Књига седма 1914. година

Трећи период операција – Колубарска битка, IV. фаза – експлоатација победе