14. септембар, Операције I армије

599

У току дана 14. септембра примљени су ови важнији извештаји:

Од команданта Моравске дивизије

ОБр. 954 и ОБр. 957 а који су изнети за овај дан код исте дивизије.

Од команданта Вардарске дивизије

ОБр. 1389 изнет код исте за овај дан.

Од команданта Коњичке дивизије

ОБр. 1534 изнет код исте за овај дан.

Врховна команда са ОБр. 4993 доставила је извештај команданта француско – руске армије ђенерала Кордонијеа, а који је напред за овај дан у целости изнет.
Рад у току овога дана:
Бомбардовање је отпочело у 5 часова по диспозицији команданта армије ОБр. 1417, после пола часа предузет напад са 2 батаљона 2. и једним батаљоном 1. пука у првом борбеном реду, а са остатком 1. и 16. пуком у дивизиској резерви. Предњи делови брзо избијају на највишу коту северно од Горничева; ту први борбени ред застаје, јер је био јаче истакнут у односу на десно крило Вардарске и лево крило Дунавске, повијајући своја крила, да не би трпео од бочне ватре. Затим све батерије концентришу ватру на део непријатељских положаја јужно од с. Горничева пред фронтом Вардарске. Услед бочног дејства артилерије код непријатеља наступа колебање који почиње напуштати положаје, те се Моравска креће напред.
У 6.30 часова 22. пешад. пук на 5 до 600 метара од Горничевске карауле у вези лево с батаљоном Срба добровољаца а десно са 2. пешад. пуком.
Телефоном у 6.40 часова Вардарска дивизија јавља, да је њено десно крило прешло прву од трију непријатељских коса главнога гребена, делови се пењу на други, а кад и трећа падне онда је свршено с гребеном главног положаја. Пешаци хитају и не чекају наређење за покрет.
Моравска у 7.50 часова телефоном јавља: да непријатељ одступа на целом фронту; да наша пешадија наступа тако рећи без пешачке борбе; да се наша артилерија помакла у напред, а непријатељска артилерија да готово и не дејствује, и да ће наша пешадија ускоро избити на највиши гребен Горничевске косе.
Ово одмах телефоном саопштено Вардарској дивизији и III. армији.
У 9 часова телефоном Вардарска јавља, да се напад продужује у тесној вези са Моравском.
У 10.15 часова по телефонском извештају Моравске, десно крило њено налази се на 50 до 60 метара испод највишег ћувика главног непријатељског положаја; лево крило застало је на 7 до 800 метара пред Горничевом, јер је обасуто јаком артилериском ватром, с положаја позади Горничева; наша артилерија дејствује против те непријатељске артилерије.
Око 11 часова Моравска овладала је највишим гребеном Малка Ниџе северно од с. Горничева; непријатељ у паничном бегству, у већим или мањим неуређеним гомилама из појединих шумица, био је тучен брзом и снажном ватром наше артилерије. Одмах по заузимању висова Моравска упућује гонеће колоне у правцу с. Крушограда са једним Данглисовим брдским водом.
Моравска јавља телефоном, да се наши делови крећу незадржано напред.
Вардарска после 5 минута јавља телефоном, да је непријатељ у паничном бегству испред фронта Вардарске, и да је у 10.40 часова заузета Горничевска караула, и да се цео борбени поредак креће напред.
О овоме одмах телефоном обавештена III. армија.
Телефонска веза са Коњичком у прекиду.
После неколико минута Вардарска јавља, да је заузето Горничево и највиша тачка западно од Горничева; да лева колона има још око 300 метара до највишег врха, са кога непријатељ отвара пешачку ватру, али се иста ломи дејством наше артилерије, слаби и готово сасвим престаје, те је колона отпочела покрет у томе правцу.
До 11.30 часова Коњичка ухватила је везу са Французима код Ајтоса; њени први делови у покрету од Екшису ка Орехову задржани су пешадиском и артилериском ватром. Француска батерија од 105 мм., која је требала потпомоћи наш напад налази се у 10 часова на 5 км. јужно од к. 578. Французи су имали за задатак: да данас овладају селима на јужној падини Мале реке и ту да сачекају док Руси не избију на косу северно од с. Невска.
