17. август, Извештаји и наређења Врховне команде

373

Врховна команда примила је у току 17. августа ове важније извештаје:

Од команданта I. армије

ОБр. 908 од 14. августа

,,3а осматрање фронта правцем ка Ливади мора се употребити два дана, аутомобилом се иде 1.15 час. до села Боровице а одатле коњем и ходом, кроз планину 5.20 час. до села Ливаде и даље на фронт за осматрање правцем на Клупу довољно је један дан; аутомобилом за 1.30 час. до Бержери и одатле коњем 1.40 час. За повратак одговарајућим правцем потребно је нешто краће време. Молим јавите решење о дану доласка и правцу осматрања“.

ОБр. 929 од 16. августа

,,Пре три недеље чуо сам од пуковника Душиа, да у Француској Африци има 7 – 8.000 а на Крфу 3 – 4.000 војника.
Рачунао сам да од тих трупа још има (одговор на ОБр. 3712 од 16. августа)“.

ОБр. 932 од 16. августа

„Молим да се ова команда сваког дана извештава о ситуацији на савезничком фронту“.

ОБр. 935 од 17. августа

,,У току ноћи између 3. и 4. ов. мес. на фронту армије стање је редовно“.

ОБр. 938 од 17. августа

„Под данашњим наредио сам, да ради распознавања наших од непријатељских трупа војници ове армије у боју носе штогод бело (пешкир или друго) на леђима испод врата. О овоме извештен је командант II. армије и 122. дивизије. Молим да се о овоме обавесте и остале наше трупе ради знања“.

Од команданта II. армије

ОБр. 1168 од 16. августа

„Данас зором и пре подне непријатељ је палио ватре на Кајмакчалану, Ниџе планини и Добром Пољу, око ових ватри примећени су војници.
Око 9 час. 2 непријатељска аероплана прелетела су у правцу Вертекопа“.

ОБр. 1180 од 17. августа у 11.55 час.

„Бугари су нападали данас од 5 до 10 час. пре подне Катунац (пошумљени вис северозападно од села Струпина) и Пожарску косу и напад је одбивен. Напад је помагала најснажније артилериска ватра, нарочито са Доброг Поља против Катунца, која би се могла паралисати само дометним оруђима. И на југоисточним падинама Ветерника вршен је привидан напад. Сад је затишје са ређом артилериском ватром. Опширнији извештај следоваће“.

ОБр. 1193 од 17. августа

„Ноћ је прошла на миру“.

ОБр. 1198 од 17. августа у 8.15 час.

„По накнадном извештају команданта Дринске дивизије јуче 16. ов. мес. око 9.30 час. путем Совички положај – Старков гроб прошло је око 15 возова запрегнутих са по 6 коња. Изгледа, да су артилериски. Око 11.20 час. пре подне истим путем, истим правцем примећен је покрет једне колоне састава: чета пешадије, 2 брдске батерије и затим око једног батаљона пешадије. Око 15 часова тај дивизион брдске артилерије задржао се позади источно и западно од највише тачке Старковог гроба и ту остао до мрака. Даље покрет пешадије није могао бити праћен“.

ОБр. 1209 од 17. августа у 8.25 час.

„Према телефонском извештају Бугари су јутрос 17. ов. мес. у зору напали на Добровољачки одред ппуковника Поповића. На делу Кенали – Негочани наступају са једним пуком. Потисли су стражарећа одељења и у 6 часова јутрос заузели Клобучиште и продужили напад на Габар. Исто тако предузели су напад са Гавранове стене на Грчку косу. Јачина непријатеља на овом правцу није још оцењена. Наредио сам команданту Дунавске дивизије, да са својом резервом помогне ппуковника Поповића“.

ОБр. 1212 од 17. августа у 9.20 час.

„Командант Дунавске дивизије јавља лично телефоном данас 17. ов. мес. у 7.45 час. да се непријатељ у јачини једнога пука креће са граничног фронта ка с. Неокази“.

ОБр. 1214 од 17. августа у 11.10 час.

Аероплански извиђач јавља:
„Са североисточне стране села Сакулева у 7.30 час. спушта се непријатељ у јачини једнога пука, мањи предњи делови у стрељачким стројевима, главнина у водним колонама. Правац кретања југозападно.
Два вода коњице налазе се северозападно од села Врбени; њихово предње одељење од 15 коњаника налази се југоисточно од села Врбени на самоме друму који води ка Бањици“.

Телефонски извештаји

Од помоћника начелника штаба III. армије у 12.05 час.

„Према Дринској дивизији непријатељ врши реперисање терена. Према Дунавској дивизији и Добровољачком одреду врши напад. На линији Сакулево – Врбени, Негочани – Св. Петка један пук; према Добровољачком одреду један пук. На линији Воштаран – Неокази споредна акција. Напад потпомогнут артилеријом“.

У 12.30 часова

„Бугари су на линији манастир Свети Марко – Петорак – Неокази. Њихови шрапнели распрскавају се над станицом Флорина. Послат наш батаљон са батеријом да заузме железничку станицу и Петорак. Сматра се за сад да позади нападне линије Бугари врше реквирирање хране и да је то циљ овога. Јача се артилериска ватра чује на фронту Шумадиске дивизије“.

Од начелника штаба II. армије помоћнику начелника штаба Врховне команде:

У 12.15 часова

„Бугари врше напад на Пожарску косу и Катунац (вис северозападно од Струпина). Са Катунца одбивени са великим губитцима а на Пожарској коси прешли до на 300 метара и ту се прикупљају. Послата су појачања. Нашима највише смета артилерија са Доброг Поља, коју не могу да добаце и да парирају“.

Од делегата пуковника Миливојевића

ОБр. 588 од 16. августа

,,Част ми је известити да сам имао у два маха дуги разговор са ђенералом Кордонијеом по његовом повратку са фронта. Из његовог разговора видео сам да је оптимиста, убеђен је у релативно лак успех. Налази да је снага којом се сада располаже код Солуна довољна да се предузме успешна офанзива. Не налази никакве тешкоће у савлађивању непријатеља. Маневар и артилерија лако ће савладати отпор. Маркантни положаји и бугарске фортификације састављене из једне линије отпорних центара, не могу дати дужег отпора јакој и правилно употребљеној артилерији. Као пример наводи Беласицу коју може лако узети кад год то устреба. Мисли да ће наша војска имати релативно лак задатак, јер Бугари услед притиска у Вардару и Струми, који непосредно грози њиховој комуникациској линији, мораће овде груписати главне снаге, на рачун одсека на де