14. септембар, Дејство Коњичке дивизије

480

Ноћ 13./14. септембра:
,,Стање на фронту ове дивизије непромењено. Десно веза са Вардарском дивизијом ухваћена. Има 3 заробљеника. Са ОБр. 1534 извештена I. армија.
У току дана:
У 6.40 часова командант 5. коњичког пука са ОБр. 128 јавља:
„Командир Дунавског ескадрона јавља из Љубетина у 5.40 часова да је његов вод дочекан ватром са косе северно од Ајтоса, непријатељ има око 2 чете на коси. Везу има лево са 3. батаљоном 176. француског пешадиског пука који наступа ка Ајтосу. Овога момента једна чета француска улази у село.
Непријатељска артилерија јако туче простор између Ђилинча – Љубетина и Ајтоса.
Француска артилерија не дејствује“.
У 7.15 часова под ОБр. 131 доставља извештај вође официрске патроле који у 6 часова јавља:
„Непријатељ се још задржао на својим положајима. Јутрос око 4 часа једна чета Добровољачког одреда прошла је кроз с. Екшису и избила на његову северозападну ивицу и продужила кретање развијајући се лево и десно од крчаника који води за Орехово а подвлачећи се коси северозападно од Екшису. Кад су се подвукли већ под саму косу непријатељ је отворио ватру пешачку. Ватру отвара највише један вод. Овога часа са истог места непријатељска артилерија почела је да дејствује“.
У исто време под ОБр. 132 доставља извештај командира Дунавског коњичког ескадрона који у 6.30 часова јавља:
„Непријатељска брдска артилерија са косе северозападно од Екшиса тучс с. Ајтос и прелазе од Љубетина ка Ајтосу. Из Ајтоса је одбијена на ивицу чета Француза као и вод овог ескадрона“.
У 7.50 часова под ОБр. 133 доставља:
„Према јучерашњем извештају који сам добио од француског команданта суседне трупе, српски напад на положаје северно од Ајтоса и Екшису треба да буде потпомогнут са једном тешком батеријом од 105 мм.
Ова артилерија још није дошла. Молим јавите где је и хоће ли доћи.
Неопходно би било потребно, да дође северно од к. 649 где има за њу врло згодан заклон и положај за дејство.
Може доћи друмом. Молим за одговор“.
У 9.30 часова под ОБр. 135 доставља следеће:
„Према извештајима које сам лично добио од пуковника Фијоно команданта француске бригаде која је на њиховом десном крилу, Французи имају за данас задатак да заузму села на јужним падинама Мале реке и да ту чекају док руске колоне не избију на косе северно и североисточно од с. Невеске. Пуковник Фијоно рекао ми је, да ће јавити да се једна тешка батерија постави на к. 649 ради дејства против артилер. положаја северно од с. Екшису. Он сад то не може сам да нареди зато, што је тешка под командом команданта артилерије“.
У 9.55 часова командант одреда пуковника Васића под ОБр. 241 доставља:
„На фронту овог одреда почев од западне падине Малка Ниџе преко Екшису до Ајтоса има непријатељ 10 батаљона – 10.000 пушака. Има 1 хаубичку, 2 пољске и 4 брдске батерије постављене тако, да све прилазе мојих трупа туче бочно. Услед велике даљине и отвореног земљишта 8 мојих брдских оруђа не могу се увести у дејство, те напад вршим са 4 пољска и 2 хаубичка оруђа. Због тога даље напредовање овога одреда отежано до немогућности. У близини овог одреда има француских трупа и артилерије, које до сада нису узеле учешћа у борби, а изгледа да неће узети ни целог данашњег дана.
С обзиром на важност правца за непријатеља најосетљивијег није искључена могућност, да он предузме напад, јер његов аероплан од 8 часова па до сада без прекида пребројава снаге овог одреда, нарочито артилерије и без сумње шаље извешћа.
Молим да се предузме хитан и озбиљан корак, да француске трупе узму учешћа у нападу још данас, а у најгорем случају приђу овом одреду ради узимања учешћа у одбранама ако до ове дође. Нужно је, да њихова артилерија одмах потпомогне овај одред“.
Командант 5. коњичког пука у 11.10 часова под ОБр. 138 доставља извештај командира Вардарског ескадрона са положаја западно од Новог Града који у 10 часова јавља: „Да је његов водник ухватио везу са патролом у с. Соровићу са једном четом Вардарске дивизије која се налази у истом селу“.
