и нису могле констатовати повлачење непријатеља и какву промену код њега. Ради јачег тучења непријатеља на Јунковачкој коси упутио сам 1 вод хаубица на Којиловицу ради дејства са к. 193. Десно крило 19. пука је спуштено до Турије, те је ескадрон коњичког пука са леве обале Турије повучен у главнину пука, а 2 ескадрона, вод митраљеза и пешаци коњичког пука остали су на десној обали Турије, одржавајући тесну везу између батаљона 12. пука I. позива на Којиловици и 19. пука. 12. пешад. пук је изгубио у јучерањој борби поред раније јављених губитака још и: 11 погинулих, 7 несталих, 5 рањених и 8 контузованих. У току прошле ноћи било је свега губитака: 18 рањених и 1 погинуо. Леви одред ове дивизије држи са по 1 батаљоном и водом митраљеза к. 278 код Дрена и к. 278 код Зеоке. По исказу заробљеника испред овог одреда у току јучерањег дана налазиле су се 3 регименте и то: 78. од Бурова до Главице (закључно), а 53. од Главице па фронтом према Дрену. У резерви је била 96. регимента западно од Главице“.
ОБр. 4446 (у 24 часа)

„Коњичка дивизија: ничег значајнијег у току дана. Шумадиска дивизија I позива. Десна колона: батаљон 12. пешад. пука са 2 ескадрона и водом митраљеза, протерала је данас непријатељске делове, који су били укопани на сз. страни Арапове косе. Непријатељ се држи са јаким деловима код крајњих кућа села Араповца. Средња колона имала је задатак, да покретом унапред олакша рад Моравске дивизије I. позива у гоњењу. Борба је отпочела у 10 час. и трајала је све до мрака, за које је време 3 – 4 пута вршен покрет унапред. Трећи нападни покрет у сумрак, због веома јаке непријатељске ватре и због врло великих губитака био је задржан. Трупе су пред непријатељем на 100 – 130 м. Овом приликом заробљено је 226 непријатељских војника, 1 кадет, а заплењен је и 1 митраљез. За време напада ову колону је помагала хаубичка полубатерија са Којиловице и 3 пољске батерије са к. 278 код с. Зеоке. Лева колона – 12. пешад. пук – садејствовала је гоњењу Моравске дивизије I. позива и у 17.30 час. први борбени ред држао је линију од првих Буровских кућа до на 700 м. од Лукавичке школе. Непријатељ се задржао у добрим заклонима на линији: Лукавичка школа – Буровско гробље – Пештен, где је давао јак отпор. По исказу заробљеника према средњој колони непријатељ је имао у првом борбеном реду 102. и 11. пук и 1 батаљон 23. пешад. пука, а 73. пук био је у резерви. Моравска дивизија I. позива врши покрет према наређењу Врховне команде ОБр. 7858“.

Од команданта III. армије

ОБр. 3371
(у 8 час.)

„Командант Дринске дивизије II. позива јавља: У току данашњег дана заробљеници припадају 42. дивизији (из 25., 26., 27. и 28. пука). Заробљеници на Барзиловачкој коси припадају 27. и 28. домобранском и 16. и 53. пуку заједничке војске. По исказу заробљеника јуче се почео повлачити ка Лазаревцу 16. пук. Стање код непријатеља: официри први беже, у пуку растројство, уопште расуло. Заробљеници тврде, да су се и трупе 42. домобранске дивизије повукле ка Лазаревцу“.

ОБр. Службено
(у 14 час.)

„Командант Комбиноване дивизије јавља: У поноћ 7./8. децембра ескадрон и 2. прек. пук стигли су у с. Врачевић без отпора. По исказу мештана последњи непријатељски делови одступили су ка Словцу 7. децембра у 15 часова“.

ОБр. 3377
(у 16.45 час.)

„Армиски штаб у подне преместио се у Белановицу“.

ОБр. 3385
(у 24 часа)

„Командант Тимочке дивизије II. позива јавља, да је у 17 час. његов претходнички пук са својом предњом трупом био у борби са непријатељем у селу Придворице. Главнина је на маршу, њу образује 13. пук. 15. пук био је на маршу као побочница за Оштриковац. Пољске батерије извлаче се на Столице. Свакојако да је дивизија избила на Колубару. Комбинована дивизија: избила је са својим деловима на Колубару. Два пука су на са