До подне Вардарска потпуно овладала гребеном Малка Ниџе, северно и јужно од друма Баница – Горничево и продужила гоњење непријатеља образујући гонеће одреде: из десне колоне у правцу Крушограда јачине један батаљон с митраљезима и 2 пољска топа; из леве колоне одред јачине 1 батаљон с митраљезима и 2 брдска топа, правцем Баница – Неокази.
У 12.30 часова III. армија телефоном јавља, да се са крајње косе западно од Горничева спрема бугарски контра напад на Дунавску. О овоме одмах извештене Вардарска и Моравска, с наређењем да буду у највећој опрези, да пусте у дејство сву артилерију, да се резерве ближе привуку и да се похита са пласирањем батерија, које су у покрету на нове положаје, а III. армија умољена, да нареди дејство и њене тешке артилерије.
У 13.35 часова телефоном јављено Врховној команди: да су трупе I. армије избиле на гребен Малка Ниџе; да је Коњичка задржана јачом пешад., артилериском и митраљеском ватром са положаја испред гребена Мале реке; да се по извештају Дунавске једна јача непријатељска колона спрема за контра напад са крајњих коса западно од Горничева, да је наређено све што је потребно, да се евентуални контра напад непријатељски одбије; да су Французи по извештају Коњичке десним крилом у Ајтосу и да они имају задатак за данас, да заузму села на јужним падинама Мале реке и ту да сачекају, док Руси не изађу на гребен северно од с. Невеска, с тога је неопходно потребно, да се Французима нареди енергичан покрет, да би се постигнути успех I. армије што више искористио.
У 14 часова Врховна команда телефоном моли да се Коњичкој обрати пажња на железнички вијадукт на делу пруге Соровић – Баница и да спречи, да га Бугари не поруше, јер би његова оправка трајала два до три месеца.
Одмах телефоном наређено потребно Коњичкој.
Командант I. армије са ОБр. 1433 депешом у 14.35 часова извештава Врховну команду о стању на фронту армије у томе моменту, тражио је, да Французи енергично крену напред, како би се постигнут успех ове армије снажним гоњењем што већма искористио.
У 15 часова непријатељ почиње да извлачи артилерију испред фронта Коњичке дивизије, с тога наређено да Коњичка напад убрза. Под притиском наших трупа непријатељ почиње да напушта и Малу реку.
У 15 часова Моравска јавља телефоном, да штаб прелази у Горничево на преноћиште.
У 16.20 часова Вардарска јавља телефоном, да се дивизија почиње спуштати ка Баници, а после 20 минута моли, да му се стави на расположење 16. пешад. пук, да би гоњење имало већи резултат, јер је примећено прикупљање неких пешачких делова код крајње косе западно од Горничева, који ће вероватно покушати да даду отпор, а с друге стране примећене су две велике непријатељске колоне у повлачењу друмом од Банице ка северозападу.
До 17 часова предњи гонећи делови Моравске избијају на последње ћувике пред селом Крушоградом. У овом гоњењу нису могле учествовати пољске и хаубичке батерије због оскудице у комуникацијама на терену. У овом времену и Вардарска енергично гони непријатеља западним падинама Малка Ниџе правцем Баница – Д. Врбени и Горничево – Крушоград. Коњичка, после јаке борбе пред самим гребеном Мале реке, почиње да потискује непријатеља и излази на сам гребен.
III. армија по извештају Дунавске јавља телефоном у 17.15 часова, да се види, како се непријатељ одупире деловима Коњичке код Орехова и да је примећена непријатељска комора, чије је чело било у близини Флорине, а зачеље код Банице.
О овоме одмах телефоном извештена Вардарска и наређено, да се по могућству упути један мањи одред правцем Баница за дејство у бок непријатеља према Коњичкој код Орехова и за напад на непријатељску комору.
Коњичка телефоном у 17.20 извештава, да делови одреда пуковника Васића избијају на гребен Мале реке, да им је наређено најенергичније гоњење; да је 5. коњички пук упућен такође у енергично гоњење; да је непријатељ успео у последњем тренутку порушити вијадукт.
