14. септембар, Операције II армије

582

Ноћ 13./14. септембра како је проведена види се из напред изнетог извештаја Врховној команди са ОБр. 1950.
У току дана:
Примљени су ови важнији извештаји:

Од команданта I. армије

ОБр. 1416 изнет напред за 13. тек. мес.
ОБр. 1420, 1433 и 1454 изнет напред за 14. тек. мес.

Од команданта III. армије

ОБр. 2311, 2330 и 2334 изнети напред за овај дан.

Од команданта Шумадиске дивизије

ОБр. 1535, 1440, 1549, 1558, 1568 и 1560 изнети код ове дивизије за овај дан.

Од команданта Тимочке дивизије

ОБр. 1545, 1547, 1553, 1557 и 1563 изнети код ове дивизије за овај дан.
Од Врховне команде ОБр. 4996 да је француско – руска армија заузела 12. септембра у вече Вич а 13. септембра продужила наступање ка Флорини. Са ОБр. 1955 извештена је Шумадиска и Тимочка дивизија.
У 7.30 часова командант армије са штабом стигао је на осматрачницу код с. Ранислава.
У 9.45 часова позват је лично командант 1. бригаде Шумадиске дивизије на армиску осматрачницу и командант армије питао га је: зашто је јуче левокрилни батаљон одступио, када је већ почео да сече жицу. Командант бригаде одговорио је: да је одступио због артилер. ватре са Ветерника. Како је та ватра била слаба и пребацивала, то је командант армије препоручио: да се истрагом сазна прави узрок одступању. Пре овога командант армије је ово препоручио команданту Шумадиске дивизије, када је био на његовој осматрачници.
У 13.30 часова помоћник начелника штаба III. армије извештава: да се Дринска дивизија налази на 600 метара испред рова на Кајмакчалану и сада артилерија и рововска батерија руше мрежу од жица; Дунавска, Вардарска и Моравска дивизија заузеле су неколико висова с оне стране речице што утиче у Петрско језеро а у висини карауле Горничева, и сад се води јака борба. Непријатељ предузео контра напад против Вардарске дивизије и тиме у неколико заустављено наше напредовање. Борба се још води са непријатељским деловима који су предузели контра напад.
У 13.50 часова упитан је преко ордонанс официра командант 1. Шумадиске бригаде, какво је стање код 10. пука на Голом Билу, и он је одговорио: да је 3. батаљон (левокрилни) сада пред жицама, где је и јуче био, и да је од осматрача добивен извештај са Ковила, да се Бугари повлаче са крајњег десног крила Голог Била, па је поводом тога наређено 3. батаљону да пошто – пото заузме крајњу чуку и ту се утврди, а у исто време умољен је командант Тимочке дивизије да што јаче дејствује на Преслапу да би олакшао напад деснокрилном батаљону на Голом Билу, који је такође добио наређење за напад.
У 14 часова достављено је авијатичарској ескадрили ове армије наређење КАБр. 1250 да данас у 16 часова долете два авиона ради вршења реглаже гађања 2. хаубичке батерије Тимочке дивизије, која има да нађе непријатељску батерију између Козјака и Ветерника, и батерије дугачких топова 155 мм. која има да туче батерију на Преслапу.
Утрошак муниције:
Код Шумадиске дивизије: 391 шрапнел и 4485 разорна зрна за пољ. артилерију, 1514 разорна зрна за брдску артилерију 80 мм., 1070 разорна зрна за хаубице 120 мм., 2251 шрапнел за брдски топ 75 мм., Данглисов, 144 разор. граната за дугач. топ 155 мм., 57.770 пушчаних и 12.825 митраљ. метака, 64 ручних бомби, 141 бомба за Азен, 16 метака за пиштоље и 30 ракетли.
Код Тимочке дивизије: 18.800 пушчаних и 1030 митраљеских метака, 412 разор. граната и 285 шрапнела за пољ. топ, 6 граната за брдску артилерију 80 мм., 4 ракетле за осветљење, 10 за сигнализацију, 19 патрона за пиштоље, 10 бомби за Азен и 11 ручних бомби.

