15. септембар, Операције III армије

605

Како је ноћ 14./15. септембра прошла види се из извештаја ове армије ОБр. 2341, који је напред за овај дан у целости изнет.
У току дана:
Армија је примила ове важније извештаје:

Од команданта Дринске дивизије

ОБр. 2145, 2159, 2172 и 2183 изнети код ове дивизије за овај дан.

Од команданта Дунавске дивизије

ОБр. 834, 835 и 839 изнети за овај дан код ове дивизије.
Од Врховне команде наређење ОБр. 5044, 5083 и ФЂОБр. 1801 која су напред у целости изнета.
Ова су наређења достављена дивизијама.

Од команданта II. армије

ОБр. 1983, 1987 и 1993 изнета напред за овај дан. Достављена дивизијама.

Од команданта I. армије

ОБр. 1459, 1470 и 1494 изнета напред за овај дан.
Достављена дивизијама.
У 10 часова командант армије на основу наређења Врховне команде ОБр. 5083 издао је са ОБр. 2359 следећу заповест:
„Непријатељ се у повлачењу са Малка Ниџе задржао на своме ранијем утврђеном граничном положају: Старков Гроб – Сович – Крушоград и даље на запад одакле даје јак отпор. С тога наређујем:
1) Дринска дивизија са добијеним појачањем да сутра 16. ов. мес. одсудно нападне непријатеља на Кајмакчалану и исти заузме а потом, пошто осигура свој десни бок према Ниџе планини, да предузме напад на непријатеља на Старковом Гробу.
2) Дунавска дивизија да сутра 16. ов. мес. нападне непријатеља на положају Старков Гроб – Сович – Крушоград са главним правцем напада Стара Попадија – Совички положај.
3) Командант дивизиске артилерије наредиће да се артилериском ватром припреми и олакша напад и заузимање непријатељског положаја.
4) Чим се заузме непријатељски положај продужити рад према тач. 2 моје заповести ОБр. 2127 од 12. септембра тек. године.
5) Одржавати што тешњу везу као и везу са суседним трупама.
6) Почетак напада у 6 часова.
7) Армиски штаб остаће и даље у Острову.
8) О пријему ове заповести одговорити.
Рад армије у току дана види се из извештаја поднетог Врховној команди, који су напред у целости изнети.

Наредба Бр. 2328

Овом наредбом командант честита и похваљује храброст и пожртвовање трупа, које су за три дана лавовске борбе сатрле непријатеља, задобивши нове трофеје: 25 топова. Поносан победом позива јунаке, да гоне непријатеља – душманина без милости.

Дејство Дринске дивизије

У току ноћи 14./15. септембра на фронту ове дивизије ничега значајнијег. Са ОБр. 2145 извештена армија и суседне дивизије.
У току дана:
У 6.30 часова примљена је наредба Бр. 2328 команданта III. армије, а која је напред за овај дан изнета. Ова је наредба саопштена трупама.
До 12 часова ситуација на фронту ове дивизије била је оваква:
1) На Кочобеју стање непромењено.
2) Центар десне колоне подишао је до на 200 метара од непријатељских жица а десно крило леве колоне на 300 метара.
3) Чегански одред има пред собом 2 непријатељске чете, које су јуче покушале напад. Са ОБр. 2159 извештена армија и суседне дивизије.
У 11.30 часова командант дивизије издаје заповест за напад на Кајмакчалан следеће садржине:
Напад на Кајмакчалан продужиће се чим се прикупе потребни податци.
У томе циљу и с обзиром на познату ситуацију на Флоринском правцу

Наређујем:

1) Да командант нападних колона сталним одашиљањем јачих извиђачких одељења утврди јачину непријатеља и прикупи све податке за завршетак напада. Рад одељења мора бити енергичан да се непријатељ примора да отвори ватру. О резултату известити до 18 часова.
2) Командант артилерије проштудираће питање о померању пољске артилерије у напред, како ради што успешнијег напада на Кајмакчалан тако и за случај овлађивања овим положајем.
Командант Дунавске дивизије са ОБр. 2170 извештава о ситуацији код његове дивизије.
Командант Шумадиске дивизије са ОБр. 1576 јавља о ситуацији код исте дивизије.
Командант III. армије са ОБр. 2350 доставио је:
„Наређено је команданту Дунавске дивизије, да вам упути 17. п. пук и вашу пољску батерију, са овим појачањем учините потребне припреме да заузмете Кајмакчалан“.
До 20 часова продужено постепено приближавање непријатељским препрекама и вршено извиђање. Констатовано, да непријатељ има два реда ровова на одстојању 100 метара. Преко целог дана повремено пушкарање митраљеска ватра. Чегански одред овладао је данас ћувиком 700 метара јужно од Старковог зуба и нанео непријатељу велике губитке. Данас пребројан материјал заплењен на Плочи и Каратепеу и нађено: 14 сандука артилериске муниције, 21 сандук пешадиске муниције, 115 великих и 16 малих ашова; 147 великих и 7 малих пијукова и секирица.
У 20.40 часова командант Чеганског одсека са ОБр. 1056 јавља:
„На мом десном крилу сада пушкарање. Непријатељ је јак 2 – 3 чете. Жице нису примећене. Непријатељ је оставио око 40 мртвих и рањених. Непријатељска артилерија није се јављала. Наша артилерија је дејствовала“.
ОБр. 2179 у 21 час командант артилерије са ОБр. 776 од 15. IX. у 20 часова доставља: „Батерије су повремено дејствовале против непријатељских ровова“.
ОБр. 2178 у 21.12 часова командант леве колоне са ОБр. 1889 од данас доставља:
„Непријатељ је повремено дејствовао артилериском и пушчаном ватром. Извиђачка одељења осмотрила су у првој линији пред фронтом ове колоне 300 до 400 војника. Жица је на доста места нашом артилериском ватром искварена“.
Командант десне колоне са ОБр. 1237 доставља:
„На Флоки се цени да непријатељ има 2 чете и 2 митраљеза. На Кочобеју 2 чете врло јако утврђене са једним редом жице. Позади косе измсђу Кочобеја и Кајмакчалана 1 батерија. На Кајмакчалану у предњим рововима 2 вода а у резерви 1 батаљон. Непријатељ је упоран. Терен тежак. Фортификациски објекти врло јаки“.