Врховна команда са ОБр. 5031 у 17.50 часова, депешом извештава: Француско – руске трупе, које оперишу на нашем левом крилу, биле су јутрос 14. тек. мес. у 6 часова на линији: Ђилинч -Невеска – северно од Вича – Дембени и продужују надирање северу. Пред собом имају само делове 22. пука.
Око 18 часова 5. коњички пук енергично гони непријатеља у правцу с. Невољани, у чему су садејствовале и француске трупе (са једним батаљоном у Ајтосу).
Ценећи по ватри, изгледало је, да су Руси у ово доба били заузели Вич.
По извештају команданта француске источне војске, послатом Коњичкој, француска колона код Костура заузела Виро.
У 19 часова борачки делови Моравске су на простору Горничево – Крушоград; пукови Вардарске на 4 до 5 км. западно од гребена Малка Ниџе и у покрету; одред пуковника Васића на Малој реци, а 5. коњички пук у енергичном гоњењу ка с. Невољани.
1) Мрак прекида борбу.
2) Целокупан положај Малка Ниџе, добро утврђен и препрекама од жица ојачан напуштен је у највећој хитњи и највећем нереду. У моменту изласка наших трупа на гребен, непријатељски пук који је хитао у помоћ и прихват одступајућих делова, био је и сам тако обузет паником већ одступајућих делова, да се и сам повукао у највећем нереду.
3) Губитци у данашњој борби непознати, нису велики, али су бугарски врло велики.
4) До мрака познато, да има око 40 заробљеника са једним официром, по чијем су исказу пред фронтом I. армије 30., 23., 10. и 51. пешад. пук, 7. и 10. коњички пук.
5) Плен: 17 пољских топова, 2 хаубице са затварачима и нишанским справама, око 40 предњака и кара, доста пионирског и телефонског материјала, пушака, ножева, артилериске муниције и друге разноврсне спреме.
Дунавска напредовала и заузела један ћувик испред свога положаја, а у току данашњег дана, после упорне борбе, она је успела, да до 16 часова избије на линију к. 1500 – гребен Малка Ниџе, јужно и југозападно од највишег врха. Заробљеници са к. 1500 припадају 10. пуку, са Малка Ниџе 30. пуку, а са Попадије Бачије 56. пуку.
Командант III. армије са ОБр. 1436 у 14 часова наређује Моравској и Вардарској:
„Гоњење се несме прекидати ни једног тренутка, под условом јаке обазривости од евентуалних непријатељских контра напада. Најозбиљније препоручујем узајамно потпомагање и обавештавање. По сазнању наша артилерија гађа са врло великих даљина, што је од штете по тачност и добре резултате. Учините све што треба да се ово поправи“.
Командант армије са ОБр. 1455 наређује, да аеропланска ескадрила № 98 15. септембра изврши извиђање на рејону Мала река – Малка Ниџе – Старков Гроб – Црна река, до баруштина Битољ -Флорина: непријатељских покрета (трупа – коморе, артилерије); распореда и дејства непријатељских батерија; непријатељских фортификациских објеката, осим тога да врши реглажу ватре наших батерија на важне циљеве код непријатеља. Наређено да остане у ваздуху преко целога дана, колико је могуће дуже (на смену). Потом командант армије издаје под ОБр. 1456 у 12.45 часова наредбу за продужење гоњења сутра 15. септембра:
„Похваљујем данашњи енергичан и успешан рад све три дивизије ове армије.
Сутра, 15. тек. мес. армија ће продужити гоњење непријатеља и то: Моравска дивизија правцем Горничево – Крушоград – Кремјан; Вардарска дивизија правцима: Баница – Забрдани – Неокази -Сакулево и Коњичка дивизија правцем: Орехово – Росна – Доњи Врбени.
Одржавати сталну везу, узајамно обавештење и потпомагање, крилне дивизије одржаваће такође сталну везу са трупама суседних армија.
Почетак покрета у 6 часова јутра.
У колико се фронт армије даљим покретом сужава, у толико морају бити јаче резерве у рукама свих дивизија.
Магацин и комуникације по досадашњем. Кад ћу се кренути из Острова са штабом јавићу накнадно“.

Дејство Моравске дивизије

Ноћ 13./14. септембра:
Сем омањег пушкарања на фронту десног крила 2. пука ноћ у главном прошла на миру.
