Књига пета 1914. година

Трећи период операција – Колубарска битка, II. фаза – одбранбена