Водник истог ескадрона код с. Соровића јавља у 7.05 часова јутра: „Непријатељ се налази у рововима на истим положајима где је и јуче био тј. на коси с. Екшису па железничком пругом ка к. 950 – караула Петерска. У 6.25 часова јутра непријатељ засипа цео простор артилериском ватром дуж пруге: с. Екшису, с. Соровић и дуж реке која спаја два језера. Како сам могао да оценим непријатељ дејствује са четири оруђа: два северно од с. Екшису а друга два северно од поменута два топа у висини с. Церова“.
У 10.35 часова командант одреда пуковника Васића са ОБр. 224 извештава да инжињер ппуковник Р. Теодосијевић јавља: „Французи обећали дивизион артилерије. Ако дође биће употребљен: две батерије позади левог а једна позади десног мог одсека. У њихов брзи долазак сумњам“.
У 11.30 часова командант 5. коњичког пука под ОБр. 141 доставља извештај командира Дунавског ескадрона који у 10.35 часова јавља: „Непријатељски делови северно од с. Ајтоса одступају ка положајима Мала река. Непријатељска артилерија сада само са два топа туче падине северно од с. Ајтоса и к. 993.
Са ескадроном почео сам пребацивање у с. Ајтос и у року од пола часа завршићу. Патролама сам наредио да избију северно од Ајтоса.
Са 3. батаљоном 176. француског пука у тесној сам вези“.
У 12 часова командант Коњичке дивизије под ОБр. 1550 шаље команданту I. армије и Вардарске дивизије следећи извештај:
„Веза са Французима ухваћена код Ајтоса. Наши предњи делови од Екшису ка Орехову задржани су пешачком и артилериском ватром.
Наш напад требао је да буде потпомогнут једном француском батеријом калибра 105 мм., сада у 10 часова она се налази јужно од к. 578 на 5 км.
Французи имају за задатак, да данас заузму села на јужној падини Мале реке и ту да чекају док Руси не избију на косу северно од с. Невске“.
У 15.05 часова војвода Мишић телефоном јавља, да је примећена једна непријатељска колона западно од с. Горничева. Ово још није потврђено, али има вероватноће да се може упутити на наш фронт. Наређује, да командант обрати пажњу на овај правац, да трупе има у руци и да одржава што тешњу везу са француском дивизијом.
Овај телефонски разговор водио помоћник начелника штаба и исти доставио команданту дивизије, који је на основу овога под ОБр. 1551 у 13.35 часова наредио команданту 1. коњичке бригаде да се са бригадом одмах крене ка к. 540, која се налази северно од Елевиша.
У 13.10 часова командант Вардарске дивизије са ОБр. 1373 доставља ситуацију у току ноћи 13./14. септембра која је напред за овај дан изнета.
У 14.40 часова командант 5. коњичког пука под ОБр. 142 доставља извештај командира Дунавског коњичког ескадрона:
„Ушао сам са ескадроном у Ајтос где су ушли и Французи али нисмо могли да избијемо на косу од непријатељске јаке пешачке и артилериске ватре. У правцу Ајтоса треба да нападају 2 батаљона 176. француског пука но још нису стигли сви делови. Са ескадроном нисам у стању даље да се пробијем за сада у датом ми правцу.
Патроле су покушале да се пробију али су ватром одбијене.
У 14.45 часова командант Коњичке дивизије са ОБр. 1558 наређује команданту одреда пуковника Васића – телефоном – потом одмах депешом:
„По наређењу команданта I. армије по сваку цену спречите рушење вијадукта на железничкој прузи од стране Бугара“.
По овоме наређењу пуковник Васић је одговорио телефоном „Да командант дивизије не брине, јер ће наређење бити извршено“.
У 15 часова командант дивизије под ОБр. 1560 команданту одреда пуковника Васића наређује следеће:
„Непријатељ се повлачи, батерије одступају у касу. Наредите вашим колонама да енергичније притискују“. У 16 часова под истим бројем извештај команданту I. армије и Вардарске дивизије: „Непријатељ је почео да извлачи своју артилерију (15 часова). Наређено је да се што енергичније напада“.
У исто време (16 часова) под ОБр. 1562 команданту 5. коњичког пука – да предузме што енергичније гоњење у датом му правцу, пошто је непријатељ у пуном одступању.
