29. октобар, Ситуација и наређења Врховне команде

422

III. Ситуација

У току 29. октобра Врховна команда примила је ове важније извештаје:

а) Од команданта I. армије:

ОБр. 8831 у 11.15 часова. „У току 28. октобра код трупа ове армије вођене су борбе на фронту Соколске бригаде и Дринске дивизије II. позива. Соколска бригада нападнута је јаким снагама. Око 8 часова напустила је Рудник и задржала се по подне на линији: Љутовица – Врнчани; 9. пешад. пук II. позива, који је са једном Данглисовом батеријом послат да потпомогне Соколску бригаду, избио је на положај код села Сврачковице. Соколској бригади наређено је, да од Сувоборске групе остави код Теочина један батаљон и два топа, а цела бригада да се прикупи на линији: Накучани – Градине; 9. пешад. пук II. позива задржаће се у току 29. овог месеца код села Сврачковице. Код Дринске дивизије II. позива непријатељ је нападао на Чумићско брдо и Росуљу са 6 батаљона и 2 ½ батерије на правцу од Козорепа и Црвенца, а са 2 батаљона од села Влакче и Карауле. Напад је задржан; наше трупе остале су на својим положајима. Трупе Дунавске дивизије II. позива по смени налазе се од 8 часова у покрету ка Краљеву. Трупе Ужичког одреда у покрету су ка положајима на утоку Ђетиње. Детаљнијих извештаја нема. Армиски штаб премештен је у село Грабовац“.

б) Од команданта трупа Одбране Београда:

ОБр. 4850 у 20 часова. „У току данашњег дана непријатељ је нападао на цео фронт Одбране Београда. Борба је била врло јака. Непријатељ је местимице задржан нашом артилериском, митраљеском и пушчаном ватром на 700 – 800 метара испред наших ровова, а местимице вршио је контра нападе, који су одбивени. Уопште непријатељу су причињени врло велики губитци. Наше трупе су се врло добро држале у борби. По податцима које је ова команда добила, према десном крилу развијена је 25. немачка резервна дивизија, а према левом крилу 2 брдске аустриске бригаде“.

в) Од команданта III. армије:

ОБр. 7994 у 12.15 часова. „Армиски штаб је од 10 часова у Ћуприји“.

г) Од команданта Тимочке војске:

ОБр. 662 у 10 часова. „Стање на фронту ове војске у току ноћи 28./29. октобра:
1. – Код Књажевачког одреда ноћ је прошла у омањем чаркању. У 6 часова 29. ов. м-ца. непријатељска артилерија почела је дејство на средњи одсек овога одреда.
2. – Код Комбиноване дивизије на свима предњим тачкама дошло се у додир са непријатељским патролама, које су протеране. По исказу једног сељака, 1. батаљон 3. бугарског пука налази се на Западној Краљевици.
3. – Код Крајинског одреда патрола послата у правцу Слатине открила је коњичку бугарску патролу од 30 – 40 коњаника, од којих једна патрола отишла је Бору. Друга бугарска патрола појавила се у правцу Метовнице. Говори се, да се Бугари прикупљају око Рготине и Вражогрнца, а у правцу Оштреља очекују трупе са којима ће се сјединити. Ноћ је прошла на миру“.

ОБр. 674 у 21.40 часова. „Командант Књажевачког одреда јављајући о исходу данашње борбе на своме фронту извештава, да је због губитка Врлејице принуђен да одступи на линију положаја: Богово гувно – Деведилски кам – Главичица, са наслоном на Крстатцу. Због овакве ситуације код овог одреда и због угрожености одступнице ове војске преко Соко Бање ка Алексинцу, наредио сам команданту Комбиноване дивизије, да најхитније упути један пук за појачање Књажевачког одреда“.

ОБр. 675 у 21.50 часова. „Стање на фронту ове војске у току 29. октобра:
1. – Код Књажевачког одреда борба је била почела у 6 часова артилериском ватром и трајала је целог дана према целом фронту овог одреда. У 13.30 часова непријатељ је отпочео напад на десни одсек, а нарочито у правцу Врлејице и успео да га заузме. Наши делови са Врлејице повукли су се на линију Оденац – Средњи рт – Планиница. У 16 часова непријатељ је напао и на леви одсек који је поседао Оштри Камен – Шупљи камен – Скокар – Беле. Ноћ је прекинула борбу. Јачина непријатељска је према левом одсеку један пук и једна батерија, јачина непријатељска пред целим фронтом одреда није се могла тачно оценити због магле. Због пада Врлејице одред је принуђен да се повуче на следеће положаје: Богово гувно – Деведилски кам – Главичица са наслоном на Крстатац.
2. – Код Комбиноване дивизије и Крајинског одреда трупе заузимају одређене им положаје“.

д) Од команданта II. армије:

ОБр. 9503 у 3.30 часова. „Стање армије у току 28. ов. м-ца.:
Код Тимочке дивизије I. позива данас у 10 часова чела свију колона ове дивизије стигла су у Белу Паланку. У 13 часова сва је артилерија прешла Црвену реку; пешадија иде за њима. Трупе левог одсека, због Нишавске поплаве код Црноклишта и према Чифлуку, успеле су да пребаце возовима артилерију, а пешадија је морала маршовати железничком пругом. Због веома тешког марша трупе су јако заморене, те има велики број заосталих. Комора је сва пребачена преко Плоче. До 18 часова трупе још нису стигле да заузму додељене им одсеке и у покрету су; 14. пук и 1 батерија заузели су Свођске положаје. Мост железнички пред Пиротом порушен је. О непријатељу немам никаквих података. До подне непријатељ није гонио. Штаб за ноћас 28./29. биће у Панчареву. – Код Шумадиске дивизије II. позива непријатељ је био на линији Средња планина – Честиљак – Бркине вртаче – Дубраве. Наши предњи делови повукли су се на линију: Главчина – Мача глава – Големо Пландиште. Једна непријатељска колона у јачини једног батаљона осмотрена је у покрету око 14.40 часова код села Гушевца, а у 16.30 часова на Дубрави. Један непријтељски вод примећен је на коси северно од села Извора. Непријатељски делови са Рта отворили су ватру на Станков врх. Веза са 11. пуком није ухваћена, нити са Књажевачким одредом. Упућене су коњичке патроле у овоме циљу. – Од Свођског одреда немам још извештаја и послаћу га накнадно“.

ОБр. 9512 у 11.30 часова. „Стање армије у току прошле ноћи било је:
Код Шумадиске дивизије II. позива у току ноћи било је пушкарање са непријатељским патролама испред Тројице, код Главчин