Дејство Тимочке дивизије

Ноћ 13./14. септембра:
Око 21 час непријатељски делови са јужне падине Кожуха предузели су покрет и пришли левом крилу Трстеничке косе на 30 метара.
У 10 часова непријатељ прешао у напад својим десним крилом и центром против ћувика Трстеничке косе, помаган митраљеском ватром свога левог крила и ватром артилерије (вероватно једно брдско оруђе) са самога врха Кожуха.
У 22 часа непријатељ слабијим делом покушао јуриш, упућујући један вод на лево крило а један на центар, који су пришли и бацили бомбе.
Нашом јаком пешачком, митраљеском и артилериском ватром непријатељ је одбивен и враћен у своје ровове.
Одбијању напада припомогла и артилерија леве колоне тукући једним својим водом сам врх Кожуха и ометајући дејство непријатељске артилерије.
Ватра је престала у 23 часа.
За време напада наши су се држали добро и сви били на својим местима. Први борбени ред појачан само једним водом из резерве.
По оцени непријатељ у нападу има три чете са три митраљеза.
Губитци: погинули 1 официр (командир 4. чете 3. батаљона 20. пука рез. кап. I кл. Милан С. Рајковић) и 1 редов, рањена 2 редова.
Стање у току дана у 9 часова:
Артилерија једне и друге колоне дејствује на непријатељска утврђења и препреке у циљу да те објекте постепено руши.
Осматрање непријатеља врши се непрекидно.
У 11 часова са ОБр. 1552, командантима колона издато је ово наређење:
„Наредите: да сви истакнути делови који немогу држати близу своју бојну комору и који неби имали код себе довољно муниције за 24 часа држе у својој непосредној близини без обзира на то што им стока бојне коморе не може бити на том месту, те како би увек били обезбеђени са довољном количином муниције“.
Са ОБр. 1553 у 12 часова послат армији извештај о стању у подне:
„1) Артилерија десног крила дејствује на непријатељске делове северозападно од Тушина.
2) Артилерија са левог крила дејствује с прекидима против села Зборског и Треће косе.
Против непријатељске артилерије на Преслапу дејствовала тешка артилерија са десног крила Шумадиске дивизије. Непријатељ одговарао ретком ватром.
3) Осматрањем нису запажене никакве промене код непријатеља.
4) Непријатељски аероплан прелетео у 10.45 часова правцем: Преслап – Каралад – Капињани и вратио се преко Флорине“.
У 14.10 часова армиска команда телефоном јавља, да ће десно крило Шумадиске дивизије отпочети напад на Голо Било. Наређује, да артилерија са левог крила ове дивизије што јаче потпомогне. С тога је у 14.15 часова са ОБр. 1555 команданту леве колоне наређено:
,,Десно крило Шумадиске дивизије овога тренутка врши напад на Голо Било. Помогните му, ангажујући што јаче Преслап својом артилеријом“.
Стање у 15 часова:
Ради помоћи десном крилу Шумадиске дивизије у нападу на Голо Било, артилерија леве колоне дејствује против с. Зборског, против непријатељских ровова на падини Преслапа и против непријатељских осматрача на врху Кожуха. Тешка оруђа са десног крила Шумадискс дивизије туку сам гребен Преслапа.
Непријатељска артилерија одговара за сад ретком ватром.
На десном крилу тренутно затишје.
Армиска команда доставља саопштење Врховне команде ОБр. 5026 које је напред у целости изнето.
У 18.30 часова под ОБр. 1563 послат је команданту II. армије извештај о стању на крају данашњег дана:
„1) Дејство артилерије левог крила отпочето пре подне продужено и после подне, а око 14.15 часова појачано, ради помоћи десном крилу Шумадиске дивизије у нападу на Голо Било. Тучена су непријатељска утврђења у с. Зборском на Трећој коси и на падинама Преслапа. Вод постављен за тучење Кожуха, дејствовао против непријатељских осматрача на самом врху Кожуха и брдскога топа чије је место приближно тачно уочено ноћас, за време његовог дејства. Непријатељска артилерија слабије одговарала, тукући наш артилериски положај код с. Неохора.
2) На десном крилу било мало пушкарања.
Артилерија овога крила тукла с прекидима, с. Тушин и непријатељске положаје око њега, источну и јужну падину Кожуха (према Трстеничкој коси). Непријатељска артилерија кад – кад одговарала, тукући с. Фуштане, а сад тражи нашу батерију на коси источно од Фуштана.
3) У 14 часова за време дејства наше артилерије против врха Кожуха, запажено да је око 150 војника у колони по један отрчало у правцу на северозапад (ка Преслапу) у 16 часова ти су се војници вратили на врх Кожуха, носећи све два и два неку грађу.
4) Губитака у људству до сада није било“.

Дејство Шумадиске дивизије

Ноћ 13./14. септембра пушкарање са обе стране са ОБр. 1535 извештена армија.
У току дана:
Командант дивизије са ОБр. 1538 тражио је извештај од команданта левокрилног батаљона. Због чега су његови делови који су били дошли до препрека од жице морали повући у ровове из којих су јуче у јутру пошли. Каква га је ватра том приликом тукла и колико је непријатељских арт. метака пало на наше делове и с које стране, као и колика је јачина непријатеља била на том делу. Колики су губитци претрпљени том приликом.

