14. септембар, Операције III армије

409

Ноћ 13./14. септембра:
У току ове ноћи ситуација је изнета напред за овај дан под ОБр. 2312.
У току дана примљени су ови важнији извештаји:

Од команданта II. армије

ОБр. 1950, 1951 и 1956 изнети за овај дан код Врховне команде.

Од команданта I. армије

ОБр. 1420, 1433 и 1454 изнети напред за овај дан.

Од команданта Дринске дивизије

ОБр. 2083, 2098, 2109 и 2131 изнети код ове дивизије за овај дан.

Од команданта Дунавске дивизије

ОБр. 954 и 975.
О току борбе овога дана армија је послала извештаје Врховној команди и исти су напред за овај дан у целости изнети.
У 2 часа примљена је од Врховне команде са ОБр. 4993 заповест за овај дан, а која је за 13. тек. мес. напред у целости изнета.
На основу ове заповести командант армије са ОБр. 2308 у 23 часа издао је заповест следеће садржине:
„Пошто су наше трупе заузеле Малка Ниџе и непријатеља у нереду одбациле назад, то у духу моје заповести ОБр. 2127 од 10. тек. мес.

Наређујем:

1) Да Дринска дивизија продужи напад на Кајмакчалан.
2) Да Дунавска дивизија продужи гоњење непријатеља сутра 15. септембра у 6 часова одржавајући тесну везу десно са Дринском дивизијом на линији к. 1500 – Скочивир закључно а лево са Моравском дивизијом на линији ћувик северно од Горничева – Крушоград – Брод искључно.
3) Командант армиске артилерије издаће потребно наређење да наша артилерија промени положај напред још у току ове ноћи, како би сломила евентуални отпор непријатељев на граничној линији.
4) Командант Дунавске дивизије издвојиће из свог састава 17. пешад. пук и сутра 15. септембра из јутра упутиће га код к. 1500, где остаје као армиска резерва на моме расположењу.
5) И трупе I. армије продужују гоњење непријатеља сутра 15. септембра.
6) Штаб армије остаје у с. Острову.
7) О пријему ове заповести одговорити депешом“.
Овога дана командант армије наредбом ОБр. 2328 издао је трупама следећу похвалницу.
„Јунаци,
Први ваш корак за Србију пун је славе и части. За три дана лавовске борбе, за три дана силних напада сатресте непријатеља и тешко казнисте нашег љутог злотвора. Непријатељ бежи пред вама, оставља топове и баца оружје. Храбри Дунавци јуришају као лавови, а Дринци нападају као дивови. Са друговима из Моравске и Вардарске дивизије запленили сте 25 топова, међу којима су 2 немачка велика и 40 кара. Ови трофеји биће први украс у споменику Велике Србије, који ви сад вашом крвљу дижете. Горд сам и срећан вашом победом. Напред јунаци, гоните душманина без милости. Слава палима! Живели моји дични јунаци!

Командант ђенерал,
Мил. Васић, с.р.

Дејство Дринске дивизије

Ноћ 13./14. септембра на фронту дивизије пушкарање предњих делова. Израђен је пут до под Плочу.
У току дана:
„Ситуација до 11 часова: Наша се пешадија утврђује на Зупчастом терену. Непријатељ се ојачава на Кочобеју са Флоке. Магла отежава рад артилерије“. Са ОБр. 2109 извештена армија и суседне дивизије.
Ситуација до 16 часова:
„На фронту према Кајмакчалану ничег новог. Пешадија постепено подилази непријатељским жицама код Кочобеја слабије пушкарање.
Код Попадије Бачије заробљено 11 бугарских војника из 56. бугарског пука.
Од команданта Дунавске дивизије примљен извештај ОБр. 825 изнет код исте за овај дан.
У 20 часова ситуација је непромењена. Непријатељ је у два маха нападао против бокова наших колона, али је одбијен“.
У 22 часа командант дивизије са ОБр. 2133 издао је следећу заповест:
„Непријатељ пред фронтом ове дивизије држи своје досадање положаје.
Вардарци, Моравци и Дунавци разбили су данас непријатеља и запленили око 30 топова, међу којима 2 немачка тешка топа.

Наређујем:

1) Да обе нападне колоне у смислу моје заповести ОБр. 2095 продуже 15. тек. мес. у 7 часова напад на Кајмакчалан.
2) Командант дивизиске артилерије ступиће још вечерас у везу са командантима нападних колона ради што успешнијег потпомагања пешачког напада.
3) Командант Чеганског одсека продужиће рад у смислу моје заповести ОБр. 2095.
4) Дивизиска резерва: 1. батаљон 6. пука и пионирски полубатаљон на досадањем месту.
5) Команданти нападних колона и командант дивизиске артилерије попуниће своје трупе муницијом у току ове ноћи и о извршењу поднети извештај пре почетка рада.
6) Ја ћу бити на Шумовитој коси.
Губитци:
а) Погинуло: 1 официр, 3 подофицира, каплара и редова;
б) Рањено: 31 подофицира, каплара и редова;
в) Контузовано: 8 подофицира, каплара и редова.
Утрошено муниције: пољске шрапнела 539, разорних 1154; брдске 80 мм. 866, брдске 70 мм. разорних 1058, хаубичке 629, рововски бомби 20, пешачке 60.500, митраљеске 10.000, ручних бомби 80, азен бомби 50, ракетли за осветљење 50, метака за сигнале 50“.

Дејство Дунавске дивизије

Ноћ 13./14. септембра:
У току целе ноћи вођена је јака пешадиска и повремена артилериска ватра. Наши делови напали су Зелени ћувик испред Шумовите косе № 1 и заузели га у 1.30 часова ноћу.
Лево крило леве колоне заједно са деловима Моравске дивизије у току ноћи изашло је напред према вису источно од Горничева.
У 5 часова трупе ове дивизије предузеле су напад на целој линији.
Стање у 6 часова јутра следеће:
Десна колона десним крилом ангажовала се врло јако против непријатељских делова пред к. 1500, а левим крилом избила је на предњи ћувик камените косе, чији задњи део још непријатељ држи. Напад се продужава.
Средња колона до 6 часова јутра заузела је одређени јој објекат у изворном делу Петрског потока.
Ову колону ојачао сам са два батаљона 9. пука из опште резерве у циљу продужења напада те колоне десним крилом на М. Ниџе.
Лева колона избила на обалу Петрског потока и продужава даљи напад у тесној вези са колоном Моравске дивизије.
Са ОБр. 822 извештена армија и суседне дивизије.
У 1.20 часова примљен је извештај команданта Моравске дивизије ОБр. 951 изнет код исте за овај дан.
У 2.50 часова примљен је извештај од команданта Вардарске дивизије ОБр. 1355 изнет код исте за овај дан.
У току дана:
У току пре подне вођена је врло јака артилериска и пешадиска ватра на целом фронту.
Десна колона у свом нападу на северни део к. 1500 и Каменито брдо наишла је на врло јак отпор а поред тога тучена је унакрсном ватром те