Са ОБр. 954 извештена I. армија и суседне дивизије.
У току дана до 17 часова:
„У 5 часова продужен је напад на коси северно од с. Горничева. После бомбардовања артилеријом од пола часа предузео сам напад пешадијом са 2 батаљона 2. пука и 1 батаљоном 1. пука у првом реду борбеном а са остатком 1. пешад. пука и 16. пешад. пуком у дивизиској резерви. Под заштитом артилериске ватре у јутрошњем сутону предњи делови успели су да избију на највишу косу северно од с. Горничева. Но како су ови делови били јако истакнути у односу на десно крило Вардарске дивизије и у односу на лево крило Дунавске дивизије, први борбени ред је застао повијајући своја крила да не трпи од бочне ватре а ја сам целокупно ватрено дејство мојих батерија концентрисао на део непријатељског положаја јужно од с. Горничева пред фронтом Вардарске дивизије нарочито кад сам приметио да поједини бугарски војници на одсеку Вардарске дивизије услед бочног дејства моје артилерије напуштају положаје. У овом моменту кренуо сам дивизију напред и око 11 часова потпуно сам овладао највишим гребеном Малка Ниџе северно од с. Горничева. Најснажнијом брзом ватром Моравске хаубичке, Данглисових и пољских батерија непријатељ је био тучен за сво време свога повлачења. Одмах по заузимању висова северно од с. Горничева упутио сам за одступајућим непријатељем гонеће колоне у правцу ка с. Крушограду, ојачавајући пешадију гонећих колона Данглисовим брдским водом и до 17 часова предњи делови гонећих колона избили су на последње ћувике пред с. Крушоград. Пољске батерије и хаубичка батерија у гоњењу нису могле учествовати услед некомуникативности терена. Целокупан положај М. Ниџе северно од с. Горничева, а који се састоји из великог броја греда и ћувика, који су делом били добро утврђени и препрекама ојачани непријатељ је у највећој хитњи и нереду оставио. На положају су остале услед енергичног дејства Моравске пешадије 2 непријатељске хаубице са неизвађеним затварачима, 3 хаубичка задњака и 14 хаубичких предњака, 8 пољских топова, хаубичке и топовске муниције око 40 кара и топовских предњака, око 200 ашова и пијукова, телефона и телефонских апарата, више ножева и пушака и сваковрсне друге војничке спреме. Заплењене непријатељске хаубице су она оруђа, које су првог дана наше офанзиве ометале и кочиле рад не само ове дивизије већ исто тако Вардарске и Дунавске. Вечерас ће дивизија преноћити на простору између Горничева и Крушограда. Дивизиски штаб код с. Горничева“. Са ОБр. 957 послат је извештај команданту армије и суседним дивизијама о предњем.
У 17 часова Дунавска дивизија са ОБр. 800 шаље извештај о раду у току дана, а које је изнето код исте.
У 17.05 часова примљено је наређење команданта I. армије ОБр. 1436 које је напред у целости изнето.

У 17.20 часова примљен је извештај од команданта Вардарске дивизије ОБр. 1381 о ситуацији а који је напред код исте изнет.
У 18.40 часова примљен је извештај од команданта Дунавске дивизије ОБр. 855 о ситуацији код исте. Овај извештај изнет је код ове дивизије.
Од команданта артилерије ове дивизије примљен је извештај ОБр. 418 следеће садржине:
„1) Брдски артилериски пук – вод 6. батерије данас пласиран на Трстеничкој коси у 5 часова јутра отворио ватру на непријатељску пешадију на положајима пред с. Горничевом и с времена на време дејствовао и на непријатељску артилерију.
Када је непријатељ у паничном бегству напустио положаје и 2. пешад. пук га гонио, овај вод је потпомогао гоњење и тукао одступајућу непријатељску пешадију.
За време дејства овога вода са Трстеничке косе вод је трпео јаку артилериску ватру непријатељску и том приликом лако су контузовани по шлемовима командир батерије капетан I кл. Кузман Јанићијевић, водник ппоручник Спасоје Нешовић и редов Станимир Здравковић.
Губитака није било.
На једном топу покварена је у ојачанику кочница и топ је послат на оправку у батерији, а на његово место вечерас ће доћи други топ.
