18. август, Операције српских армија

452

Операције I. армије

У 20 часова послат је Врховној команди и II. армији извештај ОБр. 965 ове садржине:
,,У току 18. августа непријатељ је тукао артилеријом наш фронт. Под заштитом ове ватре непријатељски пешад. делови покушали су напад у правцу ка Ошину и вису Комита (код Клоша). На првом правцу непријатељ потпуно сузбијен нашом артилериском ватром а уз садејство француске артилерије, а на другом један непријатељски вод успео је да се увуче између наших првих стража, где су га наши делови ускоро потисли за нешто у назад.
На крају дана затишје. Непријатељ запалио манастир Св. Арханђел. Наши губитци познати: 2 војника рањено, један погинуо. У селу Ошину од непријатеља рањено: једна жена и једна девојка“.

Дејство Моравске дивизије

Командант Моравске дивизије издао је својим трупама заповест ОБр. 742 ове садржине:
„Општа ситуација може захтевати, да се одмах из демонстративног напада пређе у одсудан напад на целом нашем и савезничком фронту, а може бити да се демонстративан напад неће ни предузимати, но ће се наредити извршење одсудног напада.
Одсудан напад имао би у прво време за циљ заузеће положаја на граничном фронту, који би послужили као основа за наше даље операције а према развоју операција на целом савезничком фронту.
У духу боље припреме за остварење напред изнетих намера

Наређујем:

1) Десни одсек: Командант пуковник Мих. Филиповић, 2. пешад. пук; 1. пешад. пук (1. и 3. батаљон); две брдске батерије 8 мм.; Данглисова брдска батерија. Свега: 5 батаљона, 20 митраљеза и 12 топова.
1) Трупе десног одсека поседају и бране досадањи свој положај (од с. Љумнице искључно до с. Ошина искључно), одржавајући тесну везу десно са француским трупама а лево са трупама левог одсека. Одсек за извршење главног напада има да буде део садањег фронта од Љумнице до Сркади Легена закључно, у којој цељи одмах приступити што детаљнијем извиђању непријатељског претдерена и студији организације нападних колона за извршење напада, кад се овај буде наредио. Одашиљати што чешће нарочито јаче официрске патроле са задатком проналажења места непријатељских митраљеза пред целим фронтом тога одсека.
2) Леви одсек: Командант пуковник Драгутин Ристић: 3. пешад. пук (1. и 3. батаљон); једна брдска батерија 80 мм. Свега: 2 батаљона пешадије, 8 митраљеза и 4 топа.
2) Трупе левог одсека поседају и бране досадањи свој положај од с. Ошина (закључно) па до р. Бистрице (од Жарена – Сули Дере), одржавајући тесну везу десно са трупама десног одсека, а лево са трупама Шумадиске дивизије. Приступити одмах што детаљнијем извиђању непријатељског предтерена. Нарочито прикупити податке да ли је пут село Ошин – с. Хум употребљив за колски саобраћај. Одашиљати што чешће нарочите јаче официрске патроле са задатком проналажења места непријатељских митраљеза пред целим фронтом тога одсека.
3) Командант одсека продужиће енергично утврђивање својих одсека организујућу и другу одбранбену линију на својим одсецима. Исто тако продужиће најенергичније израду путева у правцу непријатељског фронта, нарочито тамо, где се пољска и тешка артилерија нису могле до сада извући.
4) Општа резерва: Командант пуковник Милан Гр. Миловановић: 16. пешад. пук; 2. батаљон 3. пешад. пука; 2. батаљон 1. пешад. пука. Свега: 5 батаљона и 20 митраљеза.
4) Дивизиска резерва сем 2. батаљона 1. пешад. пука прикупља се северно од Ливада на подесном месту изворног краја р. Бистрице и продужује израду комуникација за везу са позадином, а 2. батаљон 1. пешад. пука продужује израду комуникације Бержери – Лан – Франкин.
5) Командант артилерије груписаће сву осталу артилерију (три пољске и једну хаубичку батерију) на одсеку Клош – Ошин, имајући у виду, да артилерија треба да спреми и снажно помаже рад пешадије при нападу на одсек Љумница – Сркади Леген. Артилерија при нападу има тако да потресе непријатељску пешадију, да ова мора под притиском јаке артилериске ватре, напустити свој положај.
Рововску батерију за сада оставити у долини Бохемице код вароши Гуменџе.
2. хаубичку батерију и две Данглисове брдске батерије, пошто буду примиле артилериски материјал у Микри, довести и пласирати на истом одсеку и са истим задатком као и остале.
6) Пионирски полубатаљон продужиће са једном и по четом израду комуникације Гуменџа -Ливаде а са ½ чете израду комуникације од Бержери за Купу.
7) Коњички ескадрон убиваковаће се у с. Баровици и одржаваће релејну везу између одсека и дивизиског штаба у Гуменџи, а када се дивизиски штаб буде преместио у Ливади онда ће одржавати релејну везу између дивизиског штаба и армије. Један свој вод командир ескадрона истуриће и стално држаће у с. Крива.
8) Жандармериском одреду војводе Бабунског стављам у задатак хватање бугарских комита чије је присуство утврђено на простору с. Ливаде – с. Горнишор – Поглед.
9) 1. дивизиско завојиште Ливаде; 2. дивизиско завојиште Бержери; 3. дивизиско завојиште са 1. и 2. болничким одељењем у Гуменџи. Ово 3. дивизиско завојиште устројиће једну прихватну станицу у с. Бровици.
Болничка чета привремено вршиће оправку аутомобилског пута с. Бохемица – Бержери.
10) 1. и 2. одељење муниционе колоне по ешелонима на простору Ливада – Гуменџа; 3. одељење муниционе колоне Бержери; депои муниције за дводневну потрошњу у Ливади и Бержери.
1., 2. и 3. одељење профијантске колоне по ешелонима на комуникацији Ливада – Гуменџа; 4. одељење профијантске колоне на комуникацији Бержери – Лан – Франкин.
11) Покретна артилериска радионица и марвена болница у Гуменџи.
12) Трупне коморе трупа десног одсека и 2. батаљона 1. пешад. пука код Бержери; трупе левог одсека, артилерије и дивизиске резерве (сем трупне коморе 2. батаљона 1. пука) код с. Ливаде; све трупне коморе осталих јединица код својих јединица.
13) Исхрана из слагалишта у Гуменџи и из слагалишта у Бержери.
14) Телеграфско одељење обезбедиће исправну и сигурну везу између команданата одсека и дивизиског штаба и између ове и дивизиске резерв