Књига пета 1914. година

Трећи период операција – Колубарска битка, II. фаза – одбранбена

Колубарска битка, одбранбена фаза

Напуштање Београда, Сувобора и Ужица у циљу скраћивања фронта српске војске: 23. новембар - 2. децембар Ситуација аустриске војске Пошто се Срби нису повукли ка Аранђеловцу свом снагом, како су причали заробљеници, него су посели висове...

23. новембар, Операције аустриске војске и српске II армије

Операције аустриске војске Операције V. армије Дејство Комбинованог корпуса 104. ландштурмска бригада, која је била на левом крилу овог корпуса, потпомогнута ватром монитора, почела је овог дана у јутру, да форсира прелаз Колубаре код Обреновца. Делом, преко...

23. новембар, Операције српске III армије

Као одговор на питање команданта III. армије, командант II. армије у 13.05 часова под ОБр. 3912 јавља, да ће Моравска дивизија I. позива остати на својим досадањим положајима, чинећи почесне испаде и што јачи...

23. новембар, Операције српске I армије

Сем слабог пушкарања код предњих делова Дринске дивизије I. позива и неколико избачених метака непријатељске артилерије на 17. пешадиски пук на одсеку: Осоје - Доње брдо, ноћ 22./23. новембра прошла је без борбе. Покрет...

23. новембар, Операције Ужичке војске, Обреновачког одреда и Одбране Београда

Операције Ужичке војске Ноћу 22./23. новембра на свима одсецима Ужичке војске није се десило ништа значајније. Ноћ је прошла на миру. У току 23. новембра стање на појединим одсецима било је овако: Према Вишеграду. У току...