Књига осма 1915. година

Војно политичке припреме

Други део, Постанак идеје о стварању Солунског фронта

Постанак идеје о стварању Солунског фронта и искрцавање првих савезничких трупа у Солуну 5. октобра 1915. године Општи значај Солунског фронта. Данас, кад је од свршетка великог Светског рата прошло 7 година, могуће је, бар...

Октобар 1915, Ситуација српске војске од 4. до 6. октобра

4. Октобра Врховна команда доставља трупама стање на ратишту у току 3. октобра, ОБр. 21532: „На Дунавском фронту: Према Оршави и Текији било је обостраног пушкарања и неколико избачених артилериских метака. Над Пожаревцем, Рамом и...

Октобар 1915, Ситуација српске војске од 1. до 3. октобра

Стање на српском фронту Ситуација аустро - немачке војске Пошто је аустро - немачка војска 5. октобра отпочела артилериску припрему за прелаз Саве и Дунава, а 6. октобра предузела форсирање ових граничних река у циљу одлучне...

Септембар 1915, Стање на неким страним фронтовима и држање неутралних држава

Стање на неким страним фронтовима На руском фронту. После одласка 1 дивизије из групе Макензена са руског на српски фронт - ка Оршави, отпочело је, првих дана септембра, транспортовање 8 дивизија са руског фронта делом...

Септембар 1915, Распоред I. армије и Ужичког одреда

Распоред I. армије Дунавска дивизија II. позива. Обезбеђује гранични фронт од с. Ушћа на Сави па до утока Јадра у оваквом распореду: Обезбеђујући део: Посавски одред: 8. пешад. пук II. позива; вод коњице; 1. пољска...

Септембар 1915, Распоред Тимочке дивизије I. позива

Тимочка дивизија I. позива, упућена у Пирот наређењем Врховне команде ОБр. 20477 од 22. ов. м-ца. непосредно под Врховном командом, распоређена је овако: Десни одсек: 14. пешад. пук I. позива; 1. дивизион Тимочког артилериског пука...

Септембар 1915, Стање на црногорском фронту

„Непријатељ је отварао јаку артилериску ватру против Грахова. Нарочито је ватра била јака према Вилусу, где је гађао и топовима великог калибра, тако да је више граната пало у само село код штаба команданта...

Септембар 1915, Ситуација српске војске, распоред на дан 16. септембра

Распоред српске војске на дан 16. септембра Оперативна војска. Штаб Врховне команде у КрагујевцуI. армија (штаб је у Ваљеву). Дунавска дивизија II. позива, штити фронт од с. Ушћа до утока Јадра. Моравска дивизија II. позива,...

Септембар 1915, Ситуација српске војске, распоред на дан 1. септембра

Распоред српске војске на дан 1. септембра Оперативна војска: Штаб Врховне команде у Крагујевцу. Ужичка војска (штаб је у Ужицу). На фронту је од реке Трешњице до утока Лима у Дрину и то: Ужичка бригада од...

Септембар 1915, Стање на српском фронту

Ситуација аустро - немачке војске 5. септембра наредила је Врховна команда, да новоформиране бригаде у Срему, не носе називе по бројевима, већ да се називају по именима команданата. У исто време одобрила је, да се...