Knjiga jedanaesta 1915. godina

Opšte odstupanje srpske vojske. Prva faza: odstupanje glavne snage na Zapadnu i Južnu Moravu

29. oktobar, Operacije neprijateljske vojske

Treći period 1915. godine Opšte odstupanje srpske vojske Prva faza Odstupanje glavne snage na zapadnu i južnu moravu 29. oktobar I. Operacije neprijateljske vojske a) Operacije III. austro - nemačke armije Očekivanje, da će doći do odsudne bitke još pred Kragujevcom,...

29. oktobar, Operacije I. i III. armije i Odbrane Beograda

a) Operacije I. armije 1. - Užički odred, koji je odstupao dolinom Zapadne Morave ka položajima na ulazu u Ovčarsko - Kablarsku klisuru, pristizao je pojedinim delovima u toku ovog dana (29. oktobra) na određene...

29. oktobar, Operacije II. armije, Timočke vojske, trupa Novih oblasti i Bitoljske diviziske oblasti

g) Operacije Timočke vojske 1. - Knjaževački odred. Na frontu ovog odreda otpočela je borba 29. oktobra u 6 časova i trajala je celog dana. Odred je držao liniju: Goli vrh - Straža - Garje...

29. oktobar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

III. Situacija U toku 29. oktobra Vrhovna komanda primila je ove važnije izveštaje: a) Od komandanta I. armije: OBr. 8831 u 11.15 časova. „U toku 28. oktobra kod trupa ove armije vođene su borbe na frontu Sokolske...

30. oktobar, Operacije neprijateljske vojske

a) Operacije III. austro - nemačke armije 1. - Dejstvo 19. korpusa 30. oktobra u 2 časa, komandant 19. korpusa dobija iz štaba III. armije (koji je 29. oktobra stigao u Aranđelovac) izveštaj, da su trupe...

30. oktobar, Operacije I. i III. armije i Odbrane Beograda

a) Operacije I. armije U toku noći 29./30. oktobra prema naređenju komandanta armije: Drinska divizija II. poziva bila je u pokretu ka liniji: Magareće brdo - Vidlovačka glava - Gradina. 9. puk II. poziva i...

30. oktobar, Operacije II. armije, Timočke vojske, trupa Novih oblasti i Bitoljske diviziske oblasti

g) Operacije Timočke vojske U toku noći 29./30. oktobra, raspored Timočke vojske bio je ovakav: 1. - Knjaževački odred drži položaj: Bogovo guvno - Mališov Kamen - Glavičica - Krstatac, i to: Desni odsek (2 bataljona):...