24. фебруар, Српске армије, извештаји и наређења Врховне команде

493

I. армија

Командант Моравске дивизије II. позива са ОБр. 3065 од 24. овог месеца известио је команданта армије да су се јединице ове дивизије ујединиле са јединицама Моравске дивизије I. позива.

II. армија

Овога дана завршено је формирање дивизија према наређењу Врховне команде ОБр. 27749. Увече су престале да дејствују све команде, које се по формацији укидају.

III. армија

Дивизије су вршиле формирање и то Дунавска дивизија у прелазним логорима а Дринска дивизија у логору Говино.

Укрцавање коња у Валони

Укрцавање коња за Крф отпочело је 24. фебруара. Како потпуковник Калафатовић од Врховне команде није имао никаквог наређења односно укрцавања коња, то је почео да укрцава официрске коње, јер је од француског делегата сазнао да ће они сигурно ићи на Крф.

Наређења (извештаји) Врховне команде

ОБр. 27891
Г. Министру Војном,
команданту II. армије,
инспектору резервних трупа

„Од команданта српских трупа у Тунису под Пов. Бр. 15 од 22. овог месеца добивен је следећи извештај:
Од трупа и команада у Тунису су:
1) Скопска подофицирска школа:
Официра виших 1; нижих 17; чиновника, подофицира 11; питомаца 410; свега 450.
2) 10. пук кадровски:
Официра виших 5; нижих 52; чиновника 1; свештеника 2; подофицира 76; каплара и редова 926; свега 1.062.
3) 19. кадровски пук:
Официра виших 1; нижих 30; чиновника 1; подофицира 63; каплара и редова 612; свега 707.
4) Допунски пук:
Официра виших 2; нижих 51; чиновника 3; подофицира 87; каплара и редова 721; свега 854.
5) 1. пук Нишких резервних трупа:
Официра виших 3; нижих 40; подофицира 73; каплара и редова 491; небораца 111; младића 41; свега 759.
6) Штаб заробљеичке команде:
Официра виших 2; нижих 6; подофицира 4; редова 7; свега 19.
7) Музика Коњичке дивизије:
Капелника 4; наставника 3; подофицира 39; каплара и редова 19; свега 65.
8) II. пољска болница:
Распоређени на службу по болницама.
9) Штаб ове команде:
Официра виших 5; нижих 5; чиновника 5; лекара 2; свештеника 1; небораца 6; свега 24.
10) На лечењу по болницама:
Официра виших 6; нижих 90; подофицира, каплара и редова 5.612;
Свега: Официра виших 32; нижих 385; лекара 14.
Образовао сам штаб дивизиског састава под називом „Команда Српских Трупа у Тунису“.
Молим да се ово одобри, што је неопходно потребно у интересу командовања и да се о томе телеграфски известим. Чини се све што је могуће, да се здравствено стање људи поправи. Настава се потпуно изводн у колико здравствене и остале прилике допуштају.
Предњи извештај част ми је послати ради знања с тим, да се за 10. пешад. пук II. позива незна где је и да је по овоме учињено поновно питање, пошто је II. пољска болница Шумадиске дивизије II. позива у Тунису, која је отишла заједно са 10. пуком II. позива. Ове трупе неће ући у састав својих команада на Крфу већ доцније за исте ће следовати накнадно наређење“.

ОБр. 2789
наређење команданту Српских трупа Бизерта – Тунис

„13. јануара као 2. ешелон Шумадиске дивизије II. позива отпутовао је за Бизерту 10. пешад. пук II. позива (без две чете) са делом Допунског пешадиског пука и II. пољском болницом. Известите одмах да ли се тамо налази и 10. пешад. пук II. позива, јер се то не види из извештаја послатог ми 22. тек. месеца под Пов. Бр. 15 у коме се остале горе поменуте јединице налазе. У исто време јавите и бројно стање његово. Овде се за сада не зна где је тај пук“.