Knjiga osma 1915. godina

Vojno političke pripreme

Razvoj političke i strategiske situacije do oktobra 1915

Prvi period 1915. god. Prvi deo Razvoj političke i strategiske situacije od poraza austrougarske vojske u Srbiji u prvoj polovini decembra 1914. god. do početka austro - nemačke ofanzive u prvoj polovini oktobra 1915. god. Druga polovina...

Decembar 1914, Situacija srpske vojske

Posle dobivene Kolubarske bitke, u prvoj polovini decembra 1914. god. i proterivanja austougarske vojske preko Dunava, Save i Drine, Vrhovia komanda izdala je 16. decembra direktivu OBr. 8219, koja je izneta u celini u...

Decembar 1914, Stanje na nekim stranim frontovima i držanje neutralnih država

Stanje na nekim stranim frontovima Na ruskom frontu. Nemci i Austrijanci držali su prema Rusima u glavnome ovu liniju: Memel (na Baltičkom moru) - Mazurska jezera - Plock - Skrnjevica - r. Nida - Tarnov...

Januar 1915, Stanje na srpskom frontu

Situacija austrougarske vojske. - „Na osnovi dobivenih izveštaja o rasporedu srpske vojske komandant Balkanske vojske i pored nepovoljnog zbivenog rasporeda, donosi odluku da trupe ostavi, u glavnom, u dosadanjem rasporedu, kako bi se one...

Januar 1915, Situacija srpske vojske

3. januara, neprijatelj je sa 1 - 2 čete poseo malu Adu Ciganliju kod Beograda. Noću 4./5. januara, naša odeljenja napala su ove čete, razbile ih i zarobile 48 vojnika. Inače, u toku 4....

Januar 1915, Stanje na nekim stranim frontovima i držanje neutralnih država

Stanje na nekim stranim frontovima Na ruskom frontu. Kod centralnih sila, a naročito kod Austrougarske, nastala je opasnost da će Rusi upasti preko Karpata u Mađarsku. Tvrđava Pšemisl bila je već pred padom, a ruske...

Februar 1915, Stanje na srpskom frontu

Situacija austrougarske vojske Prebacivanje 8. korpusa na ruski front otpočelo je 3. februara: 21. landverska divizija ukrcana je u vozove u Novom Sadu, a 9. pešadiska divizija u Bečkereku. Brojna stanja korpusa bila su do...

Februar 1915, Situacija srpske vojske

(na dan 1. februara 1915. god.) Vrhovna komanda je u Kragujevcu. I. armi