Књига петнаеста 1916. година

Реорганизација српске војске на Крфу и пребацивање у Солун и околину

Општа ситуација, Реорганизација српске војске на острву Крфу

Обзиром на критичну ситуацију у Црној Гори крајем децембра 1915. године, на оскудицу у транспортним средствима код наших савезника, дужину и опасности прекоморског превожења трупа, тежњу да будемо ближе нашој отаџбини и да реорганизовани...

19. фебруар, Извештаји и наређења Врховне команде

Извештаји Врховна команда примила је у току 19. фебруара ове важније извештаје: Од команданта Добровољаца ОБр. Службено од 18. фебруара „Срби добровољци приспели су јуче 17. овог месеца на полуострво Кораџио“. Од војног изасланика у Русији ппуковника Лонткијевића Бр. 7...

20. фебруар, Извештаји и наређења Врховне команде

Према наређењу Врховне команде ОБр. 27731 од 18. фебруара трупе Дунавске дивизије I. позива и Дунавске дивизије II. позива требале су 21. фебруара да одмаршују у прелазне логоре и то прва у логоре Ахилеон...

21. фебруар, Српске армије и извештаји

I. армија На основу наређења Врховне команде ОБр. 27791 од 20. фебруара командант I. армије издао је командантима Дунавске дивизије II. позива, Дринске дивизије II. позива, Моравске дивизије I. позива и Вардарске дивизије наређење ове...

22. фебруар, Српске армије, извештаји и наређења Врховне команде

I. армија Дунавска дивизија II. позива и Дринска дивизија II. позива ушле су овога дана у састав III. армије. Моравска дивизија I. позива и Вардарска дивизија нису још стављене под команду команданта I. армије. II. армија Командант II....