ОБр. 2183 у 23 часа

Команданту III. армије

„С обзиром на напад на утврђени положај, кога труне ове дивизије врше, молим да се осигура снабдевање артилериском муницијом и да се има у виду одстојање од Острова до положаја на коме се трупе налазе те да се муниција благовремено издаје. Сада се оскудева у муницији за хаубице и топове 70 мм. Јуче целог дана и прошле ноћи (14./15. IX) није примљено ниједно хаубичко зрно и батерије су јутрос освануле са незнатним бројем зрна. Муниција за топове 70 мм. није примљена ни јуче ни данас. Најзад, молим да се за превлачење муниције стави известан број камиона.
У 23 часа наређено је команданту 17. пука да из Ослопа одмаршује 16. у 3 часа и дође позади к. 1900.
Губитци:
Погинулих: ппоручник Марко Ж. Пулетић водник вода хазановаца 1. бат. 5. пука, 7 подофицира, каплара и редова.
Рањених: рез. пешад. ппоручник Младен М. Ђенисић водник 4./1. 5. пука, рез. ппоручник Радомир Н. Маринковић водник 1./3. бат. 5. пука, акт. поручник Милорад П. Перишић водник 1./3. бат. 5. пука, 45 подофицира, каплара и редова.
Нестало: 1 редов.
Контузовано: 11 подофицира, каплара и редова.
Утрошено муниције: пољске шрапнела 217, разорних 333, брдске 80 мм. 569, брдске 70 мм. разорних 940, хаубичке 544, рововских бомби 58, пешачке 50.000, митраљеске 10.000, ручних бомби 25, азен бомби 15, ракетли за осветљење 30, ракетли за сигнале 25, метака за сигнале 50“.

Дејство Дунавске дивизије

У 1.20 часова примљена је заповест команданта III. армије ОБр. 2308 о продужењу рада данашњег. Ова је заповест изнета напред за 14. тек. мес. у целости.
На основу ове заповести командант ове дивизије у 4 часа са ОБр. 832 издао је заповест следеће садржине:
„Непријатељ се после јучерашњег пораза прикупља на утврђеним положајима на граничном фронту.
Десно од нас Дринска дивизија продужиће напад на Кајмакчалан; лево трупе I. армије продужиће данас 15. ов. мес. гоњење непријатеља“.
Према наређењу команданта III. армије ОБр. 2308 од 14. ов. мес. Дунавска дивизија продужиће данас 15. ов. мес. у 6 часова напад на непријатеља на граничном фронту: Старков Гроб (искључно) – Сович – Крушоград (укључно), одржавајући тесну везу десно са Дринском дивизијом на линији к. 1500 – Скочивир (закључно) а лево са Моравском дивизијом на линији Крушоград – Брод (искључно).

Наређујем:

