Јануар 1915, Стање на неким страним фронтовима и држање неутралних држава

580

Стање на неким страним фронтовима

На руском фронту. Код централних сила, а нарочито код Аустроугарске, настала је опасност да ће Руси упасти преко Карпата у Мађарску. Тврђава Пшемисл била је већ пред падом, а руске трупе продуживале су снажне нападе на аустриску армију ђенерала Боројевића и већ су биле заузеле гребен Карпата. Сем тога централне силе добивале су неповољне вести о држању Италије и Румуније. У овом времену начелник штаба аустроугарске војске Врховне команде ђенерал Конрад предлаже, да се предузме офанзива у већем стилу кроз Карпате уз садејство немачких трупа. Немачка је тада вршила формирање 9 нових дивизија, које су могле бити употребљене за операцију тек у фебруару. Ђенерал Конрад предлаже, да се ове немачке дивизије употребе за удар на десно руског крило, једновремено са горе реченом офанзивом кроз Карпате. Командант источног немачког фронта ђенералфелдмаршал Хинденбург потпомогао је овај предлог наглашујући да би се офанзивом против оба руска крила могло очекивати одсудно решење на руском фронту. Начелник штаба немачке Врховне команде ђенерал фон Филкенхајн био је мишљења, да би новоформиране немачке дивизије требало употребити на француском фронту. А што се тиче трупа, које ђенерал Конрад мисли да употреби за офанзиву преко Карпата против руског левог крила, држао је, да би било боље напасти са њима Србију и успоставити везу с Турском. При овом своме мишљењу ђенерал Фалкенхајн није могао остати. Због јаког притиска Руса на Карпатима убрзо се показало, да је не само немогуће узимати трупе са Карпата за операције против Србије, већ да је неопходно потребно предузети напад на неком другом делу руског фронта и тиме паралисати непрестано превлачење руских трупа ка Карпатима. Према томе усвојен је предлог аустроугарске Врховне команде. Ново формиране немачке дивизије одређене су за руски фронт, због чега се морало одустати од активног дејства на француском фронту за дуже време. У циљу извођења горњег плана, аустроугарска Врховна команда упутила је почетком јануара 1915. год. своја три корпуса (8., 13. и 17.) са српске границе у Карпате са задатком, да се изврши главни удар између превоја Ушок и Дукла у правцу Пшемисла. На левом крилу ове армије, имала је оперисати новоформирана јужна армија ђенерала Лизингена (3 немачке и 4 аустроугарске дивизије), а на десном крилу кроз Буковину имала је дејствовати армија ђенерала Пфланцер – Балтина. Ђенералфелдмаршалу Хинденбургу придата су половином јануара 4 корпуса из опште резерве у циљу офанзиве у Источној Пруској, како су то он и ђенерал Конрад раније били предложили. Из ових корпуса формирана је 10. немачка армија. Крајем јануара предузета је аустронемачка офанзива на Карпатима.

На осталим фронтовима. У току месеца јануара на француском фронту није било ничега значајнијег. На Турско – Кавкаском фронту, Руси напредују.

Држање неутралних држава

Италија. Обзиром на сопствене интересе, симпатије Италије нагињале су све више на страну споразумних сила.

Бугарска. Владајућа странка (Радославов) вршила је пропаганду у парламенту за савез између Бугарске и Турске. Очигледно је било, да се Немачка више није бојала, да ће Бугарска окренути против Турске, јер сад није одвраћала Турску да шаље појачања из Тракије на кавкаски фронт.

Грчка. Ничега значајнијег није било у току овог месеца.

Румунија. Сви су изгледи, да се спрема интервенција оружаном снагом на страни споразумних сила. Чека се одлука Италије.

Албанија. Арнаутска племена, предвођена младотурским и аустриским официрима, стално су узнемиравала српску границу. Са српске стране предузимају се потребне мере не само за заштиту границе према Албанији, већ да се у подесном моменту заузму и извесне стратегиске тачке преко границе, у циљу њеног бољег обезбеђења.