24. новембар, Операције аустриске војске и српске II армије

425

У вече овог дана пао је опет снег. Наизменично, без знатног прекида, киша и снег падали су све до 27. новембра, претварајући долину Колубаре у муљ и шљам. Ове атмосверске непогоде, поред страховитог утицаја на иначе рђаве комуникације, ангажовале су у нечувеној размери снагу трупа и проређивале њихове редове разним болештинама.

Операције аустриске војске

Операције V. армије

Дејство Комбинованог корпуса

104. ландштурмска бригада продужила је борбу уз садејство монитора у циљу форсирања Колубаре код Обреновца, али је пожртвовање војника ове бригаде и у току 24. новембра било узалудно. Овај неуспех код Обреновца дошао је врло добро Србима, који су успели да добију потребно време за долазак појачања од Београда. Ова српска појачања од Београда задала су доцније много јада, успешно наступајућој 29. дивизији Комбинованог корпуса. 29. пешадиска дивизија, појачана са 71. бригадом 36. дивизије, успела је у току 24. новембра, да заузме целу косу код с. Конатице и да се на њој утврди. 7. дивизија, по заузећу положаја код с. Црљенци добила је задатак, да наступа косом између р. Турије и Пештана, и да нападне и заузме јако утврђени вис Волујак, како би се њена акција могла осетити и имати утицаја на борбе 8. корпуса код Лазаревца. Дивизија је напредовала врло споро, па је чак имала да сузбије и неколико српских против напада.

Дејство 8. корпуса

У току 24. новембра трупе овог корпуса водиле су тешку борбу код Лазаревца. Олакшање, које се очекивало дејством 13. и 15. корпуса VI. армије у обухвату левог крила српских трупа на положајима код Лазаревца, још се није могло да осети. Због овога исцрпљене трупе овог корпуса нису могле у току овог дана продрети толико далеко, да би се могао предузети одлучан напад.

Операције VI. армије

Дејство 13. корпуса

У току 24. новембра корпус је безуспешно нападао на фронт Жупањац – Дудовица, на доњем току Љига.

Дејство 15. корпуса

У току 24. новембра корпус је нападао на фронт: Моравци – Кадина лука на горњем току Љига. 40. хонведска дивизија уз садејство са 42. хонведском дивизијом 13. корпуса, приковала је српске трупе на положајима према с. Моравци. 48. дивизија, са 11. брдском бригадом, приковала је српске трупе на положајима Главица (322) а са главнином (10. и 12. брдска бригада) водила је огорчену борбу у циљу форсирања р. Љига код Кадине луке и напада на вис Букве (552). Тек ноћу 24./25. новембра пребачене трупе ове дивизије успеле су, да се мало јаче утврде на западним падинама Букве. Да би се олакшало 48. дивизији заузеће виса Букве наређено је, да 7. брдска бригада 1. дивизије, која је имала доћи у корпусну резеву, наступа преко Славковице, у циљу обухвата овога виса са јужне стране. Али, како је ова бригада била према Грађенику (700), који се показао јако поседнут српским трупама, то се заплела у борбу на фронту 16. корпуса, те је остала у току 24. новембра без утицаја на борбу 48. дивизије 15. корпуса, у њеном нападу на Букве. 1. дивизија, пошто је била ангажована на фронту 16. корпуса, није могла доћи ни овог дана у резерву свог 15. корпуса, како јој је наређено. Њена 7. брдска бригада нападала је на Грађеник (700); а 3 батаљона 9. брдске бригаде били су у резерви Комбиноване дивизије 16. корпуса, а два батаљона ове бригаде појачала су 14. брдску бригаду ове дивизије према Маљену.

Дејство 16. корпуса

Комбинована дивизија смењивала је трупе 1. дивизије, која је добила наређење да иде у резерву свога 15. корпуса. У овом циљу 2. брдска бригада Комбиноване дивизије предузела је борбу према Сувобору (вис Шиљак), док се 6. брдска бригада ове дивизије трудила, да изврши обухват Сувобора са северне стране, али је морала, ради одступања свога левог бока, да упути извесне делове ка Грађенику (700) који је био у српским рукама. Исто тако, 109. ландштурмска бригада, која је предузела обухват Сувобора са јужне стране, била је приморана да издвоји ка Риору јаку побочницу на гребену, који се протеже од Сувобора ка Маљену. 14. брдска бригада Комбиноване дивизије са половином 9. брдске бригаде 1. дивизије и 15. брдском бригадом 50. дивизије, под командом пуковника Видена, заузела је 24. новембра у 15 часова вис Маљен, који је бранио 1 српски пук са артилеријом. Овом приликом заробљено је 10 српских официра и 300 војника и заплењена 3 митраљеза. 50. дивизија кретала се од Брежђа врло споро тако, да је тек у току овога дана њена десна колона (15. брд. бригада) успела да појача на Маљену 14. брдску бригаду Комбиноване дивизије, што је донело заузеће Маљена, како је горе речено. Батаљон 15. брдске бригаде, који је се у току овог дана кретао као побочница бригаде преко виса Краљев сто (1110), изненада је напао једно српско одељење и заробио 80 војника. Лева колона ове дивизије (3. и 16. брдска бригада) стигла је на бојиште на фронт према Сувобору, тако да је 3. брдска бригада ушла у борбу на фронту Комбиноване дивизије северно од пута Планинице – Сувобор, а 16. брдска бригада појачала је 109. ландштурмску бригаду, која је предузела обилазак Сувобора са јужне стране. Ова колона напредовала је само корак по корак због веома тешког терена завејаног дубоким снегом, па ипак је успела у току овог дана, да са 16. брдском бригадом заузме српска утврђења на Игришту, јужно од Планинице. 18. дивизија, напредујући неуморно по дубоком снегу и под борбом, стигла је у току 24. новембра са десном колоном (13. брдска бригада) до с. Ражана, док је лева колона (1. и 5. брдска бригада) водила борбу у пределу Црног врха у вези са борбом трупа 16. корпуса на Маљену.
4. брдска бригада (самоста