14. септембар, Операције II армије

447

Ноћ 13./14. септембра како је проведена види се из напред изнетог извештаја Врховној команди са ОБр. 1950.
У току дана:
Примљени су ови важнији извештаји:

Од команданта I. армије

ОБр. 1416 изнет напред за 13. тек. мес.
ОБр. 1420, 1433 и 1454 изнет напред за 14. тек. мес.

Од команданта III. армије

ОБр. 2311, 2330 и 2334 изнети напред за овај дан.

Од команданта Шумадиске дивизије

ОБр. 1535, 1440, 1549, 1558, 1568 и 1560 изнети код ове дивизије за овај дан.

Од команданта Тимочке дивизије

ОБр. 1545, 1547, 1553, 1557 и 1563 изнети код ове дивизије за овај дан.
Од Врховне команде ОБр. 4996 да је француско – руска армија заузела 12. септембра у вече Вич а 13. септембра продужила наступање ка Флорини. Са ОБр. 1955 извештена је Шумадиска и Тимочка дивизија.
У 7.30 часова командант армије са штабом стигао је на осматрачницу код с. Ранислава.
У 9.45 часова позват је лично командант 1. бригаде Шумадиске дивизије на армиску осматрачницу и командант армије питао га је: зашто је јуче левокрилни батаљон одступио, када је већ почео да сече жицу. Командант бригаде одговорио је: да је одступио због артилер. ватре са Ветерника. Како је та ватра била слаба и пребацивала, то је командант армије препоручио: да се истрагом сазна прави узрок одступању. Пре овога командант армије је ово препоручио команданту Шумадиске дивизије, када је био на његовој осматрачници.
У 13.30 часова помоћник начелника штаба III. армије извештава: да се Дринска дивизија налази на 600 метара испред рова на Кајмакчалану и сада артилерија и рововска батерија руше мрежу од жица; Дунавска, Вардарска и Моравска дивизија заузеле су неколико висова с оне стране речице што утиче у Петрско језеро а у висини карауле Горничева, и сад се води јака борба. Непријатељ предузео контра напад против Вардарске дивизије и тиме у неколико заустављено наше напредовање. Борба се још води са непријатељским деловима који су предузели контра напад.
У 13.50 часова упитан је преко ордонанс официра командант 1. Шумадиске бригаде, какво је стање код 10. пука на Голом Билу, и он је одговорио: да је 3. батаљон (левокрилни) сада пред жицама, где је и јуче био, и да је од осматрача добивен извештај са Ковила, да се Бугари повлаче са крајњег десног крила Голог Била, па је поводом тога наређено 3. батаљону да пошто – пото заузме крајњу чуку и ту се утврди, а у исто време умољен је командант Тимочке дивизије да што јаче дејствује на Преслапу да би олакшао напад деснокрилном батаљону на Голом Билу, који је такође добио наређење за напад.
У 14 часова достављено је авијатичарској ескадрили ове армије наређење КАБр. 1250 да данас у 16 часова долете два авиона ради вршења реглаже гађања 2. хаубичке батерије Тимочке дивизије, која има да нађе непријатељску батерију између Козјака и Ветерника, и батерије дугачких топова 155 мм. која има да туче батерију на Преслапу.
Утрошак муниције:
Код Шумадиске дивизије: 391 шрапнел и 4485 разорна зрна за пољ. артилерију, 1514 разорна зрна за брдску артилерију 80 мм., 1070 разорна зрна за хаубице 120 мм., 2251 шрапнел за брдски топ 75 мм., Данглисов, 144 разор. граната за дугач. топ 155 мм., 57.770 пушчаних и 12.825 митраљ. метака, 64 ручних бомби, 141 бомба за Азен, 16 метака за пиштоље и 30 ракетли.
Код Тимочке дивизије: 18.800 пушчаних и 1030 митраљеских метака, 412 разор. граната и 285 шрапнела за пољ. топ, 6 граната за брдску артилерију 80 мм., 4 ракетле за осветљење, 10 за сигнализацију, 19 патрона за пиштоље, 10 бомби за Азен и 11 ручних бомби.

Дејство Тимочке дивизије

Ноћ 13./14. септембра:
Око 21 час непријатељски делови са јужне падине Кожуха предузели су покрет и пришли левом крилу Трстеничке косе на 30 метара.
У 10 часова непријатељ прешао у напад својим десним крилом и центром против ћувика Трстеничке косе, помаган митраљеском ватром свога левог крила и ватром артилерије (вероватно једно брдско оруђе) са самога врха Кожуха.
У 22 часа непријатељ слабијим делом покушао јуриш, упућујући један вод на лево крило а један на центар, који су пришли и бацили бомбе.
Нашом јаком пешачком, митраљеском и артилериском ватром непријатељ је одбивен и враћен у своје ровове.
Одбијању напада припомогла и артилерија леве колоне тукући једним својим водом сам врх Кожуха и ометајући дејство непријатељске артилерије.
Ватра је престала у 23 часа.
За време напада наши су се држали добро и сви били на својим местима. Први борбени ред појачан само једним водом из резерве.
По оцени непријатељ у нападу има три чете са три митраљеза.
Губитци: погинули 1 официр (командир 4. чете 3. батаљона 20. пука рез. кап. I кл. Милан С. Рајковић) и 1 редов, рањена 2 редова.
Стање у току дана у 9 часова:
Артилерија једне и друге колоне дејствује на непријатељска утврђења и препреке у циљу да те објекте постепено руши.
Осматрање непријатеља врши се непрекидно.
У 11 часова са ОБр. 1552, командантима колона издато је ово наређење:
„Наредите: да сви истакнути делови који немогу држати близу своју бојну комору и који неби имали код себе довољно муниције за 24 часа држе у својој непосредној близини без обзира на то што им стока бојне коморе не може бити на том месту, те како би увек били обезбеђени са довољном количином муниције“.
Са ОБр. 1553 у 12 часова послат армији извештај о стању у подне:
„1) Артилерија десног крила дејствује на непријатељске делове северозападно од Тушина.
2) Артилерија са левог крила дејствује с прекидима против села Зборског и Треће косе.
Против непријатељске артилерије на Преслапу дејствовала тешка артилерија са десног крила Шумадиске дивизије. Непријатељ одговарао ретком ватром.
3) Осматрањем нису запажене никакве промене код непријатеља.
4) Непријатељски аероплан прелетео у 10.45 часова правцем: Преслап – Каралад – Капињани и вратио се преко Флорине“.
У 14.10 часова армиска команда телефоном јавља, да ће десно крило Шумадиске дивизије отпочети напад на Голо Било. Наређује, да артилерија са левог крила ове дивизије што јаче потпомогне. С тога је у 14.15 часова са ОБр. 1555 команданту леве колоне наређено:
,,Десно крило Шумадиске дивизије овога тренутка врши напад на Голо Било. Помогните му, ангажујући што јаче Преслап својом артилеријом“.
Стање у 15 часова:
Ради помо