14. септембар, Операције I армије

442

У току дана 14. септембра примљени су ови важнији извештаји:

Од команданта Моравске дивизије

ОБр. 954 и ОБр. 957 а који су изнети за овај дан код исте дивизије.

Од команданта Вардарске дивизије

ОБр. 1389 изнет код исте за овај дан.

Од команданта Коњичке дивизије

ОБр. 1534 изнет код исте за овај дан.

Врховна команда са ОБр. 4993 доставила је извештај команданта француско – руске армије ђенерала Кордонијеа, а који је напред за овај дан у целости изнет.
Рад у току овога дана:
Бомбардовање је отпочело у 5 часова по диспозицији команданта армије ОБр. 1417, после пола часа предузет напад са 2 батаљона 2. и једним батаљоном 1. пука у првом борбеном реду, а са остатком 1. и 16. пуком у дивизиској резерви. Предњи делови брзо избијају на највишу коту северно од Горничева; ту први борбени ред застаје, јер је био јаче истакнут у односу на десно крило Вардарске и лево крило Дунавске, повијајући своја крила, да не би трпео од бочне ватре. Затим све батерије концентришу ватру на део непријатељских положаја јужно од с. Горничева пред фронтом Вардарске. Услед бочног дејства артилерије код непријатеља наступа колебање који почиње напуштати положаје, те се Моравска креће напред.
У 6.30 часова 22. пешад. пук на 5 до 600 метара од Горничевске карауле у вези лево с батаљоном Срба добровољаца а десно са 2. пешад. пуком.
Телефоном у 6.40 часова Вардарска дивизија јавља, да је њено десно крило прешло прву од трију непријатељских коса главнога гребена, делови се пењу на други, а кад и трећа падне онда је свршено с гребеном главног положаја. Пешаци хитају и не чекају наређење за покрет.
Моравска у 7.50 часова телефоном јавља: да непријатељ одступа на целом фронту; да наша пешадија наступа тако рећи без пешачке борбе; да се наша артилерија помакла у напред, а непријатељска артилерија да готово и не дејствује, и да ће наша пешадија ускоро избити на највиши гребен Горничевске косе.
Ово одмах телефоном саопштено Вардарској дивизији и III. армији.
У 9 часова телефоном Вардарска јавља, да се напад продужује у тесној вези са Моравском.
У 10.15 часова по телефонском извештају Моравске, десно крило њено налази се на 50 до 60 метара испод највишег ћувика главног непријатељског положаја; лево крило застало је на 7 до 800 метара пред Горничевом, јер је обасуто јаком артилериском ватром, с положаја позади Горничева; наша артилерија дејствује против те непријатељске артилерије.
Око 11 часова Моравска овладала је највишим гребеном Малка Ниџе северно од с. Горничева; непријатељ у паничном бегству, у већим или мањим неуређеним гомилама из појединих шумица, био је тучен брзом и снажном ватром наше артилерије. Одмах по заузимању висова Моравска упућује гонеће колоне у правцу с. Крушограда са једним Данглисовим брдским водом.
Моравска јавља телефоном, да се наши делови крећу незадржано напред.
Вардарска после 5 минута јавља телефоном, да је непријатељ у паничном бегству испред фронта Вардарске, и да је у 10.40 часова заузета Горничевска караула, и да се цео борбени поредак креће напред.
О овоме одмах телефоном обавештена III. армија.
Телефонска веза са Коњичком у прекиду.
После неколико минута Вардарска јавља, да је заузето Горничево и највиша тачка западно од Горничева; да лева колона има још око 300 метара до највишег врха, са кога непријатељ отвара пешачку ватру, али се иста ломи дејством наше артилерије, слаби и готово сасвим престаје, те је колона отпочела покрет у томе правцу.
До 11.30 часова Коњичка ухватила је везу са Французима код Ајтоса; њени први делови у покрету од Екшису ка Орехову задржани су пешадиском и артилериском ватром. Француска батерија од 105 мм., која је требала потпомоћи наш напад налази се у 10 часова на 5 км. јужно од к. 578. Французи су имали за задатак: да данас овладају селима на јужној падини Мале реке и ту да сачекају док Руси не избију на косу северно од с. Невска.
До подне Вардарска потпуно овладала гребеном Малка Ниџе, северно и јужно од друма Баница – Горничево и продужила гоњење непријатеља образујући гонеће одреде: из десне колоне у правцу Крушограда јачине један батаљон с митраљезима и 2 пољска топа; из леве колоне одред јачине 1 батаљон с митраљезима и 2 брдска топа, правцем Баница – Неокази.
У 12.30 часова III. армија телефоном јавља, да се са крајње косе западно од Горничева спрема бугарски контра напад на Дунавску. О овоме одмах извештене Вардарска и Моравска, с наређењем да буду у највећој опрези, да пусте у дејство сву артилерију, да се резерве ближе привуку и да се похита са пласирањем батерија, које су у покрету на нове положаје, а III. армија умољена, да нареди дејство и њене тешке артилерије.
У 13.35 часова телефоном јављено Врховној команди: да су трупе I. армије избиле на гребен Малка Ниџе; да је Коњичка задржана јачом пешад., артилериском и митраљеском ватром са положаја испред гребена Мале реке; да се по извештају Дунавске једна јача непријатељска колона спрема за контра напад са крајњих коса западно од Горничева, да је наређено све што је потребно, да се евентуални контра напад непријатељски одбије; да су Французи по извештају Коњичке десним крилом у Ајтосу и да они имају задатак за данас, да заузму села на јужним падинама Мале реке и ту да сачекају, док Руси не изађу на гребен северно од с. Невеска, с тога је неопходно потребно, да се Французима нареди енергичан покрет, да би се постигнути успех I. армије што више искористио.
У 14 часова Врховна команда телефоном моли да се Коњичкој обрати пажња на железнички вијадукт на делу пруге Соровић – Баница и да спречи, да га Бугари не поруше, јер би његова оправка трајала два до три месеца.
Одмах телефоном наређено потребно Коњичкој.
Командант I. армије са ОБр. 1433 депешом у 14.35 часова извештава Врховну команду о стању на фронту армије у томе моменту, тражио је, да Французи енергично крену напред, како би се постигнут успех ове армије снажним гоњењем што већма искористио.
У 15 часова непријатељ почиње да извлачи артилерију испред фронта Коњичке дивизије, с тога наређено да Коњичка напад убрза. Под притиском наших