Од муниције утрошено је: 486 шрапнела.
2) Пољски арт. дивизион 1. и 2. батерија потпомагале су напад наше пешадије на непријатељске положаје „Малка Ниџе“ и северно од ње. 3. батерија била је у очекујућем положају.
Губитака није било. Муниције утрошено: 1143 разорна зрна и 135 шрапнела.
3) Хаубички дивизион. 1. батерија дејствовала на непријатељску хаубичку батерију код с. Горничева где је ноћу по блеску примећена. Успело се да се њена ватра неутралише тако, да је после врло слабо дејствовала.
Кад је непријатељска пешадија у нереду одступила преко Малка Ниџе ова је батерија тукла јаком ватром.
Губитака није било.
Од муниције утрошено је 231 разорна зрна.
Од муниције има на једну хаубицу по 97 разорна зрна.

Дејство Вардарске дивизије

Ноћ 13./14. септембра:
„Слаба пешадиска и артилериска ватра. Борба патрола. У 3 часа једна чета 22. пука са четом из 2. пука прешле јаругу између Шумовитог виса и прве голе непријатељске косе северно од друма и подвукле се под косу. Десно крило десне колоне (22. пук) у 6.30 часова јутра заузео је другу косу пред Горничевском караулом.
Дивизија је у вези десно са Моравском дивизијом (2. пешад. пуком) а лево са Коњичком дивизијом (батаљон Срба добровољаца).
Губитци: погинуо 1 подофицир, 1 каплар и 2 редова; рањен рез. ппоручник Риста Н. Ћирић из 22. пука, 3 подофицира и 32 каплара и редова.
О овоме је извештен командант I. армије и суседне трупе са ОБр. 1374.
Од 5 часова отпочело је бомбардовање непријатељских положаја и батерија нашом артилеријом, а од 6.30 часова ватра се постепено појачавала групишући се на главне објекте: Горничевски вис, ровове испред карауле и Шумовити ћувик западно од друма.
Завршен план рада у следећем: овладати комплексом положаја (североисточно од друма) око Горничева у вези са Моравском дивизијом. 1. бригада левим крилом да заузме ровове око Горничевске карауле. 2. бригада да избије на комплекс Мале Ниџе главном снагом нападајући највиши плато. Груписање артилериске ватре нарочито тешких калибара у овом случају је и изведено. Најснажнија ватра сасређена је на ровове око карауле и истакнути Шумовити ћувик западно од друма солидно поседнутог који је јако отежавао кретање 21. и 24. пука – нападног центра дивизије.
Пошто је напад пешадијом имао да отпочне у 8.30 часова то је накнадно са ОБр. 1378 наређено команданту 1. пешад. бригаде: ,,Сада у 9.15 часова наређујем вам, да под личним вашим руководством предузмете општи напад и завршите већ један пут дати вам задатак“.
Противник је био веома поколебан нашом артилериском ватром тако, да је пешадиски прогрес ишао брзо.
Око 11 часова непријатељ је са Шумовитог ћувика западно од друма већ почео да се повлачи а наша пешадија све више избија на положај, с тога је артилериска ватра пренета и у главном сконцентрисана на превој код Горничева, где је наступање нешто било успорено.
Око 11 часова већ су почели наши делови да избијају на непријатељски положај, противник се повлачи. На десном крилу пред првом бригадом ситуација јасна, јер је главни положај био заузет. Пред 2. бригадом још стање недовољно јасно. 24. пук успешно надире уз стрме окомке Мале Ниџе али се види колебање и рокирање. Са 23. пуком нема везе.
У овом моменту командант III. армије јавља, да га је командант Дунавске дивизије известио, да противник групише јаче снаге пред фронтом Вардарске дивизије и спрема се за контра напад. То исто извештава и командант 1. бригаде према извештају команданта 22. пешад. пука.