Десна колона: Командант пуковник Докић, 13. и 14. пешад. пук. Дунавски брдски дивизион (без 1 батерије), Дунавска рововска батерија. Свега: 5 батаљона, 18 митраљеза и 13 оруђа.
1) Продужиће напад на део непријатељских положаја од линије с. Стара Попадија (по терену) – седла између Старковог Гроба и Совича до линије Сетинска јаруга и с. Сович.
Десно одржавати тесну везу са Дринском дивизијом а лево са левом колоном.
Лева колона: Командант пуковник Милетић, 9. и 18. пешад. пук, Вардарски брдски дивизион (4 топа), 3. Дунавска брдска батерија и француска рововска батерија. Свега: 6 батаљона, 24 митраљеза и 14 оруђа.
2) Предузеће напад на део непријатељског положаја од линије Сетинска јаруга – с. Сович (искључно) до линије Крушоград – Живоње.
Десно одржавати тесну везу са десном колоном а лево са трупама Моравске дивизије на правцу Крушоград – Брод (искључно).
Општа резерва: Командант пуковиик Стојановић, 7. и 8. пешад. пук. Свега: 6 батаљона и 20 митраљеза.
3) Прикупиће се позади леве колоне (јужно од М. Ниџе), где ће остати до даљег наређења, с тим, да на месту прикупљања буде у што разређенијим формацијама како би се што мање трпело од непријатељске артилериске ватре.
Дивизиска артилерија: Командант пуковник Вучковић, Дунавски пољски арт. пук, Дунавски хаубички дивизион. Свега 20 оруђа.
4) Пласира се на положају к. 1500 – М. Ниџе – коса југоисточно од Крушограда, са задатком: да непријатељске положаје Сович – Живоња туче најснажнијом ватром у циљу потпомагања наших нападних колона.
5) 17. пешад. пук прикупиће се јужно од Шумовите косе № 1 и према наређењу команданта III. армије ОБр. 2308 изаћи ће данас 15. ов. мес. из јутра из састава ове дивизије и код к. 1500 остаће као армиска резерва на расположењу команданта армије.
6) У погледу постављања тешке артилерије која ће се придати овој дивизији, командант дивизиске артилерије ступиће одмах у везу и споразум са командантом армиске артилерије.
7) Пионирски полубатаљон прикупиће чете позади Шумовите косе № 1 и позади М. Ниџе, где ће припремити препреке за рад идуће ноћи, за шта ће добити нарочито наређење од референта дивизиске инжињерије.
8) Почетак отварања артилериске ватре у 8 часова јутра.
Почетак напада пешадије наредићу накнадно.
9) За време напада сви делови предузимаће утврђивање заузетих одсека; у овом циљу војнике снабдети џакчићима за земљу. Наоружања маказама и секирама у циљу рушења непријатељских препрека, извршити у смислу моје заповести ОБр. 782 од 11. овог месеца.
10) За везу наше пешадије са артилеријом употребљавати везивање беле мараме преко леђа, махање белом марамом у круг, сигнале и светлеће пиштоље, ракетле и палење ватри и то увек по две.
11) Команданти колона одржаваће стално везу телефонску самном.
Ја ћу се за време борбе налазити на коси западно од врха М. Ниџе.
Пријем ове заповести потврдите телефоном.
У 4.40 часова примљен је извештај команданта Вардарске дивизије ОБр. 1381 о ситуацији код исте дивизије.
У 6 часова послат је извештај команданту армије и суседним дивизијама са ОБр. 834 следеће садржине:
„У току ноћи 14./15. септембра затишје на целом фронту ове дивизије.
Наши предњи делови налазе се на левој обали реке Брода.
Непријатељ се повукао на своје раније утврђене положаје на десној обали реке Брода, држећи предњим деловима предње падине Совичког положаја.
Десно одржава се тесна веза са Дринском а лево са Моравском дивизијом.
17. пешад. пук прикупљен је у армиску резерву јужно од Шумовите косе № 1“.
У 6.30 часова – Примљен је извештај од команданта Дринске дивизије ОБр. 2145 изнет код исте.
У 8 часова примљена је наредба команданта III. армије ОБр. 2328 а која је напред за 14. тек. мес. у целости изнета.
У 12 часова са ОБр. 835 извештен командант армије и суседне дивизије следеће:
„Сем повремене обостране артилериске ватре у току пре подне владало је затишје. Наши пешад. делови заузели су падину сз. од линије Цетиње – к. 1500. Ухваћена је веза са Моравском и Дринском дивизијом“.
У 16 часова од команданта Дринске дивизије примљен је извештај ОБр. 2159 изнет напред у целости.
У 18 часова са ОБр. 839 послат је извештај команданту III. армије и суседним дивизијама следеће садржине:
„У току дана вођена је само слабија артилериска борба.
Предњи делови ове дивизије – 2 чете десне колоне и 4 чете леве колоне држе предње падине Совичких положаја, непосредно на десној обали реке Брода.
Главнина нападних колона у току дана остала је на положајима реке Брода због тешкоће у потпомагању њенога наступања артилеријом, нарочито пољском, пошто су даљине гађања велике, те се појавила потреба да се пољске батерије извлаче чак на предње нагибе наших положаја, а терен је јако испресецан и беспутан.
Намера ми је да сутра из јутра, још под заклоном мрака, пребацим пешадију на десну обалу реке Брода, а потом да јаком артилериском ватром отпочнем припрему пешад. напада.
У 17.40 часова по наређењу команданта III. армије ОБр. 2350 упућен је 17. пешад. пук у 12.30 часова, а батерија у 6 часова команданту Дринске дивизије.
У 23.10 часова примљена је заповест команданта III. армије ОБр. 2359 а која је напред у целости изнета.
Губитци у току дана:
Погинуло: 2 каплара и 7 редова.
Рањено: 4 подофицира, 3 каплара и 11 редова.
Утрошено муниције: пушчане 25.287, митраљеске 22.500; артилериске за пољски топ 14 шрапнела и 243 разорна зрна, за брдски топ 65 мм. 56 шрапнела и 69 разорна зрна, за хаубицу 98 разорна зрна.
Као плен упућено III. армији у току данашњег дана поред јучерашњих још 15 бугарских војника“.