18. август, Извештаји и наређења Врховне команде

380

Извештаји

Врховна команда примила је у току 18. августа ове важније извештаје:

Од команданта III. армије

ОБр. 1242 од 18. августа у 3 часа

„Стање у току 17. овог месеца:
1) Код Добровољачког одреда: по телефонском извештају команданта овог одреда од 6.40 час. непријатељ је рано из јутра са јаким снагама један пешад. пук са артилеријом и два ескадрона – напао са фронта Кенали – Негочани на његове предње делове, потиснуо их и око 6 часова јутра заузео с. Клобучиште и напада Грабер (вис си. од с. Д. Клештине). Исто тако у то исто време непријатељ је почео напад пешадијом и артилеријом и са Гарванске стене.
По телефонском извештају истог команданта у 8 часова непријатељска коњица и пешадија успела је да продре до с. Арменохора и са Петорачких положаја да туче Флоринску железничку станицу, тако да се иста станица не може држати. У то време он још држи северну ивицу с. Клештине.
Од 8.50 час. веза са овим одредом је прекинута.
У 12.55 час. са положаја Дунавске дивизије осмотрено је, да се непријатељски шрапнели распрскавају северно од Флорине око манастира Светог Марка.
Предузете су мере, да се са овим одредом успостави веза али до овога часа веза са њиме није још могла бити успостављена. Исто тако, предузете су мере, да се овом одреду дотури храна.
2) Код Дунавске дивизије:
Непријатељ је напао јаким снагама рано из јутра на предстражне делове левог крила ове дивизије у исто време, кад је извршио напад и на предстражне делове Добровољачког одреда и успео је, да их преко с. Сакулева и Вакуф Кеја потисне ка Флоринској железничкој станици.
У то време једном другом колоном (јачине један пук са артилеријом) предузео је напад и правцем преко села Неокази.
У току дана непријатељ је успео да избије до линије Флорина – железничка станица Флорина -Петорачки вис – десна обала р. Броди, где је задржан. Борба се водила целог дана, а престала је у 20.05 час. вече.
Непријатељска артилерија дејствовала је са Петорачког виса једна батерија; са јужне ивице с. Д. Врбени једна батерија (по аеропланским извиђањима две); са косе северно од с. Неокази, између овог села и Воштарана једна батерија и са косе северно од села Воштарана (код слова К у речи Крушоград) једна брдска батерија.
Флоринску станицу непријатељ је заузео у 10.35 час.
Командант ове дивизије намеран је, да сутра 18. овог месеца из јутра нападне непријатеља и протера га са линије Неокази – Д. Врбена – Петорачки вис – Арменохор.
Одобрио сам ову намеру команданта дивизије.
3) Код Дринске дивизије:
Непријатељске пешадиске чете, које су се из јутра спустиле са Кајмакчалана остале су преко целог дана у камењару северно за 1.800 метара од наших делова на Метеризу. Једна и по непријатељска чета спустила се од бачија Попадија Кулбелери у р. Броди, али дејством наше артилериске и пешадиске ватре, потпуно растурене остале су у јарузи. Један непр. батаљон сишао са Сович. положаја у долину р. Броди код с. Стара Попадија и остао сакривен у јаругама. За све време покрета успешно тучен нашом арт. ватром.
Непријатељска артилерија реперисала терен данас пре подне у правцу Метериза, западно од овог виса у правцу Жрвањског превоја и западно од превоја. Тешка непријатељска оруђа нису се откривала.
Према свима прикупљеним податцима о непријатељским покретима у току дана може се извести закључак, да је непријатељ са Старковог гроба упутио ка Кајмакчалану 3 батаљона пешадије, 2 пољске и 2 – 3 брдске батерије поред снаге, која се раније на Кајмакчалану налазила. У току дана ескадрила ове армије извршила је три извиђања: изјутра од 6 – 8 час. по повратку са бомбардовања; пре подне од 9 – 11 час. и увече од 18 – 20 часова.
Извиђања су била врло успешна и слажу се у оцени озбиљности снага непријатељских и присуству броја батерија. О губитцима јавиће се накнадно“.

Од команданта Вардарске дивизије

Бр. 907

„Данас 17. августа у 5 час. летело је пет непријатељских аероплана и на бивачне просторије ове дивизије бацили су 12 бомби. Губитци: погинуо 1 редов, теже рањен 1 наредник и лако рањен 1 редов, сви из муниционе колоне. До сада свакога дана аероплани су ујутру бацали по неколико бомби. Аероплани француске ескадриле дижу се кад непријатељски аероплани већ оду. Французи се жале, да им се долазак непријатељских аероплана доцкан јавља“.

Од г. Министра Војног

Ф. Ђ. ОБр. 1178 од 28. јула

„Ђенерал Рашић Бр. 214 од 26. јула јавља да Талијани шаљу једну дивизију у Солун. Дивизија је састављена од бригада Сицилије и Сардиније, које су сматране као одличне трупе. Биће употребљене десно од Француза“.

Од војног изасланика у Русији

Бр. 276 од 28. јула

„На југозападном фронту VIII. и IX. армија предузеле наступање са успехом; заузеле место Броди и заробиле 60 официра, преко 10.000 војника и 46 топова. Успех се развија и даље. Талијанска Врховна команда известила, да ће послати у Солун једну комплетну дивизију“.

Од војног изасланика у Италији

Бр. 662 од 5. августа

„Многе италијанске трупе транспортују се железницом и сувим из Трентина на фронт Изонца, где Талијани намеравају предузети офанзиву већих размера. Припреме се држе у највећој тајности с тога ми још непознате промене у талијанском распореду“.

Бр. 714 од 17. августа

„Испитивањем многих заробљеника и прислушкивањем њихових разговора утврђено је, да код Маџара на овом фронту влада велико незадовољство.
Цела 20. Хонведска дивизија хтела напустити положаје и умирена осећањем да ће се послати на Карпате чим стигну поткрепљења. Многи Маџари тврдо верују, да ће Маџарска закључити засебан мир ради чега се већ воде преговори“.

ОБр. 715 од 17. августа

,,17. августа на фронту Трентина непријатељ врши делимичне нападе, вероватно ради маскирања својих покрета.
Код III. и II. армије без већих догађаја“.

Од изасланика Врховне команде код Дунавске дивизије пуковника Марића

Депеша од 18. августа у 9.45 час.

„Напад н