20. фебруар, Извештаји и наређења Врховне команде

387

Према наређењу Врховне команде ОБр. 27731 од 18. фебруара трупе Дунавске дивизије I. позива и Дунавске дивизије II. позива требале су 21. фебруара да одмаршују у прелазне логоре и то прва у логоре Ахилеон и Наузика (Перама) а друга у логоре Виро и Кастани. Но пошто припрема у поменутим прелазним логорима није била довршена, Врховна команда са ОБр. 27885 од 20. фебруара наредила је, да се покрети Дунавске дивизије I. позива и Дунавске дивизије II. позива у прелазне логоре одложе и да се изврше 23. фебруара.

Коњичка дивизија, као и сви коњи и волови свих јединица, које су транспортоване бродовима на Крф, задржани су у логорима на десној обали р. Војуше. Број свију коња износио је око 16.500. Исхрана тих коња била је врло хрђава. Сваки дан угинуло је око 100 грла. Председник комисије за укрцавање у Валони ппуковник Калафатовић сазнао је од француског делегата, да ће се на Крф пренети свега 5.000 коња, а остатак да ће бити послат у Солун.

Извештаји

У току 20. фебруара Врховна команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I. армије

ОБр. 10744 од 19. фебруара

„Све јединице и установе ове армије приспеле су већ на Крф. Нису дошли само делови јединица из састава обеју дивизија и осталих армиских јединица упућених сувим са комором за Валону“.

ОБр. 10747 од 19. фебруара

„Поступљено је по наређењу ОБр. 27611 од 13. фебруара тек. године и жандармериски пук расформиран престао је дејствовати од 18. овог месеца“.

Од дивизиског ђенерала де Мондезира, шефа војне Француске Мисије

Бр. 231/2 од 20. фебруара (у преводу) – Начелнику Главног Ђенералштаба Српске Војске

„Овог часа примио сам од г. ђенерала Жофра телеграм, чију садржину саопштавам вашој Екселенцији.
Имам да вам званично саопштим, да француска Влада заступа мишљење да би српску војску требало формирати на основу писма Бр. 3908, које у прилогу достављам.
Све различности између ове основе и српског програма регулисаће се за време најскоријег доласка Њ. Височанства Престолонаследника Александра у Француску.
Што се тиче бојазни да ће се јединице српске војске редом како буду долазиле у Солун претопити у Француске или Енглеске дивизије (ако је та бојазан уопште постојала) изјављујем, да она уопште и не постоји.
Ђенерал Жофр, у општем интересу савезника, настојава на томе, да се што пре пошаљу неколико српских јединица у Солун. Долазак тих првих делова показао би с једне стране способност српске војске за брзу реорганизацију, а с друге стране указивао би на будућу употребу ове војске и изазвао би код наших противника бојазан од једне наше нове офанзиве. Та бојазан задржала би у толико више немачких и аустриских дивизија на Балкану у колико би наше снаге биле јаче. Ове дивизије неби противник могао транспортовати на један други фронт и неби их могао употребити за ма какав притисак на Румунију.
За ваше трупе спремљен је смештај на полуострву Калкидику. Потребан ратни материјал прикупиће се у Солуну, изузев 5.000 пушака 1907/1915, које ће се одмах упутити на Крф у циљу наоружања првих реорганизованих јединица.
Врховни Командант Француских армија наредно ми је да му депешом јавим дан, када ће се ове јединице моћи вероватно укрцати, под претпоставком да ће поменутих 5.000 пушака стићи на Крф у року од 10 дана. Поред тога скренуо ми је поновно пажњу на његова питања, која се односе на потребан материјал за поједине родове војске и струке, као и потребне коње и волове.
Био би вам благодаран, кад би ми доставили што пре бројна стања материјала за једну дивизију; делови који нису у саставу дивизија снабдеће се у даљем току.
Неопходно је потребно, да мојој влади доставим бројно стање спашене стоке као и спашеног теглећег и јахаћег прибора.

Дивизиски Ђенерал
Шеф Француске војне мисије
при српској војсци
Де Мондезир

Прилог (у преводу)

Штаб Врховне команде
Француских Армија
Ђенералштаб (Т. О. Е.)

I. Биро
Бр. 3908
Поверљиво

Врховни командант француских армија
Ђенералу Шефу Француске мисије
Крф

„Према предлозима, које сте ми доставили, за реорганизацију српске војске предвиђено је, да се формира највише 6 дивизија, по 12 батаљона, са укупним бројним стањем око 140.000 људи.
Наоружање ове војске осигураће се на следећи начин:
1) Пушке
Пешадија ће бити снабдевена са брзометним пушкама. Француска Влада примила је на себе да испоручи 72.000 пушака 1907-1915, од којих ће бити одмах на расположењу 42.000, остале 30.000 моћи ће послати тек у априлу.
Остатак људства (артиљерци, пионири, коњоводци итд.) биће наоружани са Маузеровим српским пушкама 7 мм., које се могу још употребити, у недостатку истих са другим српским моделима.
2) Митраљезе
120 српских митраљеза за метке 7 мм. употребиће се. Још потребна 24 оруђа, да би се њихов број довео на 144 (2 за сваки батаљон), биће француски митраљези.
3) Артилерија
Српска војска која у принципу треба да дејствује на Балканском полуострву биће у јачем размеру снабдевена са брдским материјалом и то за дивизиску артилерију:
Једном групом од три пољске батерије.
Две групе од три брдске батерије.
Једном групом хаубица.
Устројавање тешке армиске артилерије није од преке потребе, пошто ће српска војска у будуће оперисати у вези са савезничким армијама и њиховом тешком артилеријом.

Пољски топови

72 потребних топова (18 батерија) биће вероватно калибра 75 мм. и то половина модела Шнајдер 1906 а друга половина модела Крезо 1912; ови последњи са прописаним француским метком.

Брдски топови

Средства, која стоје на расположењу у Француској не дозвољавају да се српској војсци испоручи 36 брдских брзометних батерија.
Та ће армија бити снабдевена са 36 батерија калибра 80 мм. У ово су урачуната и 24 топа кал. 80 мм. која су при повлачењу спашена. Могуће је, да ће се моћи у даљем току поставити неколико брдских батерија Т. Р. калибра 75 и 70 мм. За ову сврху користило би се