Са ОБр. 1539 у 18.15 часова

Наредио је команданту десног одсека ово:
„Под заштитом што јаче артилер. ватре, наредите постепени покрет ваше пешадије у напред. Ако би покрет деснокрилног батаљона био апсолутно немогућ, наредите левокрилном батаљону да заузме чуку № 5“.
На основу извештаја команданта одсека, командант дивизије са ОБр. 1540 од 14. ов. мес. у 9.30 часова из Пребедишта извештава команданта II. армије, Тимочке и Дринске дивизије о стању на фронту дивизије:
„Ситуација у 9 часова пре подне:
Од јутрос од 7.30 до 9 часова вршена припрема напада артилер. ватром. Тучење непријатељских батерија регулише аероплан.
Наређена је концентрација артилериске ватре од 9 часова у циљу напада на Ветерник“.
Командант II. армије са ОБр. 1955 саопштио је ово:
„Врховна команда са ОБр. 4996 доставила је успех француско – руске армије. Ово је напред у целости изнето. Ово је саопштено командантима са ОБр. 1544. Командант дивизије са ОБр. 1548 наређује команданту левог одсека ово:
„Артилериска ватра управљена на Ветерник траје од 7.30 часова до сада. Избачена је огромна количина артилер. муниције. Питајте команданта 12. пука: Је ли напад артилер. ватром на Ветерник припремљен и шта служи као критеријум команданту 12. пука да је припрема довољна или не?“
На основу извештаја команданта одсека командант дивизије са ОБр. 1549 од 14. септембра у 12.30 часова из Пребедишта извештава команданта II. армије, Тимочке и Дринске дивизије о стању на фронту ове дивизије овако:
Ситуација око подне:
Интензивна припрема напада артилериском ватром на Ветерник, продужена је од 9 до 12.30 часова. У 12.30 час. пешадија под заштитом артилер. ватре кренула се напред на Камени зуб на центру Ветерника“.
Командант Дринске дивизије са ОБр. 2106 и 2109 шаље извешће о стању на фронту своје дивизије о ситуацији у 7.30 и 11 часова.
Са ОБр. 1550 од 14. тек. мес. предње је примљено к знању.
Командант дивизије са ОБр. 1552 од 14. тек. мес. у 15.30 часова из Пребедишта извештава команданта II. армије, Тимочке и Дринске дивизије о следећем:
Од подне до 15 часова ситуација се развијала овако:
„1) Деснокрилни батаљон који напада Голо Било, покушао је неколико пута покрет у напред, али је тај покрет задржан артилериском ватром са Преслапа, Голог Била и Ветерника као и пешад. и митраљ. ватром. Због тога је на том крилу продужен рад само патролама.
Међутим упућене су чете са левог крила на напад између тач. 2. и 3. панорамског снимка и у правцу саме тачке 3. Ако избију на тачку 3. појавиће се на десни бок непријатељског стрељачког строја, који се од ове тачке пружа северно.
Ове чете трпе јаку пешад. и митраљ. ватру са тачке 4. а понекад и артилер. са исте тачке.
2) Левокрилни батаљон у свом наступању дошао је до непријатељских препречних средстава и ту дочекан јаком пушчаном и митраљеском ватром и бомбама. Пошто за сада не трпи од непријатељске артилериске ватре наређено му је да продужи наступање.
И једном и другом команданту батаљона наређено је, да ако их и ноћ затекне пред препречним средствима њу користе, да препречна средства уклоне.
Трупе које нападају камени ћувик на центру Ветерника обухватиле су га, али се на њега није могло изаћи од непријатељске артилериске ватре. Лево крило померило се у напред за 150 метара.
Командант десног одсека наредио је команданту, који напада Ветерник, да камени ћувик заузме пошто – пото до мрака и држи га у својој власти“.
Командант дивизије са ОБр. 1555 известио је команданта левог одсека ово:
,,Боља и јача припрема напада артилер. ватром и потпомагање пешадије у нападу од стране артилерије, не могу се замислити од онога што је данас било при нападу на Ветерник. Па и поред тога задатак постављен мојом заповешћу ОБр. 1534 од синоћ није постигнут.
С тога нека командант узме одговор од команданта 12. пешад. пука:
1) На колику је непријатељску снагу у данашњем нападу на Ветерник наишао.
2) Колико је губитака и од које ватре претрпео.
3) Зашто добивени задатак није данас извршио“.
