Књига пета 1914. година

Трећи период операција – Колубарска битка, II. фаза – одбранбена

2. децембар, Ситуација и наређења Врховне команде

Ситуација У току 1. децембра у Врховну команду стигли су ови важнији извештаји:Од команданта II. армијеОБр. 4243 (у 10.15 часова)„На фронту Моравске и Тимочке дивизије I. позива и Коњичке дивизије није се десило ништа значајније. Код...

2. децембар, Операције Ужичке војске, Обреновачког одреда и Одбране Београда

Операције Ужичке војске У току ноћи 1./2. децембра није се десило ништа значајније; ноћ је прошла на миру; трупе су заузеле своје нове положаје и извршиле груписање према раније издатим наређењима. Исто тако и непријатељ...

2. децембар, Операције српске I армије

Пред фронтом I. армије непријатељ је наставио опрезно и лагано подилазити линији наших нових положаја, групишући снаге више према свом левом крилу на правцу ка Горњем Милановцу. Наше трупе довршавале су утврђивање и последње...

2. децембар, Операције српске III армије

У 2.30 часова командант I. армије јавља, да ће се 17. пешад. пук у току ноћи 1./2. децембра повући на главни положај Липе (594), а један ће батаљон остати на Голубцу (486). У 14...

2. децембар, Операције аустриске војске и српске II армије

Операције аустриске војске Операције V. армије У јутру 2. децембра, Петроварадински одред заузео је Београд без икаквог отпора. Ускоро је стигао од Остружнице на Баново брдо један пук 104. ландштурмске бригаде са једном батеријом. Из штаба...

1. децембар, Ситуација и наређења Врховне команде

Ситуација У току 1. децембра у Врховну команду стигли су ови важнији извештаји:Од команданта II. армијеОБр. 4211 (у 12.30 часова)„Извиђачки делови Моравске дивизије нису дошли у додир са непријатељем. Исто тако и код Тимочке и код...

1. децембар, Операције Ужичке војске, Обреновачког одреда и Одбране Београда

Операције Ужичке војске У току 1. децембра није било значајнијих сукоба са непријатељем. Непријатељ је подилазио положајима наших трупа, вршио прикупљање својих снага и извиђање ка нашим положајима, због чега је долазило до судара са...

1. децембар, Операције српске I армије

Ноћ између 30. новембра и 1. децембра прошла је без борбе. Трупе I. армије целог дана 1. децембра довршавале су утврђивање својих положаја пред Гор. Милановцем, осматрајући рад и кретање непријатеља, који ни у...

1. децембар, Операције српске III армије

До 4.45 часова 1. децембра добивени су извештаји од команданата I. и II. армије, да су њихове армије заузеле своје положаје на новој линији. У 9.05 часова добивен је од команданта Тимочке дивизије II....

1. децембар, Операције аустриске војске и српске II армије

Операције аустриске војске Операције V. армије Дејство Комбинованог корпусаУ своме наступању ка вододелници између Колубаре и Топчидерске реке колоне овог корпуса нису наилазиле ни на какав отпор. 104. ландштурмска бригада кретала се ка Остружници, 29. пешад....