14. септембар, Дејство Коњичке дивизије

349

Ноћ 13./14. септембра:
,,Стање на фронту ове дивизије непромењено. Десно веза са Вардарском дивизијом ухваћена. Има 3 заробљеника. Са ОБр. 1534 извештена I. армија.
У току дана:
У 6.40 часова командант 5. коњичког пука са ОБр. 128 јавља:
„Командир Дунавског ескадрона јавља из Љубетина у 5.40 часова да је његов вод дочекан ватром са косе северно од Ајтоса, непријатељ има око 2 чете на коси. Везу има лево са 3. батаљоном 176. француског пешадиског пука који наступа ка Ајтосу. Овога момента једна чета француска улази у село.
Непријатељска артилерија јако туче простор између Ђилинча – Љубетина и Ајтоса.
Француска артилерија не дејствује“.
У 7.15 часова под ОБр. 131 доставља извештај вође официрске патроле који у 6 часова јавља:
„Непријатељ се још задржао на својим положајима. Јутрос око 4 часа једна чета Добровољачког одреда прошла је кроз с. Екшису и избила на његову северозападну ивицу и продужила кретање развијајући се лево и десно од крчаника који води за Орехово а подвлачећи се коси северозападно од Екшису. Кад су се подвукли већ под саму косу непријатељ је отворио ватру пешачку. Ватру отвара највише један вод. Овога часа са истог места непријатељска артилерија почела је да дејствује“.
У исто време под ОБр. 132 доставља извештај командира Дунавског коњичког ескадрона који у 6.30 часова јавља:
„Непријатељска брдска артилерија са косе северозападно од Екшиса тучс с. Ајтос и прелазе од Љубетина ка Ајтосу. Из Ајтоса је одбијена на ивицу чета Француза као и вод овог ескадрона“.
У 7.50 часова под ОБр. 133 доставља:
„Према јучерашњем извештају који сам добио од француског команданта суседне трупе, српски напад на положаје северно од Ајтоса и Екшису треба да буде потпомогнут са једном тешком батеријом од 105 мм.
Ова артилерија још није дошла. Молим јавите где је и хоће ли доћи.
Неопходно би било потребно, да дође северно од к. 649 где има за њу врло згодан заклон и положај за дејство.
Може доћи друмом. Молим за одговор“.
У 9.30 часова под ОБр. 135 доставља следеће:
„Према извештајима које сам лично добио од пуковника Фијоно команданта француске бригаде која је на њиховом десном крилу, Французи имају за данас задатак да заузму села на јужним падинама Мале реке и да ту чекају док руске колоне не избију на косе северно и североисточно од с. Невеске. Пуковник Фијоно рекао ми је, да ће јавити да се једна тешка батерија постави на к. 649 ради дејства против артилер. положаја северно од с. Екшису. Он сад то не може сам да нареди зато, што је тешка под командом команданта артилерије“.
У 9.55 часова командант одреда пуковника Васића под ОБр. 241 доставља:
„На фронту овог одреда почев од западне падине Малка Ниџе преко Екшису до Ајтоса има непријатељ 10 батаљона – 10.000 пушака. Има 1 хаубичку, 2 пољске и 4 брдске батерије постављене тако, да све прилазе мојих трупа туче бочно. Услед велике даљине и отвореног земљишта 8 мојих брдских оруђа не могу се увести у дејство, те напад вршим са 4 пољска и 2 хаубичка оруђа. Због тога даље напредовање овога одреда отежано до немогућности. У близини овог одреда има француских трупа и артилерије, које до сада нису узеле учешћа у борби, а изгледа да неће узети ни целог данашњег дана.
С обзиром на важност правца за непријатеља најосетљивијег није искључена могућност, да он предузме напад, јер његов аероплан од 8 часова па до сада без прекида пребројава снаге овог одреда, нарочито артилерије и без сумње шаље извешћа.
Молим да се предузме хитан и озбиљан корак, да француске трупе узму учешћа у нападу још данас, а у најгорем случају приђу овом одреду ради узимања учешћа у одбранама ако до ове дође. Нужно је, да њихова артилерија одмах потпомогне овај одред“.
Командант 5. коњичког пука у 11.10 часова под ОБр. 138 доставља извештај командира Вардарског ескадрона са положаја западно од Новог Града који у 10 часова јавља: „Да је његов водник ухватио везу са патролом у с. Соровићу са једном четом Вардарске дивизије која се налази у истом селу“.
Водник истог ескадрона код с. Соровића јавља у 7.05 часова јутра: „Непријатељ се налази у рововима на истим положајима где је и јуче био тј. на коси с. Екшису па железничком пругом ка к. 950 – караула Петерска. У 6.25 часова јутра непријатељ засипа цео простор артилериском ватром дуж пруге: с. Екшису, с. Соровић и дуж реке која спаја два језера. Како сам могао да оценим непријатељ дејствује са четири оруђа: два северно од с. Екшису а друга два северно од поменута два топа у висини с. Церова“.
У 10.35 часова командант одреда пуковника Васића са ОБр. 224 извештава да инжињер ппуковник Р. Теодосијевић јавља: „Французи обећали дивизион артилерије. Ако дође биће употребљен: две батерије позади левог а једна позади десног мог одсека. У њихов брзи долазак сумњам“.
У 11.30 часова командант 5. коњичког пука под ОБр. 141 доставља извештај командира Дунавског ескадрона који у 10.35 часова јавља: „Непријатељски делови северно од с. Ајтоса одступају ка положајима Мала река. Непријатељска артилерија сада само са два топа туче падине северно од с. Ајтоса и к. 993.
Са ескадроном почео сам пребацивање у с. Ајтос и у року од пола часа завршићу. Патролама сам наредио да избију северно од Ајтоса.
Са 3. батаљоном 176. француског пука у тесној сам вези“.
У 12 часова командант Коњичке дивизије под ОБр. 1550 шаље команданту I. армије и Вардарске дивизије следећи извештај:
„Веза са Французима ухваћена код Ајтоса. Наши предњи делови од Екшису ка Орехову задржани су пешачком и артилериском ватром.
Наш напад требао је да буде потпомогнут једном француском батеријом калибра 105 мм., сада у 10 часова она се налази јужно од к. 578 на 5 км.
Французи имају за задатак, да данас заузму села на јужној падини Мале реке и ту да чекају док Руси не избију на косу северно од с. Невске“.
У 15.05 часова војвода Мишић телефоном јавља, да је примећена једна непријатељска колона западно од с. Горничева. Ово још није потврђено, али има вероватноће да се може упутити на наш фронт. Наређује, да командант обрати пажњу на