Knjiga petnaesta 1916. godina

Reorganizacija srpske vojske na Krfu i prebacivanje u Solun i okolinu

Opšta situacija, Reorganizacija srpske vojske na ostrvu Krfu

Obzirom na kritičnu situaciju u Crnoj Gori krajem decembra 1915. godine, na oskudicu u transportnim sredstvima kod naših saveznika, dužinu i opasnosti prekomorskog prevoženja trupa, težnju da budemo bliže našoj otadžbini i da reorganizovani...

19. februar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Izveštaji Vrhovna komanda primila je u toku 19. februara ove važnije izveštaje: Od komandanta Dobrovoljaca OBr. Službeno od 18. februara „Srbi dobrovoljci prispeli su juče 17. ovog meseca na poluostrvo Koradžio“. Od vojnog izaslanika u Rusiji ppukovnika Lontkijevića Br. 7...

20. februar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Prema naređenju Vrhovne komande OBr. 27731 od 18. februara trupe Dunavske divizije I. poziva i Dunavske divizije II. poziva trebale su 21. februara da odmaršuju u prelazne logore i to prva u logore Ahileon...

21. februar, Srpske armije i izveštaji

I. armija Na osnovu naređenja Vrhovne komande OBr. 27791 od 20. februara komandant I. armije izdao je komandantima Dunavske divizije II. poziva, Drinske divizije II. poziva, Moravske divizije I. poziva i Vardarske divizije naređenje ove...

22. februar, Srpske armije, izveštaji i naređenja Vrhovne komande

I. armija Dunavska divizija II. poziva i Drinska divizija II. poziva ušle su ovoga dana u sastav III. armije. Moravska divizija I. poziva i Vardarska divizija nisu još stavljene pod komandu komandanta I. armije. II. armija Komandant II....

23. februar, Srpske armije, izveštaji i naređenja Vrhovne komande

I. armija Komadant trupa Nove Oblasti pod OBr. 11643 od 23. februara stavio je u 1 čas Moravsku diviziju I. poziva, Moravsku diviziju II. poziva i Vardarsku diviziju I. poziva pod komandu komandanta I. armije. II....

24. februar, Srpske armije, izveštaji i naređenja Vrhovne komande

I. armija Komandant Moravske divizije II. poziva sa OBr. 3065 od 24. ovog meseca izvestio je komandanta armije da su se jedinice ove divizije ujedinile sa jedinicama Moravske divizije I. poziva. II. armija Ovoga dana završeno je...