У 16.55 часова командант одреда пуковника Васића под ОБр. 247 доставља:
„Од 15 часова данас овај одред води јачу пешадиску и артилериску борбу помогнут француском артилеријом. Непријатељска пешадија и сада је још у својим рововима. Цео одред врши постепено наступање. Због ширине фронта на који напада – од Петрског језера преко Екшисуа и западно од њега за два км., отежано је наступање због тога, што су непријатељске заштитнице јаче, које имају задатак да остану на својим положајима док се не сврши евакуација њихове позадине. Француске две чете узеле су учешћа у борби тек данас по подне код с. Станци и западно од Екшису.
Тежим да се што пре дочепам гребена положаја Мале реке. Ако непријатељ не буде смањивао досадање снаге излазак на Малу реку биће можда тек у току ноћи.
У 15.50 часова непријатељ је минама порушио вијадукт пред тунелом источно од Екшису. До сада запалио две мине.
Наредио сам да се у Соровићу изврши претрес ради прикупљања плена остављеног од Бугара, у муницији, храни и телефонском материјалу итд.
Ја ћу и даље остати на месту где сам данас био“.
У 16.50 часова командант 5. коњичког пука са ОБр. 148 доставља извештај командира Дунавског ескадрона који у 15.15 часова јавља:
„Француском батаљону који је на положају северно од Ајтоса стигла су појачања у јачини две чете али је на коси ситуација за сада иста и пут ка Невољани није још слободан.
По извештају једног француског официра, северно од к. 654 налази се један рововски топ бугарски.
Наша артилерија још није дејствовала на положај северно од Ајтоса, док непријатељска омета напредовање француској пешадији.
Са ескадроном сам у Ајтосу и одржавам везу са француским трупама“.
У 17.15 часова доставља под ОБр. 149 извештај водника поручника Драгутина Николића који са железничке пруге Соровић у 16.30 јавља:
„Већ читав сат како Вардарци подилазе под ћувик западно од језера Петрског к. 769 (с. Церово). Јасно се види како непријатељ у трчећем кораку одступа са ћувика код с. Церова.
Непријатељ одступа и са положаја западно од Церова“.
Под ОБр. 1566 командант Коњичке дивизије у 18.10 часова шаље командантима: I. армије и Вардарске дивизије следећи извештај:
„Непријатељ напушта Малу реку под притиском наших трупа, потпомогнутим поред наше артилерије и трима француским батеријама. Одред пуковника Васића избија на Малу реку. 5. коњички пук у гоњењу ка с. Невољани. Вијадукт код Екшису срушен. За вечерас одред пуковника Васића задржаће се на Малој реци ради прикупљања, попуне и извлачења артилерије.
Француске трупе су садејствовале нападу са једним батаљоном у Ајтосу.
О утрошку муниције нема још података.
Ценећи по ватри изгледа да су Руси по подне заузели Вич“.
У 18.20 часова командант Коњичке дивизије са ОБр. 1567 наређује команданту одреда пуковника Васића следеће:
„Вечерас по избијању на Малу реку и заузећу к. 950 и Орехова зауставите се ради попуне и привлачења артилерије и организовања трупа за сутрашњи рад. Десно одржавати везу са Вардарском дивизијом а лево са 5. коњичким пуком. О квару на прузи до Соровића поднесите извештај“.
У 19.30 часова командант 5. коњичког пука са ОБр. 151 доставља:
„Командант пука налази се у Ајтосу, овог момента и последњи ескадрон са бојном комором креће се за Ајтос.
Предузети су кораци да се ухвати телефонска веза са Коњичком дивизијом“.
Командант 1. коњичке бригаде са ОБр. 613 у 22.15 часова извештава: „Са бригадом одмаршовао сам југозападно од Нови Град и збиваковао се на североисточној падини к. 540. Ново ништа нема“.
У 24 часа командант 5. коњичког пука са ОБр. 154 извештава:
„Француски 176. пук држи косе к. 993 северозападно од с. Ајтоса. 1 батаљон „маршевски Афрички“ ноћас ће вршити напад на косу северно од с. Спанци.
Тај батаљон са четом добровољаца налази се већ северно од с. Спанаца“.
Под ОБр. 165 у 24 часа доставља:
„У 23.10 часова једна непријатељска колона изашла је из Флорине и креће се ка северу; заштитница те колоне у јачини једног батаљона развила се за борбу код с. Арменохора и пушкара се са мојим предњим деловима. Непријатељ дејствује артилеријом. Моји предњи делови дошли су до Ложана и Флоринске станице“.