Књига седма 1914. година

Трећи период операција – Колубарска битка, IV. фаза – експлоатација победе

8. децембар, Експлоатација победе, Операције аустриске војске и српске II армије

Операције аустриске војске Операције VI. армије У току овог дана већ је била изгубљена нада, да ће се Срби зауставити на Колубари. Било је већ јасно, да Срби не намеравају зауставити своју офанзиву према VI. армији....

8. децембар, Операције српске III армије

8. децембра у 3 часа Дринска дивизија II. позива са ОБр. 1820 шаље овај извештај: „Нисам могао успети да сазнам ситуацију Моравске дивизије I позива, што је неопходно за извршење задатка одређеног армиском заповешћу...

8. децембар, Операције српске I армије

Промена фронта на запад. - Груписање трупа на правцу ка Ваљеву Према заповести команданта I. армије ОБр. 3457 од 7. децембра у циљу даљег продирања ка Ваљеву, поједине дивизије у току 8. децембра имале су...

8. децембар, Операције Ужичке војске, Обреновачког одреда и Одбране Београда

Операције Ужичке војске Командант трупа Нових Области доставља извештај: „На фронту Лимске дивизије није се десило ништа значајније. 6. децембра у вече, на фронту према нашем Лимском одреду, непријатељ се зауставио једним делом снаге у...

8. децембар, Ситуација и наређења Врховне команде

Ситуација У току 8. децембра у Врховну команду стигли су ови важнији извештаји: Од команданта II. армије ОБр. 4429 (у 9 час.) „Моравска дивизија I. позива заузела је ноћас Кременицу и Стубички вис. Наређено јој је, да продужи гоњење...