17. август, Операције српских армија

449

Операције I. армије

У току ноћи 16./17. августа на фронту армије стање редовно, а у току 17. августа било је овако:
„Око 5 час. јутра летело 7 непријатељских аероплана изнад положаја Купе, али су се вратили преко Сркади Легена у непријатељску позадину. Преко целог дана ужурбан рад на утврђивању Сркади Легена: одатле се чуло 40 минских експлозија а око 8 часова видео се неки велики бео дим иза Сркади Легена. Осмотрен је један ново ископани непријатељски ров јужно од с. Нанте на 500 – 600 метара за посаду једнога вода. Између 9 и 10 час. непријатељ је из с. Нанте на р. Сули Дере слао извиђачка одељења. Око 17 час. непријатељ је отворио слабу артилериску ватру у правцу с. Ошина и висова код Купе из брдских и пољских батерија пласираних на линију Суха рупа – Хума – Сркади Леген. До 18.50 час. избачено је око 40 метака; ватра још траје. До сада губитака нема. Француска артилерија бомбардује Сркади Леген“ (извештај Моравске дивизије ОБр. 726 у 18.53 час.).

Операције II. армије

Командант II. армије издао је у 18 час. команданту Тимочке дивизије наређење ОБр. 1190 ове садржине:
,,Пошто је Тимочка дивизија распоређена до речице Сули Дере, то њој за употребу и везу са својом комуникацијом: Капињани – Калиница стоје на расположењу путеви: село Фуштени – село Новоселце – Гостољубе – Капињани.
А док се не доврши пут: с. Капињани – с. Севриан – ставља јој се на расположење и пут: село Севриан – село Суботско – село Капињани, с тим да од села Суботског употребљава за донос потреба из слагалишта и евакуисање болесника комуникацију Шумадиске дивизије: с. Суботско – с. Костурјан – с. Драгоманци и даље до железничке станице Вертекоп.
Шумадиској дивизији остаје на расположењу њена досадања комуникација: Вертекоп -Драгоманци – Суботско – Бахово и сви путеви западно од ове линије, а Тимочкој источно од ове линије и пут: село Суботско – село Капињани; но с тим: да се Шумадиска дивизија према потреби служи и путем: село Суботско – село Севриан.
Према овоме команданти дивизија стараће се за одржавање у исправности својих путева у своме реону и просецању и подизању нових; но с тим да ће се за оправку пута од Вертекопа до Костурјана старати командант армиске инжињерије.
Команданту III. армије послата је у 18.30 час. депеша ОБр. 1191:
,,Према наређењу Врховне команде Стр. Пов. ОБр. 2427 од 12. јула тек. год. тачка 7 ова армија има да утврди линију Костурјан – к. 550 – плато источно од Гостољубе, а трупе те армије линију: Крунчелово – кота 1050 – Батачинску косу, вис источно од Острова.
Како је између Костурјана и Крунчелова повелики простор, то да та просторија не би остала неутврђена, а да би се добила што тешња међусобна веза утврђених линија обеју армија, моли се командант, да изволи јавити, докле ће се тачно простирати десно крило његове утврђене линије, те како би и сам одредио крајње лево крило своје линије“.
Команданту I. армије послата је у 18.30 час. депеша ОБр. 1192:
„Према наређењу Врховне команде Стр. Пов. ОБр. 2427 од 12. јула тек. год. ова команда утврђује линију: Костурјан – к. 550 – плато источно од Гостољубе са наслоном на реку Бистрицу (ону што утиче у Сулу Дере код с. Новоселци).
Моли се командант да изволи јавити, коју линију утврђују трупе I. армије, а нарочито, где је крајње лево крило његове утврђене линије, те да би се избегао могући продор између утврђених линија“.
Стање на фронту II. армије у току 17. августа било је овако:
а) Код Шумадиске дивизије
,,1) После јаке припреме артилериском ватром са Доброг Поља, Кравице, Ветерника и Чуке, северно од Г. Пожара, непријатељ је у 7 час. предузео пешад. напад на наше делове код села Горњег Пожара, Катунца (ћувик северозападно од с. Струпина), и на наше положаје на југоисточним падинама Ветерника, али је тај његов напад заустављен нашом пушчаном и митраљеском ватром.
У 8.30 час. пре подне наше трупе на Катунцу извршиле су испад и бациле непријатеља у назад на положаје, одакле је био пошао на напад.
2) Непријатељ је напад обнављао, али је увек био у нападу заустављен нашом ватром.
3) По извештају једног заробљеног кадета, непријатељ је на Пожарску чуку и Катунац нападао са 6 батаљона пешадије и врши припреме за поновни напад.
б) Командант Тимочке дивизије известио је: да су се ујутру око 6 часова појавили слаби непријатељски пешадиски делови од села Тушина и Нанта, али су задржати нашом ватром.
в) Авијатичка ескадрила Бр. 82 учествовала је у походу на Битољ и тамо бацила 25 бомби. Бомбе су бачене на аеродром, на железничку станицу, војне зграде и бугарске квартове. Изгледа да је постигнут добар резултат. Све су бомбе експлодирале.

Операције III. армије

У 4.25 час. командант Дунавске дивизије депешом ОБр. 381 (предата у Бањици у 3.30 час.) извештава: „Стање на фронту редовно, ново нема ништа“.
У 4.25 час. командант Дринске дивизије депешом ОБр. 1444 извештава: „До 4 часа данас пре подне на фронту није било борбе“.
У 5.50 час. примљена је депеша ОБр. Службено, команданта Добровољачког одреда (из Флорине у 5.40 час.):
„Стање на одсеку овом редовно је. Сем пушкарања између патрола ноћ је прошла на миру. Код непријатеља ново ништа није примећено“.
У 6.40 час. командант Добровољачког одреда ппуковник Поповић јавља телефоном, да га Бугари од јутрос рано нападају на фронту Кенали – Негочани и да су на том правцу потисли његова стражарећа одељења и заузели с. Клобучиште и продужују напад на Габер. Са Гавранове стене такође нападају.
На основу предњег извештаја извештен је о нападу на Добровољачки одред одмах:
а) Командант Дунавске дивизије лично на телефону и наређено му је да се упозна са ситуацијом на своме левом крилу и да спреми за интервенцију један пук и једну батерију.
б) Начелник штаба Дринске дивизије телефоном и наређено му је да провери стање на своме фронту и види да ли има знакова да се непријатељ спрема за општи напад.
У 8.05 час. послата је по