Књига једанаеста 1915. година

Опште одступање српске војске. Прва фаза: одступање главне снаге на Западну и Јужну Мораву

11. новембар, Ситуација и наређења Врховне команде

III. Ситуација У току 11. новембра Врховна команда примила је ове важније извештаје:а) Од команданта I. армије:ОБр. 9170 у 1 час. „Поводом напуштања положаја Космајице на левом крилу Дунавске дивизије II. позива и повлачења 7....

11. новембар, Операције II. армије, трупа Нових области и Битољске дивизиске области

г) Операције II. армије 1. - Дејство трупа Тимочке војске. Командант Тимочке војске наредио је за 11. новембар: Да Комбинована дивизија I. позива са својим ескадроном извиђа леву обалу Мораве на просторији од ушћа Топлице...

11. novembar, Операције I. и III. армије и Одбране Београда

а) Операције I. армије Од команданта коњичког дивизиона добивен је 11. новембра у јутру извештај, писан 10. новембра у 20 часова са Вуковог брда (југоисточно од Гоча), да су непријатељске коњичке патроле, које су примећене...

11. новембар, Операције непријатељске војске

а) Операције III. аустро - немачке армије 1. - Дејство 62. дивизије. Понтонски мост код Вишеграда довршен је 11. новембра у 10 часова. Бригада Зубера маршовала је ка левом крилу 62. дивизије на простор око...

10. новембар, Ситуација и наређења Врховне команде

III. Ситуација У току 10. новембра Врховна команда примила је ове важније извештаје:а) Од команданта I. армије:ОБр. 9137 у 3.50 час. „У току дана 9. новембра код Дунавске дивизије II. позива на њеном центру и...

10. новембар, Операције II. армије, трупа Нових области и Битољске дивизиске области

г) Операције II. армије Ситуација код суседне III. армије била је оваква: Коњичка дивизија отишла је у 5 часова у Мерошину; непријатељ се у јутру 10. новембра почео пребацивати код Алексинца на леву обалу Јужне...

10. novembar, Операције I. и III. армије и Одбране Београда

а) Операције I. армије Овог дана (10. новембра) вођена је борба само код Дунавске дивизије II. позива: 7. пук I. позива на положају Космајице тучен је унакрсном артилериском ватром и нападнут је јако с фронта...

10. новембар, Операције непријатељске војске

а) Операције III. аустро - немачке армије 1. - Дејство 8. корпуса. Дивизије 8. корпуса у току 10. новембра пребацивале су тек извиђачке делове преко Мораве, и то са тешком муком. На фронту 57. дивизије...

9. новембар, Ситуација и наређења Врховне команде

III. Ситуација У току 9. новембра Врховна команда примила је ове важније извештаје:а) Од команданта I. армије:ОБр. 9106 у 11.25 час. „Због јачег надирања непријатеља на лево крило Доњо Васојевићске бригаде, која је држала положаје...

9. новембар, Операције II. армије, трупа Нових области и Битољске дивизиске области

г) Операције II. армије Овог дана (9. новембра) у 2 часа, командант II. армије послао је преко Тимочке дивизије I. позива наређење команданту Шумадиске дивизије II. позива, да од прикупљених трупа организује отпор на линији:...