Да се неби због пространости положаја и испресецаног земљишта а нарочито због немогућности да наша артилерија помаже пешадију десиле незгоде издато је следеће наређење: Са својих положаја због веома надвишавајућег земљишта наше батерије нису могле да туку предтерен нових положаја. За њихово депласирање због тешког земљишта требало је времена. Са ОБр. 1379 од 11.05 часова наређено командантима десне и леве колоне и артилерије да пошто – пото заузму положај М. Ниџе – Горничево, зауставе колоне, правилно поседну положај и упуте одмах гонеће одељење јачине од по 1 батаљона са митраљезима (из сваке колоне по 1 гонећи одред). Задатак је гонећег одреда да обазриво наступа за непријатељем.
За даљи рад колона следоваће наређење. Ово наређење издао сам одмах потом на лицу места на освојеним положајима командантима бригада регулишући дан рада.
Рад и управа борбом текла је у главном у следећем:
Десна колона у 12.15 часова заузела је положај и то 21. пуком просторију око главног друма групишући се у лево и тежећи да повијањем ка Малој Ниџи потпомогне прогрес леве колоне, 22. пук северно од друма овладао је Горничевским положајем. Десно је ухваћена веза са Моравском дивизијом (2. пуком). Из леве колоне избијао је на највиши врх Мале Ниџе 24. пук, потискујући снажно противника који се упорно држао вршећи делимичне контра нападе. 22. пук застао је у прогресу, што је веома штетно, јер би његовим брзим продирањем ка Баници овај успешан рад дивизије био крунисан много већим резултатима нарочито у сечењу одступнице непријатељским трупама које су се густим колонама повлачиле друмом од Соровића ка Баници.
Гонећи одред леве колоне био је састава 2. батаљон 24. пука са митраљеским одељењем и 2. брдске Дебанжове батерије – правац Удово.
Гонећи одред десне колоне био је јачине: 1 батаљон са митраљезима и 2 пољска топа из 6. батерије правцем ка Крушограду.
Чим је ситуација била јасна, кренуте су са својих положаја 2., 3. и 5. пољска батерија као пратеће ка Горничеву, остале су батерије остале на положају док се не провере извештаји о груписању снага противничким пред фронтом Вардарске дивизије.
У 16.50 часова командант десне колоне извештава са ОБр. 664: „Данас је 1. бригада запленила 15 пољских топова, 2 хаубице и 42 предњака и кара. Поред овог материјала на бојишту има много растуреног материјала као: пушака, ашова, пијука, кабла, шаторских крила итд. Заробљено: до 20 пешака и 1 рез. ппоручник рањен у ногу“.
Командант 24. пука са Бр. службено у 16 часова непосредно упутио је дивизији 27 заробљеника из 23. бугарског пешад. пука.
Командант десне колоне извештава са ОБр. 633 од 16 часова: „Командант 22. пука извештава, да се непријатељ групише према његовом десном крилу у намери да га нападне и моли да му се упуте из бригадне резерве 2 чете што сам учинио. 2. пук Моравске дивизије вели, да је далеко од њега отишао у десно“.
Поводом овога одмах је наређено да се и 6. пољска батерија крене за Горничево а 4. да остане и даље на свом положају на осматрању. До доласка наших батерија отворена је ватра на непријатеља и из заплењених бугарских топова, који су били од карауле поред друма. Већ око 14.30 часова 5. пољска батерија прва је пласирана код с. Горничева а затим 2. и 3. пољска и 2. хаубичка, које су узеле видног учешћа у гоњењу непријатеља ватром.
Осматрањем око 15 часова утврђено је, да се на простору између с. Росна и Забрдана крећу у правцу ка северу 4 колоне свака јачине око 2 чете. Јужно од Забрдана такође једна коморска колона у покрету ка северу. Од с. Банице креће се једна колона на север јачине до 1 батаљона пешадије.
Са ОБр. 1384 наређено је референту артилерије: да се сва жица скида са Островских положаја како би је могли искористити за следеће дивизиске положаје. Пионирски полубатаљон да остане још неко време на к. 704.
У ово доба по ордонансима добивени су следећи извештаји: од команданта леве колоне добијен је извештај ОБр. 420 писан у 10.15 часова: ,,У 9.15 часова наредио сам команданту моје артилерије да не туче више пошумљени ћувик пошто делови 24. пука избијају на тај ћувик, ватра је одмах обустављена“.
Командант десне колоне телефоном од тога доба неколико пута извештава да топови опет туку.