На основу извешћа команданта одсека, командант дивизије са ОБр. 1556 од данас у 18.50 часова из Пребедишта извештава команданта II. армије, Тимочке и Дринске дивизије о следећем:
„Ситуација у 18 часова у вече оваква је:
Деснокрилни батаљон, који напада Голо Било, продужава подилажење својим левим крилом седлима између тачака 2., 3. и 4. Непријатељска артилерија стално туче овај батаљон са прекидом, док је летео наш аероплан и осматрао Преслап. Код левокрилног батаљона који је дошао до препрека стање непромењено.
На Ветернику су вршена три напада: у 15.30, 15.45 и 16.35 часова, али су увек били заустављени непријатељском снажном пушчаном ватром и бомбама. Поред тога и непријатељска артилерија са Голог Била у сва три напада врло живом ватром обасипала је нашу пешадију.
Сада се припрема и четврти напад на камени ћувик на Ветернику с циљем да се њиме пошто -пото овлада.
Од Катунца и Пожарских положаја врши се снажан притисак на непријатеља.
Тражио сам да командант 12. пука одговори: зашто данас и поред најсилније припреме напада на Ветерник артилериском ватром, није постављени задатак до сад извршио.
Па како у току данашњег дана није заузет Ветерник, па и ниједна ослона тачка на Голом Билу, коју непријатељ држи наредио сам командантима оба одсека, да ноћас заузму Голо Било и Ветерник.
Извештај о губитцима и утрошку муниције послаће се накнадно“.
Командант дивизије са ОБр. 1557 у 18.15 часова из Пребедишта издаје команданту десног и левог одсека опште резерве и целокупне артилерије следећу заповест:
„Пошто задатак постављен мојом заповешћу ОБр. 1534 од синоћ није данас постигнут и поред најсилније артилериске ватре, која је готово цео дан била управљена на Ватерник, а на Голом Билу нису заузете никакве ослоне тачке, које држи непријатељ наређујем:
1) Да командант десног одсека ноћас нападне и заузме Голо Било.
2) Да командант левог одсека ноћас нападне и заузме Ветерник.
3) Да командант артилерије потпомогне оба напада, у колико за то потребе буде.
4) Да командант опште резерве буде спреман, да може, потпомоћи напад на Ветерник, кад зато од мене заповест добије.
5) Време почетка напада нека одреде команданти одсека, кад им је то најпогодније, само да ме о почетку напада благовремено известе.
6) По извршењу овога задатка и заузећу одређених објеката, поступити по мојој заповести ОБр. 1039 од тек. године“.
Командант II. армије са ОБр. 1968 од 14. септембра у 21.20 часова наређује хитно ово:
„Извештај ОБр. 1556 од вечерас примио сам.
Ноћни напад на Ветерник и Голо Било врло је ризичан. С тога га не предузимати, сем ако се има уверења, да се обе тачке могу без великих жртава заузети и одржати.
Немојте вршити форсирање пешадијом, док се противник ма и дуже времена бомбардовањем не ослаби. Ако оне две чете деснокрилног батаљона 10. пука, упућене седлима између тачака 2., 3. и 4. немогу да напредују треба их вратити, док се положај јаким бомбардовањем не ослаби.
Одговорити о пријему депешом“.
На основу овога командант дивизије са ОБр. 1560 од 14. ов. мес. у 22.15 часова из Суботског наређује команданту десног и левог одсека, опште резерве и целокупне артилерије ово:
„Према заповести команданта армије наређујем:
1) Да се ноћашњи напад по мојој заповести ОБр. 1557 од вечерас не предузима.
2) Да се 15. ов. мес. од 7 часова продужи напад у духу моје заповести ОБр. 1504 од 13. септембра с тим, да и командант десног одсека продужи напад на Голо Било, према данашњој заповести ОБр. 1539“.
Губитци: рањени: пешад. ппоручник Марко Б. Рашовић, Милорад А. Анђелковић, рез. поручник Драгољуб М. Недељковић и рез. ппоручник Стеван К. Јовановић сви из 10. пука; рез. капетан II кл. Јован М. Кнежевић и рез. ппоручник Тома М. Ћирковић из 12. пука; 10 подофицира, 12 каплара и 88 редова.
Погинули: 2 подофицира, 3 каплара и 23 редова.
Контузовани: акт. поручник Цветко Д. Булајић из 12. пука, 3 подофицира, 2 каплара и 37 редова.
Оболело 24 војника.
Утрошак муниције за овај дан изнет је напред код II. армије“.