15. септембар, Операције II армије

445

Ноћ 14./15. септембра види се из извештаја ОБр. 1983, који је напред за овај дан изнет.
У току дана:
Армија је примила ове важније извештаје:

Од команданта III. армије

ОБр. 2336, 2341 и 2348 изнет напред за овај дан.

Од команданта I. армије

ОБр. 1459 и 1494 изнет напред за овај дан у целости.

Од команданта Тимочке дивизије

ОБр. 1472, 1573 и 1578 изнет код ове дивизије за овај дан.

Од команданта Шумадиске дивизије

ОБр. 1556, 1561, 1566, 1570, 1576 и 1588 изнет код ове дивизије за овај дан.

Од Врховне команде

Стр. Пов. ОБр. 5044 и 5090 који је напред у целости изнет.
Овога дана око 7 часова командант армије отишао је из Драгоманаца са Начелником штаба на осматрачницу Шумадиске дивизије, где га је, у 8.25 часова командант дивизије обавестио о ситуацији код дивизије а командант 2. бригаде ове дивизије изложио му ситуацију на Ветернику: лево крило дошло је на врло блиску даљину 100 – 150 метара од непријатељских ровова, али даље не може, јер га непријатељска пешадија туче с фронта а артилерија са Голог Била или са граничног фронта између Голог Била и Шлема. Командант армије наредио је, да се артилеријом прецизно туку и руше непријатељске саобраћајнице и да се препреке и ровови постепено руше рововском батеријом и бомбама. После прецизног бомбардовања непријатељских ровова (које има да регулише командант 12. пука), да се данас проучи питање, има ли се могућности за сигурно извршење ноћног напада на лево крило Ветерника.
У 9.30 часова позват је на армиску осматрачницу код с. Ранислава командант 1. бригаде Шумадиске дивизије. Одмах по доласку команданта армије на осматрачницу Шумадиске дивизије – и упитан о ситуацији на Голом Билу, изјавио је: да је десно крило дошло до препреке од жица и да ће фронталан напад, који је предузет зато што се другојачије не може, тешко ићи због ослабљене артилерије на овом одсеку, због веома тешког терена и због непријатељске артилерије са бокова, која се никако не може да нађе. Једна је чета послата у бок непријатељу и ако успе да избије, успех је осигуран. Левокрилни батаљон дошао је до препрека од жице и сад пребацује напред поједине војнике ради сечења жице, али и ту иде веома тешко због врло снажне непријатељске ватре. На питање о исхрани војника, командант бригаде одговара, да војници у првом борбеном реду редовно у вече добивају кувано јело, а имају и воде. Командант армије наредио је, да се на сваки начин гледа да се бар исеку жице на препрекама, да се артилеријом дејствује на непријатељске ровове и да се остане на местима до којих се стигло.
У 14.20 часова дошао је командант 1. бригаде Шумадиске дивизије на армиску осматрачницу да покаже где се у овом моменту налази његово десно крило на Голом Билу; оно је испод самог врха Зубчасте чуке – са северне стране.
У 15 часова запажено је са армиске осматрачнице да је камени ћувик на Ветернику обасут веома јаком артилериском ватром и на питање о томе, начелник штаба Шумадиске дивизије одговорио је телефоном, да се то артилер. ватром врши припрема за пашад. напад.
У 16.30 часова начелник штаба Шумадиске дивизије извештава телефоном, да наши делови, који нападају камени ћувик на Ветернику, избијају на њега, али се немогу одржати на њему због јаке артилериске ватре са правца од Голог Била и да је наређено свој артилерији која је у стању да туче тај правац – да нађе ову непријатељску артилерију и да је спречи у дејству.
У 17.05 часова командант 1. бригаде Шумадиске дивизије извештава телефоном, да је код непријатељских ровова заузетих 12. септембра нађен 41 бугарски леш.

Дејство Тимочке дивизије

Ноћ 14./15. септембра код ове дивизије прошла на миру.
У току дана:
У 6 часова артилерија са косе источно од Фуштана отворила снажну ватру против непријатељске батерије код Тушина, чије је место уочено синоћ, приликом њиховог дејства. Циљ је: да се ова батерија уништи тачном ватром.
Ватра је, с прекидима трајала до 8 часова. Непријатељска батерија не дејствује.
Артилерија левог крила дејствује, с прекидима, против непријатељских заклона, с циљем да их тачном ватром постепено руши.
Врши се испрекидано осматрање, али до сад нису запажене никакве промене код непријатеља.
У подне са ОБр. 1572 послат је команданту II. армије извештај о стању у подне.
„1) Артилерија десног крила продужила с дужим прекидима дејство против непријатељске батерије и делова код Тушина. На ову ватру непријатељска артилерија до сад није одговарала. Тучени су тачном ватром и непријатељски ровови на падини Кожуха према Трстеничкој коси.
2) Са левог крила продужено аутоматско дејство. Тучени су непријатељски ровови у с. Зборском, на трећој коси и на падини Преслапа. Када је ватра била достигла осетну јачину, умешала се непријатељска артилерија са Преслапа, тукући наше батерије око Севријана. Против непријатељске артилерије на Преслапу дејствовала и наша артилерија са десног крила Шумадиске дивизије.
Наша ватра с прекидима траје још.
3) Запажен један нов ров код с. Зборског, израђен у току ноћи 14./15. септембра. Ров је за један вод, а има и препреке. Са десног крила није запажена никаква промена код непријатеља“.
Стање у 18 часова:
Сем пушкарања међу извиђачким деловима, у току данашњег дана није било пешадиске борбе.
Артилерија је прецизном ватром рушила непријатељске заклоне и препреке. Њено је дејство било нарочито јаче према непријатељским деловима код Тушина и Зборског. Код Тушина наши предњи делови јављају, да је било доста губитака на страни Бугара, а видели су да је од тог села однето у позадину 15 рањеника. Код Зборског је примећено да су порушене неке зграде које су служиле непријатељу за заклоне.
Сада дејствује само артилерија леве колоне и на то дејство одговара непријатељска артилерија са Преслапа, гађајући у правцу наших батерија код Севријана.
Податци о губитцима послаће се накнадно.
Овога дана примљена су наређења ОБр. 5045 и 5084 која су напред у целости изнета.

Дејство Шумадиске дивизије

Ноћ 14./15. септембра. – Види се из следећег извештаја команданту II. армије са ОБр. 1561:
„Синоћ у 19 часова непријатељ је покушао напад према нашем десном крилу на Голом Билу, али је брзо био одбијен нашом ват