29. октобар, Операције II. армије, Тимочке војске, трупа Нових области и Битољске дивизиске области

423

г) Операције Тимочке војске

1. – Књажевачки одред. На фронту овог одреда отпочела је борба 29. октобра у 6 часова и трајала је целог дана. Одред је држао линију: Голи врх – Стража – Гарје – Врдејица – Варнички врх. У 13.30 часова непријатељ је успео да заузме Врдејицу; наши делови повукли су се са овог одсека на линију: Оденац – Средњи рт – Планиница. Због пада Врдејице, командант одреда наредио је опште повлачење на линију: Богово гувно – Деветински кам – Главичица, са наслоном на Крстатац. У току овог повлачења, непријатељ је око 16.30 часова напао на лево крило, које је било посело линију: Оштри кам – Шиљати камен – Скокар – Беле. Ноћ је прекинула борбу. Јачина непријатеља према овом одреду није се могла оценити због магле, али се држи да је на лево крило нападао са 1 пешад. пуком и 1 батеријом.
2. – Бучјански одред. По наређењу команданта Тимочке војске, а због неповољне ситуације код Књажевачког одреда, Бучјански одред у току 29. октобра повлачио је своје десно крило на положаје југозападно од Зубетинца између Сланишта и Сланеновачке реке.
3. – Комбинована дивизија држала је линију: Оснић – Планиница – Ласово. Одступница ове дивизије ишла је од Бољевца преко Соко Бање ка Алексинцу. Због неповољне ситуације код Књажевачког одреда, упућен је, по наређењу команданта Тимочке војске, један пешад. пук Комбиноване дивизије на појачање овог одреда. Иначе на фронту ове дивизије у току 29. октобра није било ничега значајног.
4. – Крајински одред. Командант овог одреда добио је 29. октобра наређење команданта Тимочке војске, да се повуче на десну обалу Злотске реке с тим, да на дотадањим положајима остави јаке заштитнице, које ће се повлачити у вези са заштитничким деловима Комбиноване дивизије. Возове и тешку артилерију да упути одмах кроз Бољевац и да их до даљег наређења заустави на простору Бољевац – Горун. Трупе последње одбране да упути одмах са једним пионирским официром ради оправке пута из Лозице и Рожња ка Мозгову, на коме се послу већ налази 1 вод пионира из Комбиноване дивизије. На основу овог наређења командант одреда предузео је одмах повлачење на десну обалу Злотске реке. На Кремену су остале заштитничке трупе.

д) Операције II. армије

Према директиви Врховне команде ОБр. 23153, главни правац повлачења II. армије био је: Лесковац – Медвеђа – Приштина. Командант армије, због овога, кренуо се још 28. октобра у 6 часова из Ниша за Лесковац, али, на железничкој станици Брестовац добија наређење Врховне команде да се одмах врати у Ниш, ради пријема најхитнијих наређења. У јутру 29. октобра, командант армије добио је у Нишу наређење Врховне команде ОБр. 23293, послато из Крушевца 28. октобра, ове садржине: „Кад будете приморани да напустите Ниш, повуците се са Шумадиском дивизијом II. позива и Тимочком I. позива на Мрамор и браните пут: Прокупље -Куршумлија. Правац: Лесковац – Лебане – Медвеђа – Приштина, као и правац р. Ветерницом обезбедите са остатком снаге, која вам је на расположењу. Са штабом идите у Ниш, а затим у Прокупље“. У духу овог наређења, командант II. армије одређује дивизијама ове комуникациске правце: Шумадиској дивизији II. позива пут: Грамада – Ниш. Дивизија прелази Нишаву на гвозденом мосту код града у Нишу па преко трга Краља Милана и Кнеза Михаила излази на друм за Прокупље. Тимочкој дивизији I. позива пиротски друм за Ниш, а одатле путом између Нишког гробља и железничке пруге поред касарне 2. пешад. пука за Лесковац.

1. – Дејство Шумадиске дивизије II. позива

У току 29. октобра, на фронту ове дивизије, источно од Сврљига: с. Бело Иње – Тројице (580) -Драјинци (726) – Богданица (809), није било ничега значајног. Веза са Књажевачким одредом ухваћена је. Али у циљу тешње везе са овим одредом и затварања Нишевачке клисуре упућен је 1 ескадрон правцем: Плужина – Варош – Сврљишка Топола. Око 17 часова стигао је 11. пешад. пук II. позива у Сврљиг и ушао у састав своје дивизије.

2. – Дејство Тимочке дивизије I. позива

Дивизија је утврђивала своје нове положаје западно од Беле Паланке на линији: Соколов камен – Ветанска чука (644) – Вучији дел (657), под заштитом 14. пешад. пука, који је био на предстражи на Шпајском положају. У току 29. октобра на фронту ове дивизије није се ништа значајније десило.

3. – Дејство Свођског одреда

Десни одсек на положајима код с. Дарковца и Јабуковика брани правац низ р. Власину ка Свођу. Леви одсек на положајима код с. Љуберађе брани правац ка Мезграји и Свођу. У току 29. октобра, непријатељ је напао на леви одсек преко Крста ка Голашу и Топовици, али без великог успеха. Голаш је остао у нашим рукама.

4. – Дејство Јужно Моравских трупа

На основу наређења команданта II. армије ОБр. 9460, командант ових трупа извршио је груписање својих трупа у овоме:
Ветернички одред (4. коњички пук; 2 батаљона 1. пука II. позива; 1 батаљон 10. пука I. позива и 2 брдска топа), на положајима код Голема села са задатком да брани до пожртвовања правце низ Ветерницу ка Лесковцу и Лебанима, одржавајући везу са нашим трупама у Кончулском теснацу.
Моравски одред (1 батаљон 1. пука II. позива; 1 батаљон 16. пука I. позива; 1 батаљон 3. пука I. позива; 2 ½ батаљона 1. пука III. позива; 1 батаљон последње одбране и 1 брдска брзометна батерија), на положајима код Владичиног Хана, са задатком да упорно брани правац низ Мораву ка Лесковцу.
Власински одред: Десни одсек (4. кадровски пешад. пук; 1 заплењена батерија и 2 Дебанжова топа) на положају Голема глава (1173). Средњи одсек (17. п