22. фебруар, Српске армије, извештаји и наређења Врховне команде

527

I. армија

Дунавска дивизија II. позива и Дринска дивизија II. позива ушле су овога дана у састав III. армије.
Моравска дивизија I. позива и Вардарска дивизија нису још стављене под команду команданта I. армије.

II. армија

Командант II. армије издао је својим дивизијама наређење ОБр. 11167 ове садржине:
1) Да се формирање дивизија према наређењу ОБр. 27749 Врховне команде и ОБр. 11154 ове команде отпочне 23. тек. месеца, а изврши најдаље 24. овог месеца.
2) Нове дивизије по наређењу ОБр. 27791 Врховне команде имају отпочети да дејствују 25. овог месеца, продужавајући писмен рад по досадањим књигама и изостављајући само из наслова „I. поз.“, а у свима књигама ставиће испред досадањег рада команде „I. поз.“ да се наслов „I. поз.“, изоставља на основу упута за формацију.
Овако да ураде и све остале јединице I. позива, које имају засебно писмоводство и администрацију.
3) Команде II. поз., које се укидају престаће да дејствују 24. овог месеца увече, а само заостале послове посвршаваће накнадно до закључивања књига и ликвидације.
4) Заставе команада, које се укидају и престају дејствовати узети у штаб оне дивизије, у чији је састав ушло људство тих команада, где ће се чувати, а доцније ће се наредити када ће се послати Врховној команди.

III. армија

На основу наређења Врховне команде ОБр. 27731 од 18. фебруара и ОБр. 27885 од 20. фебруара издате су заповести да се Дунавска дивизија I. позива и Дунавска дивизија II. позива 23. фебруара крену у прелазне логоре.

Укрцавање коња у Валони

Коњичка дивизија кренула је 22. фебруара у 6 часова из бивака на десној обали р. Војуше за логор код Арте, где је стигла челом у 14 часова а зачељем у 17 часова по подне. Дивизија је бројала: 140 официра и чиновника; 24 подофицира; 1.340 војника; 1.366 коња и 15 митраљеза.
Сем Коњичке дивизије упућен је овога дана и део осталих коња у логор код Арте, тако да је на крају дана у овом логору било стигло свега око 5.000 коња.

Извештаји

Врховна команда примила је у току 22. фебруара овај важнији извештај:

Од делегата у Солуну пуковника Лешјанина

Пов. ОБр. 466 од 15. фебруара

„Распоред енглеских трупа на утврђеном положају за одбрану Солуна, који сам имао част доставити актом Пов. ОБр. 460 од 28. јануара тек. године измењен је у следећем:
27. енглеска дивизија држи сада источни део фронта од источног врха Лангаза језера до Орфанског залива и то: 81. и 82. бригада држе фронт између Лангаза и Бешик језера до Орфанског залива. Дивизиски је штаб за сада у Лангевку, али чим потреба наступи има прећи у Загливари. Цела 10. дивизија употребљена је за одбрану друге одбранбене линије, која иде од Ајвазила преко Хортакеја за Седес, као и за израду комуникација позади Лангавучког сектора (простор између Лангази – Бешик језера).
Две артилериске пољске бригаде (6 батерија) 10. дивизије имају да формирају армиску резерву, а сад су употребљени за армирање 2. одбранбене линије.
Молим, да се ове измене унесу у распоред савезничких трупа, које сам већ послао и да се ови податци саопште и г. Министру Војном, коме сам првобитни распоред и упутио незнајући где се штаб Врховне команде налази“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 27839
Г. Министру Војном,
командантима I., II., III. армије,
Одбране Београда,
Тимочке војске и трупа Нове Области,
логора Говина,
Начелницима одељења и
Главном Интенданту

„Упут за извођење нове формације ОБр. 27749 од 19. овог месеца допуњавам у следећем: „Команде дивизиских области шаљу своје људство у одговарајуће дивизије I. позива а Министру Војном стављају се на расположења команданти дивизија са официрима и чиновницима. Овако да поступе и пуковске окружне команде. Деповске команде такође да упуте људство у дотичне дивизије I. позива, а официре и чиновнике ставиће на расположење Врховној команди за распоред, којој поднети бројно стање. Команда целокупне жандармерије ставља се на расположење Министру Војном. Сви њени сувишни официри и чиновници да се ставе Врховној команди на распоред“.