Књига осма 1915. година

Војно политичке припреме

Развој политичке и стратегиске ситуације до октобра 1915

Први период 1915. год. Први део Развој политичке и стратегиске ситуације од пораза аустроугарске војске у Србији у првој половини децембра 1914. год. до почетка аустро - немачке офанзиве у првој половини октобра 1915. год. Друга половина...

Децембар 1914, Ситуација српске војске

После добивене Колубарске битке, у првој половини децембра 1914. год. и протеривања аустоугарске војске преко Дунава, Саве и Дрине, Врховиа команда издала је 16. децембра директиву ОБр. 8219, која је изнета у целини у...

Децембар 1914, Стање на неким страним фронтовима и држање неутралних држава

Стање на неким страним фронтовима На руском фронту. Немци и Аустријанци држали су према Русима у главноме ову линију: Мемел (на Балтичком мору) - Мазурска језера - Плоцк - Скрњевица - р. Нида - Тарнов...

Јануар 1915, Стање на српском фронту

Ситуација аустроугарске војске. - „На основи добивених извештаја о распореду српске војске командант Балканске војске и поред неповољног збивеног распореда, доноси одлуку да трупе остави, у главном, у досадањем распореду, како би се оне...

Јануар 1915, Ситуација српске војске

3. јануара, непријатељ је са 1 - 2 чете посео малу Аду Циганлију код Београда. Ноћу 4./5. јануара, наша одељења напала су ове чете, разбиле их и заробиле 48 војника. Иначе, у току 4....

Јануар 1915, Стање на неким страним фронтовима и држање неутралних држава

Стање на неким страним фронтовима На руском фронту. Код централних сила, а нарочито код Аустроугарске, настала је опасност да ће Руси упасти преко Карпата у Мађарску. Тврђава Пшемисл била је већ пред падом, а руске...

Фебруар 1915, Стање на српском фронту

Ситуација аустроугарске војске Пребацивање 8. корпуса на руски фронт отпочело је 3. фебруара: 21. ландверска дивизија у