У 10 часова тражим једнако начелника штаба или команданта дивизиске артилерије, али у 10.10 часова у место њих дошао је поручник Обрадовић и кога сам о овоме известио а он ми је саопштио да је баш сад наређено, да топови престану да дејствују.
Овога часа у 10.15 часова 24. пук вршио је јуриш и Бугари бацају бомбе и дејствују брзом паљбом. Исти командант са ОБр. 421 од 10.50 часова извештава: „У 10.40 часова 2. и 3. батаљон 24. пука избијају на највиши пошумљени ћувик и Бугари у нереду одступају“.
Дејством артилерије нарочито тешке руководио је потписати са командантом артилерије и командантом француских кратких хаубица из осматрачнице команданти 1. бригаде. Кад су 24. и 21. пук подилазили општем противничком положају: Шумовити ћувик – утврђења на Горничевској караули рад артилерије био је тако снажан, да је непријатељ без јачег ангажмана пешадије отпочео да бега. Нарочито бегање са положаја Шумовит ћувик било је без реда уз косу Малке Ниџе.
24. пук имао је упорних локалних борби издушујући по паду Шумовитог виса уз косе Малке Ниџе и даљем пробијању.
Командант десне колоне са ОБр. 658 од 10.05 часова извештава: да је у 10.05 часова изашао са штабом код резерве на камениту чуку. Том је приликом рањен рез. пешад. мајор Јован Цветковић на служби у штабу. Ова пешадиска ватра долазила је са десног бока. Сада је добио наређење ОБр. 1378 – напад се наставља.
Командант леве колоне са ОБр. 419 извештава: „Командант 23. пука извештава ме да трпи од непријатељске митраљеске и пешадиске ватре са крајњег левог крила од с. Петрско и да лево нема наших трупа. По његовом тражењу послао сам 2 чете да се продужи и према с. Петрску.
Батерије ове дивизије гађале су све са врло подесних одстојања.
По пријему овог наређења издао сам заповест, да би се груписање дивизије на заузетим положајима одмах средило после снажног потискивања на бојишту. Гонећи одреди у улози предходница наступали су за одступајућим противником. Лево крило – 2. бригада ојачана је са једним батаљоном 23. пука из резерве. Позади 24. пука на положају М. Ниџе довео сам и батаљон главне резерве из 16. пука, групишући сада ваше снаге у лево због олакшања дебушовања ојачане Коњичке дивизије од Соровића.
Наређено команданту десне и леве колоне и артилерије, у следећем: „Противник се повукао у правцу Флорине. Дивизија ће застати на положају Малка Ниџе са следећим распоредом:
1) Пешадиска бригада заузеће положај од сеоског пута који води од Горничева ка насипу за Екшису па десно. У главном држати вис северно од Горничева. У састав њен улазе 1 дивизион артилерије и 1 хаубичка батерија.
2) 2. бригада заузеће одсек од сеоског пута па у лево до друма који води од Екшису за Флорину. У састав ове бригаде улази дивизион артилерије и хаубичка батерија.
3) Чим наше суседне трупе избију са правца Екшису – Флорина командант 2. бригаде исправиће свој фронт но зато ће следовати наређење.
Напомињем командантима да је наш општи правац друм ка с. Д. Врбени и то лево крило а десно крило с. Крушоград.
У вези мог ранијег наређења о гоњењу општи правац за гонећи батаљон 1. бригаде биће Крушоград, а 2. бригаде Неокази – Д. Врбени.
4) Односно санитетских установа и колонских возова наредиће се накнадно.
Команданти ће наредити да им трупни возови и превијалишта час пре стигну.
5) Командант 1. бригаде да ухвати тесну везу десно са трупама Моравске дивизије а лево командант 2. бригаде са трупама здружене Коњичке дивизије. Батаљон 23. пука који је у саставу 1. бригаде да се врати у састав свога пука.
Бићу код с. Горничева.
Везати се одмах телефоном“.
