23. новембар, Ситуација и наређења Врховне команде

403

Ситуација

У току 23. новембра стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта II. армије

ОБр. 3925
(у 7 часова)

„Моравска дивизија I. позива јавља: 13. пешадиски пук мора да остане под овом командом из разлога: што је фронт положаја велики; што пред положајем има пет непријатељских пукова (11., 16., 73., 91. и 102.), који непрестано врше нападе; што командант 1. пука I. поз. 22. новембра у 18 часова јавља: Стање је овога пука потпуно незадовољавајуће зато: данас пре подне после предаје три вода на мртвој стражи, прихватнице изненађене од непријатељске појаве, напустиле су места без борбе. Нешто је од њих заробљено, нешто се разбегло толико, да од 3 чете 3. батаљона вечерас има 60 људи, узев да и остала три батаљона броје 680 људи излази, да је пук морално и тактички потпуно неспособан за ма какву акцију, и за сада се на њега не може рачунати, стога молим команданта, да се нађе начина, те да се овај пук извуче и остави неколико дана у резерви, да се прикупи и уреди. Поред овога у овим борбама је нарочито од артилериске ватре, готово половина старешинског кадра испало из строја. По причању очевидаца Аустријанци су и овом приликом употребили превару и приближујући се једној чети 14. пука I. позива, један официр чисто српски позвао је, да не лудују и не губе животе узалуд, нашта су се такође два вода предала. Узрок је свему овоме: и сувише велики физички замор, који и морал руши; неуспеси и повлачење без њиховог разумевања; немање муниције и слаба заштита од стране наше артилерије, а јако морално дејство њихове артилерије. Ако се ово стање и даље продужи и прође и кроз друге пукове, последице ће бити недогледне, међутим нема се времена, да се утиче на душу и срце војника, нити се може драконским средствима спречити“. Достављајући ово извештавам, да сам наредио да 13. пешадиски пук I. позива остане привремено и даље под командом Моравске дивизије I. позива“.

ОБр. 3935
(у 12 часова)

„Стање армије ноћас и јутрос овако је:
1. Коњичка дивизија: обноћ су се непријатељски делови задржали на коси између јужне ивице Конатице и к. 147. Трупе десног одсека држе линију од утока р. Марице у Пештан, па на главну одбранбену линију Конатичких положаја, преко к. 187 – западне падине Мартин брега на коту 225 са косом јужно од к. 225 везујући се са трупама левога одсека на друму: Степојевац – Цариновац. Наредио је, да непријатеља нападне – протера и трупе заузму старе положаје. Два непријатељска напада обноћ према левом одсеку одбивена су. Изгледа, да се непријатељ јачим деловима групише у долини Бељанице према Брекињи. Рањено: 2 каплара и 3 редова.
2. Шумадиска дивизија I. позива: У 2.15 часова непријатељ је одједанпут отворио из својих ровова јаку пешадиску ватру на десно крило и центар десног одсека ове дивизије. Артилеријом није дејствовао. Предузете су мере, да се артилеријом и пешадијом туче непријатељ на фронту Коњичке дивизије, кад буде изложио бок. Иначе је мирно. Код десног одсека рањено је 11 војника. На левој обали западне отоке Лукавице не види се јача снага.
3. Моравска дивизија I. позива. – У поноћ 22./23. новембра непријатељ је покушао испад ка Врачем брду, али је враћен и одбивен бомбама. Иначе је било местимичног пушкарања. На простору између каменог и изгорелог моста непријатељ је отворио јаку пешадиску ватру са леве обале Љига.
4. Тимочка дивизија I. позива. Сву ноћ је непријатељ отварао дуж целог фронта ретку пушчану ватру. Покрет непријатељски, предузет једним водом, одбивен је.
5. Коњичка дивизија. Накнадни извештај: Јутрос рано примећено је живље кретање по шуми према десном крилу левог одсека; изгледа да ту има два батаљона, који се утврђују на ивици шуме. По извештају команданта 1. батаљона 19. кадровског пука, који је на к. 147, непријатељска пешадија у густим стрељачким стројевима јачине од једнога пука наступа из долине Бељанице обухватно ка к. 147. Наређени напад отпочео је јутрос у 6.30 часова са повољним резултатима. Изгледа, да непријатељ групише јаку снагу према левом крилу фронта овог одсека. Командант Обреновачког одреда послао је 1 батаљон у помоћ. По телефонском извештају, Шумадиска дивизија I. позива предузела је мере да са 12. пешадиским пуком нападне непријатеља у бок и позадину“.

ОБр. 3938
(у 17.08 часова)

„Данас у 15.10 часова известио сам телефоном начелника оперативног одељења пуковника Живка Павловића о стању код ове армије; нарочито да имам извештај да је 1. коњичка бригада, која се налази до Обреновачког одреда, нападнута и да се неће моћи одржати на положајима, а о овоме немам извештаја од команданта Коњичке дивизије, као и да се Моравска дивизија I. позива напада цео дан неодољивом артилериском ватром. Од исхода тога двога зависиће могућност предвиђене офанзиве ове армије. Мостовни трен није стигао у Аранђеловац, само један део – Шумадиски мостовни трен стићиће данас у Аранђеловац, али независно од тога нападна акција код ове армије не може се почети пре 10 или 12 часова сутра, ма да ја иначе потпуно појмим важност брзине те акције. Учинио сам све, да се та акција припреми до тога времена, и она ће бити управљена, прво на противника са ове стране речних мрежа, које треба очистити, а за то време док се то не сврши, рачунам да ће стићи и мостовни тренови. Понављам, да ће ово предузеће зависити од исхода бораба код Коњичке и Моравске дивизије I. позива, а чим примим извештаје о томе саопштићу их одмах Врховној команди. Обреновачким одредом не могу да управљам. – Свеза ОБр. 6935 те команде.

ОБр. 3946
(у 19.30 часова)

„Данас се цео дан водила борба на фронту Коњичке дивизије са променљивим резултатом и вечерас је стање овакво. Непријатељ држи линију села Конатице – косу и