Књига осма 1915. година

Војно политичке припреме

Развој политичке и стратегиске ситуације до октобра 1915

Први период 1915. год. Први део Развој политичке и стратегиске ситуац