Распоред српске војске 17. августа 1916. године

660

Припреме за офанзиву на Солунском фронту од 17. до 31. августа и Горничевска битка

I. период

Распоред српске војске 17. августа 1916. године

Врховни Командант Њ. В. Престолонаследник Александар.
Штаб Врховне команде у источном делу Солуна.
Начелник штаба: ђенерал Петар Бојовић.
Помоћник Начелника штаба ђенералштабни пуковник Петар Пешић.
Начелник Оперативног одељења ђенералштабни пуковник Милан Ж. Миловановић.
Шеф обавештајног одељења ђенералштабни пуковник Данило Калафатовић.
Шеф за израду наређења у Оперативном одељењу Врховне команде ђенералштабни потпуковник Љубомир Марић.

I. армија (штаб у с. Гуменџи)

Командант: ђенералштабни пуковник Милош Васић.
Начелник штаба ђенералштабни пуковник Миливоје Зечевић.
Моравска дивизија (штаб у с. Гуменџи).
Командант пешад. пуковник Стеван Миловановић.
Начелник штаба пуковник Пантелија Јуришић.
Заузела је фронт од р. Коџа Дере преко Купе и Ошина до реке Сули Дере:
а) Десни одсек од реке Коџа Дере до Ошина: 2. пешад. пук, 1. батаљон 1. пешад. пука и две Дебанжове брдске батерије.
б) Леви одсек село Ошин до реке Сули Дере: један батаљон 3. пешад. пука, одред војводе Бабунског и једна брдска Дебанжова батерија.
в) Дивизиска резерва: 16. пешад. пук, 2 батаљона 3. пешад. пука, 2 батаљона 1. пешад. пука и пионирски полубатаљон.
Вардарска дивизија:
На простору Сендил – Вертекоп – Мечекли – Мандол на расположењу Врховне команде.
Командант: ђенералштабни пуковник Милан Туцаковић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Душан Трифуновић.
Састав: 1. пешад. бригада (21. и 22. пешад. пук); 2. пешад. бригада (23. и 24. пешад. пук). Артилерија: пољски артилериски пук од 2 дивизиона од по три батерије (24 топа); хаубички 12 см. дивизион од 2 батерије (3 цеви); друга батерија није још добивена; брдски артилер. дивизион (10 топова); рововска батерија (6 оруђа); коњички ескадрон; пионирски полубатаљон (2 чете).

II. армија (штаб у с. Драгоманце)

Командант: војвода Степан Степановић.
Начелник штаба: ђенералштабни пуковник Војислав Живановић.
Тимочка дивизија (штаб у с. Капињани).
Командант: ђенерал Љубомир Милић.
Начелник штаба: ђенералштабни пуковник Петар Косић.
Трупе дивизије – без 1. пешадиске бригаде и артилерије придате Шумадиској дивизији обезбеђују фронт од речице Сули Дере до потока Пороја.
а) Десни пододсек од речице Сули Дере до речице Белице поседају 2 чете са 2 митраљеза 15. пешад. пука и то једна чета држи јужне окомке Кожуха између Белице и Плаке а једна чета са два митраљеза држи косу између потока, који протиче кроз с. Фуштани и речице Сули Дере. Тимочки коњички ескадрон посео је косицу између Плаке и потока који протиче кроз с. Фуштани. Шумадиски коњички ескадрон је у пододсечној резерви у с. Фуштанима; 2 топа 3. батерије Тимочког артилер. пука пласирани су на северној ивици с. Фуштана а на левој обали потока, који кроз село протиче.
б) Леви пододсек од речице Белице до потока Пороја: 3. батаљон и 2 чете 1. батаљона 15. пешад. пука поседају косице у горњем делу потока, који извире јужно од Преслапа и косу између с. Зборског и потока Пороја до речице Белице у висини с. Трестеника.
2. батаљон 15. пешад. пука у пододсечној резерви северозападно од с. Севриана.
3. брдска батерија пласирана је на коси између с. Зборског и потока Пороја, а у висини утока потока, који извире јужно од Преслапа.
2. батерија 1. дивизиона Тимочког пољског арт. пука пласирана је на јужној ивици с. Севриана.
Одсечна резерва: 20. пешад. пук, половина 3. батерије Тимочког пољског артилериског пука и Тимочка рововска батерија код с. Севриана.
2. чета пионирског полубатаљона на изради пута Капињани – Севриан.
1. батерија Тимочког пољског артилериског пука код с. Каралада на расположењу команданта дивизије.
Дивизиски штаб (са телеграфским одељењем и војном поштом), део муниционе колоне, 3. дивизиско завојиште, трупне коморе јединица, које су на фронту дивизије и део профијантске колоне код с. Капињани.
1. пољска болница, дивизиско ручно слагалиште и део профијантске колоне код с. Слатине.
2. дивизиско завојиште с. Костурјан, ту и хаубичка 2. батерија на расположење Шумадиској дивизији.
Болничарска чета, део профијантске колоне, покретна артилериска радионица и пољска марвена болница код Дренова Чифлика. Део муниционе колоне јужно од с. Мечекли.
Напомена: 1. пешад. бригада Тимочке дивизије налази се у општој армиској резерви код с. Слатине.
Шумадиска дивизија (штаб с. Суботско).
Командант: ђенералштабни пуковник Живко Павловић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Милан Ускоковић.
а) Десни одсек: обезбеђује фронт од потока Пороја до Баховске реке: 10. пешад. пук са 12 митраљеза, пољски артилериски дивизион, брдски артилериски дивизион (без једне батерије), једна половина вода коњаника и једна хелиографска станица. Свега: 3 батаљона, 12 митраљеза, 20 топова, ½ вода коњаника, једна хелиографска станица.
б) Леви одсек: обезбеђује фронт од Баховске реке па до потока код с. Тресине један километар узводно: 12. пешад. пук са 12 митраљеза, 19. пешад. пук са 12 митраљеза, један пољски артилер. дивизион, један брдски артилериски дивизион, једна пионирска чета, пола вода коњаника, једна хелиографска станица. Свега: 6 батаљона, 24 митраљеза, 24 топа, једна пионирска чета, ½ вода коњаника и једна хелиографска станица.
Хаубичка батерија пласирана је са 2 оруђа код Пребедишта и 2 оруђа источно од села Струпина.
в) Општа резерва код с. Суботског: 11. пешад. пук са 12 митраљеза, један брдски дивизион са штабом брдског артилериског пука, једна рововска батерија, једна чета пионира, једна хелиографска станица. Свега: 3 батаљона, 12 митраљеза, 10 топова, једна чета пионира, једна хелиографска стани