Knjiga osamnaesta 1916. godina

Zauzeće Kajmakčalana, Starkovog groba i Sovičkih položaja

14. septembar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Ofanziva srpske vojske na Solunskom frontu Drugi period Zauzeće Kajmakčalana, Starkovog groba i Sovičkih položaja 14. septembar U toku ovoga dana Vrhovna komanda primila je ove važnije izveštaje: Od komandanta I. armije OBr. 1420 u 5.45 časova Noć 13./14. septembra. -...

14. septembar, Operacije II armije

Noć 13./14. septembra kako je provedena vidi se iz napred iznetog izveštaja Vrhovnoj komandi sa OBr. 1950. U toku dana: Primljeni su ovi važniji izveštaji: Od komandanta I. armije OBr. 1416 iznet napred za 13. tek. mes. OBr. 1420,...

14. septembar, Operacije III armije

Noć 13./14. septembra: U toku ove noći situacija je izneta napred za ovaj dan pod OBr. 2312. U toku dana primljeni su ovi važniji izveštaji: Od komandanta II. armije OBr. 1950, 1951 i 1956 izneti za ovaj dan...

14. septembar, Operacije I armije

U toku dana 14. septembra primljeni su ovi važniji izveštaji: Od komandanta Moravske divizije OBr. 954 i OBr. 957 a koji su izneti za ovaj dan kod iste divizije. Od komandanta Vardarske divizije OBr. 1389 iznet kod iste...

14. septembar, Dejstvo Konjičke divizije

Noć 13./14. septembra: ,,Stanje na frontu ove divizije nepromenjeno. Desno veza sa Vardarskom divizijom uhvaćena. Ima 3 zarobljenika. Sa OBr. 1534 izveštena I. armija. U toku dana: U 6.40 časova komandant 5. konjičkog puka sa OBr. 128...

15. septembar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

U toku ovoga dana Vrhovna komanda primila je ove važnije izveštaje: Od komandanta I. armije OBr. 1459 u 6.42 časa „Noćas 14./15. septembra odred pukovnika Vasića pomakao svoje prednje delove bliže ka Rosni. Na ostalom delu fronta...

15. septembar, Operacije II armije

Noć 14./15. septembra vidi se iz izveštaja OBr. 1983, koji je napred za ovaj dan iznet. U toku dana: Armija je primila ove važnije izveštaje: Od komandanta III. armije OBr. 2336, 2341 i 2348 iznet napred za ovaj...