Командант десне колоне са ОБр. 665 од 18.35 часова извештава: „У вези наређења команданта дивизије ОБр. Службено од данас односно поседања положаја молим да ми се додели још један батаљон и једна пољска батерија, јер је фронт врло велики за десни одсек. Молим да 2. пешад. пук прими у лево те да се смањи фронт 22. пука који је скоро 4 км.“
Извештај команданту I. армије и суседних дивизија послат под ОБр. 1389 следеће садржине:
„Дивизија је избила на западне падине М. Ниџе. Из десне колоне упућен је гонећи одред јачине 1 батаљон са митраљезима и 2 пољска топа у правцу Крушограда, а из леве колоне 1 батаљон са митраљезима и 2 брдска топа правцем Баница – Неокази. Овај је одред у 19 часова био код Тунела између Банице и Церова.
Податци о нашим губитцима доставиће се накнадно кад се прикупе.
Заробљено је 27 непријатељских војника из 23. и 30. пука и 1 ппоручник рањен.
Заплењено је 15 пољских топова, 2 хаубице и 42 каре и предњака. Поред овога по бојишту има разног материјала, плен се прикупља.
Молим да се изјави благодарност француској тешкој артилерији која је са енергијом и великим резултатом помагала рад ове дивизије. Нарочито се одликовао командант хаубичког дивизиона г. Абло“.
Опште гоњење целокупном снагом дивизије није се могло извршити јер се трупе Моравске дивизије нису кретале напред. Трупе ојачане Коњичке дивизије нису до мрака избиле у нашу висину. Покрет целокупне дивизије у напред под овим условима био је незгодан, нарочито са тих разлога што је уочено по прашини да се противничке трупе налазе већ далеко око Росне. Покрет целе дивизије пошто се дан ближио крају неби дао великог резултата. Наши гонећи одреди снажно су надирали.
Наши губитци у људству:
Рањено: рез. пешад. мајор Јован Цветковић из штаба 1. бригаде, рез. ппоручник Риста Н. Ћирић из 22. пука, акт. пешад. ппоручник Борислав М. Спужић из 24. пука, резервни капетан II кл. Милисав Ф. Поповић из 22. пука, рез. капетан II кл. Милоје К. Томковић из 22. пука, активни ппоручник Вукашин Г. Биволаревић из 22. пука и рез. потпоручници Бранко А. Јовановић и Светозар Р. Јевтић из 22. пука.
Погинуло: 2 подофицира, 4 каплара и 22 редова.
Рањено: 7 подофицира, 17 каплара и 155 редова.
Контузовано: 1 подофицир, 3 каплара и 3 редова.
Нестало: 1 редов.
У материјалу: 3 коња погинула, 8 рањено и 2 топа покварена из 2. пољске батерије.
Непријатељски губитци у људству су врло велики, нарочито око Шумовитог виса западно од друма.
Задобивен плен од непријатеља:
а) 1. бригада: 15 пољских топова, 2 дугачка топа 105 мм. немачка, 2 хаубице, 42 предњака и кара и другог материјала; заробљено 20 војника и 1 потпоручник рањен.
б) 2. бригада 3. пољска топа, 16 бивола и 10 волова и другог материјала; заробљено 7 војника из 23. бугарског пешадиског пука.
Заплењене су код 1. бригаде још 2 хаубице али су уступљене Моравској дивизији као спорне, пошто је том просторијом прошло десно крило 22. пука и лево крило 2. пука.
Непријатељ је напустио своје положаје Горничевских висова – М. Ниџе и у повлачењу је. Наша главна снага посела је исте положаје са гонећим одредима за противником.
Од непријатељских трупа у борби су овога дана учествовали: пред нашом левом колоном 23. пук, пред десном колоном 30. и 12. бугарски пешадиски пук и 51 пук био је у резерви. Од непријатељске артилерије било је до 8 батерија разних калибара.
Непријатељ нам је оставио као ратни плен готово сву своју артилерију услед брзог избијања наше пешадије на непријатељски положај и силног дејства наше артилерије.
Утрошено муниције: пушчаних метака 70.380, митраљеских 49.300, за пољски топ 75 мм., граната 4.389, шрапнела 2.116, граната брдских 80 мм. 374, граната хаубичких 120 мм. 369, рововских бомби мањих 187, ручних бомби 597, светлећих ракетли 176 и азен бомби 52.
Попуна муниције вршена врло добро, хаубичка муниција морала да се штеди.
Евакуација рањеника вршена врло добро, исхрана врло добра.